Tipy a rady

Pripravujeme množstvo rád, tipov a trikov, ktoré sa zídu každému záujemcovi, majiteľovi, či chovateľovi pudla 🙂 Pudel je veľmi špecifické plemeno a má mnoho špecifických potrieb. Pomôžeme Vám zorientovať sa čo najlepšie!

Postupne budeme pridávať ďalšie a ďalšie tipy a rady, máte sa na čo tešiť! 🙂

Keď si kupujete šteniatko, dostanete k nemu hneď niekoľko dôležitých dokumentov:

Preukaz pôvodu (rodokmeň/pedigree, hovorovo „papiere“)

 • Preukaz pôvodu je úradný a oficiálny doklad vystavený Plemennou knihou konkrétnej krajiny pod záštitou FCI (Medzinárodná kynologická federácia), v ktorom je najmä výpis predkov konkrétneho šteňaťa. Je na ňom viacero ochranných prvkov (hologram, vodoznak, pečiatka a podpis Plemennej knihy a podpis chovateľa).
 • Na Slovensku preukazy pôvodu vystavuje Slovenská kynologická jednota (SKJ) prostredníctvom ÚKK (Únia kynologických klubov).
 • Preukaz pôvodu dostáva automaticky každé jedno šteniatko narodené v danom vrhu a je neprenosný na iného psa.
 • K šteniatku od množiteľa a z neregistrovaných chovov žiaden preukaz pôvodu nikdy nedostanete.
 • Vo väčšine prípadov v čase odberu chovateľ ešte preukaz pôvodu nemá k dispozícii – je to v poriadku. Agenda vystavenia preukazu pôvodu príslušnou Plemennou knihou trvá zvyčajne niekoľko týždňov, až mesiacov. Chovateľ by mal do zmluvy uviesť, že preukaz pôvodu Vám zašle dodatočne poštou ihneď po jeho doručení Plemennou knihou.
 • V preukaze pôvodu musíte byť na zadnej strane uvedený ako majiteľ
 • Ak kupujete šteniatko zo zahraničia, chovateľ mu musí nechať vystaviť takzvaný exportný rodokmeň (export pedigree), kde už Plemennej knihe musí nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa. Hneď po tom, čo Vám chovateľ pošle poštou exportný rodokmeň, musíte si psa preregistrovať do Slovenskej plemennej knihy, kde mu pridelia číslo SPKP (viac informácií tu)

Petpas/očkovací preukaz

 • K šteniatku v čase odberu dostanete aj očkovací preukaz alebo petpas (Pas spoločenského zvieraťa) s platnými očkovaniami proti infekčným ochoreniam, prípadne aj proti besnote. V čase odberu už musí byť šteňa čipované u chovateľa.
 • Ak kupujete šteniatko zo zahraničia, musí mať vystavený Pas spoločenského zvieraťa s číslom čipu, nestačí iba obyčajný očkovací preukaz. Tu musí mať zapísané platné odčervenia a očkovania.

 


Kúpno-predajná zmluva

Každý zodpovedný chovateľ by s Vami mal pri predaji šteniatka podpísať kúpno-predajnú zmluvu. Môžete si ju vyžiadať aj vopred k nahliadnutiu. Zmluvu odporúčame podpisovať u notára.

V zmluve musí byť uvedené:

 • informácie o predávajúcom,
 • informácie o kupujúcom,
 • informácie o predávanom šteniatku – celé meno podľa rodokmeňa, číslo čipu alebo tetovania
 • vady – ak má šteniatko v čase odberu vady, o ktorých chovateľ vie, je povinný tieto uviesť do zmluvy (vady zubov, nezostúpené semenníky, biele fľaky…),
 • dohodnutá kúpna cena a spôsob jej úhrady,
 • informácie o doručení Preukazu pôvodu, ak nie je odovzdaný už spolu so šteňaťom,
 • dátum a podpisy oboch zmluvných strán.

