Minikatalóg NITRAVA 2023

Vážení priatelia,

minikatalóg je dostupný! Katalóg so zverejneným zoznamom prihlásených psov bude k dispozícii v piatok od 11:00

Dôležité informácie:

 • Posudzovanie prebieha v piatok v 1 kruhu a v sobotu a v nedeľu v 2 kruhoch pod veľkokapacitným stanom na trávnatej ploche 🙂
 • Každý prihlásený pes dostane písomný posudok, ktorý sa bude tlačiť vo Výstavnej kancelárii po posúdení celého veľkostného rázu, nedostanete ho priamo v kruhu.
 • Výstavné stany je možné stavať IBA v organizátorom vyznačených sekciách na trávnatej ploche od štvrtka, 18:00. 🙂
 • Vstupný list spolu s katalógovými číslami bude dostupný od 25.08.2023 nawww.clubdogshow.sk
 • Nezabudnite, že v sobotu budú prebiehať aj obľúbené FUN súťaže. Ukážte, čo sa skrýva vo vašom pudlovi! Registrácia na mieste je zdarma a môžete prihlásiť aj pudla, ktorý sa nebude vystavovať 🙂
 • Šampionát SKCHP si môžete nechať vystaviť aj počas výstavy – vo Výstavnej kancelárii. Je však nutné doložiť všetky potrebné posudky.

Tešíme sa na vás!

Tím SKCHP 🙂


Dear friends,

minicatalogue is available! Catalogue with list of entered dogs will be online on Friday at 11:00

Important information:

 • Shows will take place in 1 ring on Friday and 2 rings on Saturday and Sunday in alarge-capacity tent on a grassy area 🙂
 • Each shown dog will receive a written critique, which will be printed in the Show Office after end of juding of each size, you will not receive it directly in the ring.
 • It will be possible to build show tents ONLY in the sections marked by the organizer on the grass area from Thursday, 18:00.
 • Entry list with catalogue numbers will be available from 25.08.2023 in your account at www.clubdogshow.sk.
 • On Saturday, you can look forward to the popular FUN competitions, which will take place in the main circle before the final competitions. Registration is possible on the spot until 12:00 and is free!
 • There will be opportunity to get SKCHP championship directly in the Show Office – you will get diploma and big rosette. Don´t forget to bring copies ofthe necessary judging lists from the other shows 🙂

We are looking forward to meet you!

 

SKCHP Team 🙂

Partneri