V zmluve môže byť tiež uvedené:

 • predkupné právo – väčšina chovateľov dáva do svojich zmlúv aj predkupné právo, teda v prípade, ak budete chcieť vlastníctvo psa previesť na tretiu osobu, musíte najskôr informovať chovateľa, ktorý má na kúpu svojho odchovu naspäť prednostné právo,
 • dôvody, pre ktoré Vám chovateľ môže šteňa odobrať – zanedbanie starostlivosti, týranie…,
 • finančná alebo iná náhrada pre prípad, že sa šteniatku vekom prejavia vady, ktoré majú genetický pôvod alebo vady, ktoré Vám chovateľ v čase odberu šteniatka zatajil, hoci o nich vedel,
 • iné podmienky predaja, na ktorých sa s chovateľom dohodnete.

Aby ste na nič nezabudli, pripravili sme pre Vás základné informácie a rady, na čo by ste nemali zabudnúť pred príchodom Vášho nového šteniatka.

Šťastie praje pripraveným, preto je dôležité vopred si pre šteniatko pripraviť aspoň základnú výbavu, tiež je vhodné na príchod šteniatka pripraviť aj domácnosť a všetkých jej členov. Skúste aspoň dočasne prispôsobiť svoj byt alebo dom tak, aby si šteniatko neublížilo, prípadne aby niečo cenné nezničilo alebo nedopatrením nerozbilo.

Pripravte sa na to, že prvé dni a týždne môžu byť naozaj náročné, najmä ak je to Váš prvý pes vôbec a nemáte predošlé skúsenosti. Ak je to čo i len trochu možné, zoberte si dovolenku a zostaňte prvých pár dní so šteniatkom doma, aby bol váš spoločný štart čo možno najlepší.

Základná výbava

 • dve misky – jedna na vodu a druhá na krmivo. Veľa majiteľov pudlov uprednostňuje vyššie misky so zúženým okrajom, aby si pes nenamáčal uši do vody, či krmiva. Pri šteniatku to problém nie je, ale čím budú uši chlpatejšie, tým viac z toho budete nešťastní 🙂 
 • obojok a krátke vodítko – na prvé týždne obyčajný nylonový nastaviteľný obojok, neskôr odporúčame širšie polstrované obojky, ktoré sú šetrnejšie k srsti.
 • pelech, prípadne aj prepravka
 • rôzne druhy hračiek
 • krmivo – prvé dni v novom domove sú pre šteniatko veľmi stresujúce, preto sa odporúča na začiatok pokračovať s rovnakým krmivom, aké malo u chovateľa. Náhla zmena krmiva môže zapríčiniť žalúdočné problémy.
 • kefa – je dôležité na ňu zvykať šteniatko čo najskôr, aby to v budúcnosti bralo ako samozrejmosť. O vhodnom type kefy sa poraďte so svojim chovateľom.
 • kozmetika – odporúčame poradiť sa vopred s chovateľom o vhodnej značke kozmetiky. 

 

Základná výbava od chovateľa

Väčšina chovateľov dáva novému majiteľovi šteniatka aj základnú výbavu (štartovací balíček), toto sa však u každého chovateľa líši. Väčšinou dostanete deku alebo pelech, v ktorom má šteniatko jemu známe pachy. Je to pre šteniatko veľmi upokojujúce počas prvých dní v novom domove. 

Chovateľ by Vám mal tiež dať krmivo aspoň na prvých pár dní, prípadne Vás vopred upozorní napríklad akú značku granúl by ste mali vopred zakúpiť. 

Bežne sa do základnej výbavičky prikladajú hračky, pamlsky, obojok, vodítko, či vzorky kozmetiky. U každého chovateľa je to inak – neexistuje univerzálna sada.

Pri odbere šteniatka Vám chovateľ musí odovzdať kúpno-predajnú zmluvu podpísanú oboma zmluvnými stranami a očkovací preukaz (alebo pas spoločenského zvieraťa) s platnými očkovaniami a odčerveniami. Vystavenie rodokmeňa trvá zo strany príslušnej plemennej knihy zvyčajne dlhšie, chovateľ Vám ho dopošle neskôr poštou.

 

Cesta domov

Ak je cesta autom od chovateľa k Vám domov dlhšia, je vhodné mať so sebou šoféra, aby ste sa v prípade potreby mohli venovať šteniatku. Niektorí majitelia majú šteniatko celý čas na kolenách, ďalšou možnosťou je dať šteniatko do bezpečnej prepravky a sedieť pri ňom, e vhodné zastaviť aspoň každú hodinu-dve, aby sa vyvenčilo. Počas venčenia pri ceste, či na odpočívadle v žiadnom prípade nepúšťajte šteniatko na voľno!

 

Po príchode domov

Snažte sa načasovať príchod domov ešte za svetla. Nechajte šteniatko všetko oňuchať, poobzerať a zoznámte ho s ostatnými členmi Vašej domácnosti. Ukážte mu, kde sú jeho misky. Je dôležité, aby sa aspoň trochu napilo. Krmivo mu nenúkajte nasilu, môže byť ešte v strese zo zmeny prostredia. Ak prvý deň nechce jesť, nič sa nedeje. 

Do Vami kúpeného pelechu mu môžete dať deku od chovateľa, aby vedelo, kde je jeho miesto a cítilo sa tam v bezpečí.

Počas venčenia odporúčame prvé týždne/mesiace držať šteniatko na vodítku. Všetko je preňho nové, môže sa rýchlo zľaknúť a ujsť. Ak máte oplotený pozemok, môžete nechať šteniatko, aby sa poprechádzalo na voľno, ale nespúšťajte ho z dozoru.

Ukážte mu kde sú misky, dôležité je aby sa šteniatko napilo, jesť v ten deň nemusí, keďže môže byť v strese – nemusíte sa báť ak v daný deň jesť nebude – nič sa nedeje. 

 

Prvé dni doma

Prvé dni sa snažte nevystavovať šteniatko nadmernému stresu a neberte ho na zbytočne dlhé prechádzky. Stačia iba krátke a časté venčenia. Je tiež vhodné vyhýbať sa cudzím psom, ktorých nepoznáte. So socializáciou vyčkajte, kým bude mať šteňa kompletné očkovania.

Snažte sa šteniatku venovať čo možno najviac, aby si na Vás čím skôr zvyklo a aby si vo Vás vybudovalo dôveru.

 

Držíme palce! 🙂

IMPORT – DOVOZ PSA ZO ZAHRANIČIA

V prípade, ak kupujete psa v zahraničí a doveziete ho na Slovensko, mali by ste ho dať zapísať do Plemennej knihy ÚKK. Je preto dôležité vopred komunikovať s chovateľom, od ktorého šteňa kupujete, aby Vám nechal vystaviť exportný preukaz pôvodu psa (export pedigree), ktorý budete potrebovať pre jeho registráciu v našej krajine. 

Upozorňujeme, že v čase odberu šteňaťa chovateľ ešte nemusí mať k dispozícii preukaz pôvodu. Na vystavenie týchto dokumentov sa zvyčajne čaká niekoľko týždňov, až mesiacov. Chovateľ by Vám ich mal poslať dodatočne poštou hneď, ako ich sám obdrží.

Majiteľ psa dovezeného (importovaného) zo zahraničia musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii psa do Plemennej knihy ÚKK nasledujúce dokumenty:

 • Originál exportného preukazu pôvodu psa vystaveného zahraničnou plemennou knihou, kde je ako majiteľ zapísaná osoba, žiadajúca o zápis importu – dovezeného psa (Pred odoslaním odporúčame zhotoviť a zaarchivovať fotokópiu kompletného preukazu pôvodu).
 • Potvrdenie o kontrole totožnosti psa (stiahnuť) vydané poradcom chovu SKCHP, prípadne veterinárnym lekárom na území Slovenska, nie v zahraničí. Kontroluje sa číslo mikročipu, prípadne tetovacie číslo dovezeného psa, ktoré musí korešpondovať s údajmi uvedenými v exportnom preukaze o pôvode. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha ÚKK registrovať dovezeného psa.

 

UPOZORNENIE

V prípade, ak pes v čase dovozu na Slovensko nie je čipovaný, ani tetovaný, majiteľ musí k registrácii priložiť aj DNA testy dovezeného psa, zhotovené na vlastné náklady, pre hodnoverné preukázanie jeho pôvodu. 

Podklady zasielajte (odporúčame doporučene) na adresu: Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03  Bratislava

Preukazy pôvodu s prideleným číslom zápisu SPKP vám budú z ÚKK zaslané na dobierku, nie je nutné platiť vopred.

Ak Vám už ÚKK pridelila číslo SPKP, oznámte nám to, prosím, e-mailom na hlavnyporadca@pudelklub.sk  

Potvrdenie o kontrole totožnosti psatlačivo na stiahnutie (WORD)


EXPORT – VÝVOZ PSA DO ZAHRANIČIA

V prípade, ak predávate šteňa alebo dospelého psa do zahraničia, musíte požiadať ÚKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu psa pre nového majiteľa. Je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty:

 • Originál preukazu pôvodu psa so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa/posledného majiteľa na zadnej strane preukazu pôvodu. Chovateľ môže požiadať o vystavenie exportného preukazu pôvodu súčasne s prihláškou k zápisu šteniat – v takomto prípade nie je podmienkou zaslanie preukazu pôvodu.
 • Vyplnené a podpísané tlačivo (stiahnuť) Ak chovateľ žiada o vystavenie exportného preukazu pôvodu súčasne s prihláškou k zápisu šteniat, v tlačive nevypĺňa plemennú knihu a číslo zápisu.

 

Podklady zasielajte (odporúčame doporučene) na adresu:

Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03  Bratislava

Exportné preukazy pôvodu Vám budú z ÚKK zaslané na dobierku, nie je nutné platiť vopred.

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa – tlačivo na stiahnutie (WORD) 

DOG DANCING (TANEC SO PSOM)

Tento šport sa teší veľkej obľube, keďže je vhodný skutočne pre každého. Je to hlavne šou pre divákov, vysoká škola pozitívneho výcviku kombinovaná s tancom, umením a správnym načasovaním jednotlivých cvikov. Veľký dôraz sa kladie na vzťah psovoda so psom a ich tímovú spoluprácu. Psovod so psom predvádza vopred naučenú choreografiu na hudbu v súťažnom ringu.

Dogdancing na Slovensku oficiálne zastrešuje Dogdancing Club Slovakia, ktorého členovia sa každoročne zúčastňujú množstva súťaží doma i v zahraničí. 

ZÁKLADNÉ DIVÍZIE DOGDANCINGU

Freestyle (oficiálna trieda) – akékoľvek cviky, triky a pozície, ktoré psovod pospája do jednotnej choreografie.

Heelwork (oficiálna trieda) – pes predvádza pri nohe psovoda pohyb v 4 rôznych smeroch v kroku, kluse alebo cvale. Samotná choreografia musí obsahovať aspoň 75% pozícií pri nohe a zvyšných 25% môžu tvoriť prvky freestylu.

Fun triedy – v týchto triedach je povolené použitie motivačných a tréningových pomôcok (pamlsky, hračky, kliker, target a podobne). Tieto triedy sú určené najmä pre začiatočníkov.

 

BODOVÉ HODNOTENIE

Súťaže hodnotia 2 alebo 3 rozhodcovia, pričom bodové hodnotenia sa spriemerujú. Hodnotia sa dve hlavné časti a to:

* umelecký dojem – max 100 bodov (tímová práca, dynamika, koncept, choreografia)

* technické hodnotenie  max 100 bodov (plynulosť zostavy, stvárnenie, obsah a stupeň obtiažnosti). 

Bodové zrážky môžu byť udelené napríklad za štekanie psa, fyzickú manipuláciu psovoda so psom, nedodržanie bezpečnosti psa, nevhodný kostým alebo rekvizitu alebo za prekročenie stanoveného času. Psovod môže byť diskvalifikovaný v prípade, ak pes opustí súťažný ring, psovod použije tréningové pomôcky, prílišné množstvo rekvizít alebo sa k psovi správa neférovo.

Viac informácií o pravidlách, plánovaných súťažiach, či seminároch dogdancingu nájdete na webovej stránke www.dogdancing.sk

 


 

AGILITY 

Agility je kynologický šport pre akékoľvek plemeno psa a majiteľov všetkých vekových kategórií. Pes na povel psovoda prekonáva rôzne druhy prekážok v poradí určenom rozhodcom. Dôraz je kladený na priateľský kontakt a radosť z pohybu, psovod so psom tvoria jeden tím. Cieľom je prebehnutie celého parkúru v čo najkratšom čase a bez trestných bodov. Dĺžka samotného parkúru je medzi 100 až 200 metrov a musí obsahovať 15 až 22 prekážok, z nich aspoň 7 musí byť preskokových.

Agility na Slovensku zastrešuje ASKA (Asociácia slovenských klubov agility), ktorá združuje všetky agility kluby na Slovensku. Oficiálnych pretekov agility sa môžu zúčastniť iba tie tímy, ktoré majú Výkonnostný zošit. O jeho vystavenie musí majiteľ psa vopred požiadať výbor ASKA. Platnosť výkonnostného zošitu začína dňom dovŕšenia 18 mesiacov veku psa a po zapísaní kohútikovej výšky a výškovej kategórie psa s podpisom uznaného agility rozhodcu, ktorý meranie vykonal.

 

DRUHY PREKÁŽOK

Agility prekážky sa delia do 3 kategórií – preskokové, kontaktné a iné. Pre všetky typy prekážok platí, že nesmú byť nebezpečné pre psa alebo pre psovoda a svojimi rozmermi musia zodpovedať stanoveným pravidlám.

Preskokové prekážky pes prekonáva preskočením, ideálne bez zhodenia niektorej časti. Patria sem: jednoduchá skoková prekážka, dvojitá skoková prekážka, kruh, múr a viadukt.

Kontaktné prekážky majú na svojom začiatku, aj konci farebne vyznačenú takzvanú zónu, ktorej sa pes musí dotknúť aspoň jednou labkou, aby nedostal trestné body. Patria sem: kladina, áčko (šikmá stena) a hojdačka.

Iné prekážky slúžia iba na prebehnutie psa. Patrí sem pevný tunel, látkový tunel, slalom a skok ďaleký.

 

VÝŠKOVÉ KATEGÓRIE

 • Small (S): pre psy s kohútikovou výškou menej ako 35 cm
 • Medium (M): pre psy s kohútikovou výškou 35 cm a menej než 43 cm
 • Large (L): pre psy s kohútikovou výškou 43 a viac cm

 

VÝKONNOSTNÉ KATEGÓRIE

 • Agility 1 (A1): podľa jednotlivých výškových kategórií: SA1, MA1, LA1
 • Agility 2 (A2): podľa jednotlivých výškových kategórií: SA2, MA2, LA2
 • Agility 3 (A3): podľa jednotlivých výškových kategórií: SA3, MA3, LA3
 • Veteráni podľa jednotlivých výškových kategórií: SAV, MAV, LAV

 

DRUHY BEHOV

 • Agility 1 (A1) – Agility 3 (A3) – kombinácia preskokových a kontaktný ch prekážok. Rozdielom medzi jednotlivými stupňami je najmä dĺžka trate, stupeň náročnosti a postupová rýchlosť.
 • Jumping 1 (J1) – Jumping 3 (J3) – pravidlá rovnaké ako pri behoch A1-A3, avšak na trati nesmie byť ani jedna kontaktná prekážka.
 • Veteráni
 • Otvorený beh agility a Otvorený beh jumping

Viac informácií o tomto športe a tiež zoznam agility klubov na Slovensku nájdete na webovej stránke www.agility.sk.

 


Informácie o ďalších športoch pripravujeme 🙂

DRUHY VÝSTAV

Výstavy sa podľa rozsahu a miesta usporiadania delia na:

 • Klubové – sú určené iba pre určité plemeno/plemená, ktoré zastrešuje usporiadateľský klub. V prípade Slovenského klubu chovateľov pudlov sú tieto výstavy určené iba pre pudle. Na týchto výstavách sa môžu zadávať tituly CAJC/CAC a Klubový víťaz/Klubový víťaz mladých. Podmienky pre zadanie klubových titulov si špecifikuje klub a musia byť uvedené v propozíciách výstavy.
 • Špeciálne – so zadávaním titulov CAJC/CAC a Víťaz špeciálnej výstavy/Víťaz špeciálnej výstavy mladých. Pre jedno plemeno môže byť zorganizovaná spravidla iba raz v kalendárnom roku.
 • Oblastné –  iba pre plemená uvedené v propozíciách alebo pre všetky plemená. Na týchto výstavách sa nezadávajú tituly CAJC/CAC, ani CACIB.
 • Celoštátne a Národné – sú určené pre všetky plemená, zadávajú sa tituly CAJC/CAC, nezadáva sa titul CACIB.
 • Medzinárodné – sú určené pre všetky plemená, zadávajú sa tituly CAJC/CAC a čakateľstvo medzinárodného šampióna krásy CACIB. Riadia sa podľa výstavného poriadku FCI.
 • Crufts – prestížna výstava psov, ktorú každoročne organizuje anglický kennel klub. Ak sa chcete tejto výstavy zúčastniť, musíte sa na ňu najskôr kvalifikovať na niektorej z medzinárodných výstav, na ktorých sa udeľuje Crufts kvalifikácia.
 • Európska výstava psov (EDS) – prestížna výstava, ktorý sa každý rok koná v inom štáte, zadávajú sa tituly CAJC/CAC, CACIB a Európsky víťaz.
 • Svetová výstava psov (WDS) – prestížna výstava, ktorý sa každý rok koná v inom štáte, zadávajú sa tituly CAJC/CAC, CACIB a Svetový víťaz.

Na Slovensku sa aktuálne zvyknú konať iba Oblastné a Medzinárodné výstavy psov a tiež Klubové/Špeciálne výstavy pudlov, ktoré organizuje náš klub. S Národnou výstavou sa môžete častejšie stretnúť napríklad v susedných Čechách.

KLUBOVÉ a ŠPECIÁLNE VÝSTAVY SKCHP

Slovenský klub chovateľov pudlov každý rok organizuje niekoľko klubových výstav a špeciálnu výstavu. Na každej z týchto výstav sú zadávané Čakateľstvá šampiónov SKCHP v každej triede. Tieto čakateľstvá sú potrebné pre zisk Klubového šampióna SKCHP (viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: https://pudelklub.sk/klubove-sampionaty/ ). Ak máte splnené podmienky (zisk potrebného počtu čakateľstiev SKCHP), môžete požiadať priamo náš klub o udelenie titulu Klubový šampión SKCHP.

Na vybraných výstavách SKCHP sa zadávajú okrem Klubových čakateľstiev aj tituly CAJC/CAC potrebné pre zisk Slovenského šampionátu mladých alebo dospelých (viac informácií nájdete na www.skj.sk v časti Šampionáty). Ak máte splnené podmienky (zisk potrebného počtu titulov CAJC/CAC zo slovenských výstav), môžete požiadať priamo SKJ o udelenie titulu Šampióna krásy Slovenska.


VÝSTAVNÉ TRIEDY

Na každej výstave prihlasujete psa do určitej triedy podľa jeho veku v deň konania výstavy alebo podľa dosiahnutých šampionátov. Na jednej výstave môžete psa prihlásiť vždy iba do jednej triedy. Pozor, v čase, kedy prihlasujete psa na výstavu už musíte mať originálny rodokmeň (platí najmä pre triedu šteniat).

 • Mladšieho dorastu/Šteniat (minor puppy) – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
 • Dorastu (puppy) – od 6 do 9 mesiacov
 • Mladých (junior) – od 9 do 18 mesiacov
 • Stredná (intermediate) – od 15 do 24 mesiacov
 • Otvorená (open) – od 15 mesiacov
 • Šampiónov (champion) – od 15 mesiacov iba pre psy, ktoré už majú priznaný titul Medzinárodný šampión (C.I.B.) alebo šampión niektorej členskej krajiny FCI.
 • Veteránov (veteran) – od 8 rokov
 • Čestná (honour) – trieda mimo konkurencie. Zadáva sa iba známka a poradie. Podmienkou je získaný medzinárodný, národný šampionát, titul národného víťaza alebo titul klubového víťaza, či víťaza špeciálnej výstavy. Tieto tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Trieda mladšieho dorastu a dorastu je ideálna pre mladé psy ako tréning. Ak máte možnosť psa do týchto tried prihlásiť, využite to. Pes si začne zvykať na výstavný ruch, halu, množstvo psov, ľudí a na dotyk rozhodcu. V triede mladých to už preňho nebude nič nové.

Pozor, ak budete prihlasovať psa do triedy mladšieho dorastu, musíte mať k dispozícii jeho rodokmeň. Niektorým organizátorom stačí doložiť zápisné číslo šteňaťa (dôkaz o tom, že rodokmeň bude vystavený), avšak určite sa na to nespoliehajte a vopred si to vykomunikujte s organizátorom. V nevýhode sú väčšinou šteňatá dovezené zo zahraničia, nakoľko vystavenie exportného rodokmeňa trvá dlhšie.

Ako ste si mohli všimnúť, niektoré triedy sa vekovo prelínajú. Ak má napríklad váš pes 16 mesiacov a už máte udelený titul Šampióna mladých, môžete ho už prihlásiť do triedy strednej, kde budete zbierať tituly CAC potrebné pre udelenie šampióna dospelých. 

Stredná trieda je ideálna pre mladších psov, ktorých by v otvorenej triede v konkurencii mohol poraziť výrazne starší pes. Ak máte napríklad 20 mesačného psa, prihláste ho ešte do triedy strednej.

 


TITULY ZADÁVANÉ NA VÝSTAVÁCH

Na medzinárodných výstavách sa udeľuje množstvo rôznych titulov. Pomôžeme Vám zorientovať sa v nich, stále je však potrebné si preštudovať propozície každej výstavy, kde nájdete všetky potrebné informácie o tituloch zadávaných na konkrétnej výstave.

Na väčšine medzinárodných výstav o titul CACIB alebo o Víťaza plemena (BOJ/BOS/BOB) beží každá veľkosť pudla zvlášť a farby nasledovne:

 • Čierna / hnedá / biela spolu
 • Plavá / sivá spolu
 • Výnimkou je veľkostný ráz toy – tu bežia spolu všetky farby
 • Na väčšine klubových a špeciálnych výstav pudlov (aj na výstavách SKCHP) sa Víťaz plemena udeľuje v každej veľkosti a farbe osobitne.

 

 • CAJC (Čakateľstvo šampióna mladých) môže sa udeliť psovi a suke v každej farbe a veľkosti, ktorý získal/získala v triede mladých známku Výborný 1 (Excellent 1). Pozor, tento titul môže mať v iných štátoch iné označenie. Titul CAJC je potrebný na zisk národného šampionátu krásy mladých.
 • CAC (Čakateľstvo šampióna) môže sa udeliť psovi a suke v každej farbe a veľkosti, ktorý získal/získala v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov známku Výborný 1 (Excellent 1).  Titul môže byť zadaný v každej triede samostatne. Pozor, tento titul môže mať v iných štátoch iné označenie. Titul CAC je potrebný na zisk národného šampionátu krásy.
 • Reserve CAC – môže sa udeliť psovi/suke, ktorý získal/získala v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov známku Výborný 2 (Excellent 2), ak bol v tejto triede udelený titul CAC.
 • CACIB (Čakateľstvo medzinárodného šampióna krásy) – o titul súťažia osobitne psy a osobitne suky, ktoré získali v triede stredná, otvorená a šampiónov titul CAC.
 • Reserve CACIB – získa v poradí druhý umiestnený pes a suka, ak bol zadaný CACIB. O Reserve CACIB tiež nastupuje pudel s titulom reserve CAC, ak CACIB získal CAC pudel z rovnakej triedy.
 • BOJ (Best Of Junior) – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí v triede mladých získali známku Výborný 1 (Excellent 1). Na výstave zo zadávaním CAJC o BOJ nastupujú pudle, ktoré získali titul CAJC vo svojej triede.
 • BOB (Best of Breed/Víťaz plemena) – do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali CAJC, (alebo jeden jedinec BOJ), CACIB pes, CACIB fena a Výborný 1 z triedy veteránov (alebo jeden jedinec BOV).
 • BOS (Best of opposite sex/Najkrajší z opačného pohlavia) – titul sa udeľuje jedincovi opačného pohlavia ako je zadaný BOB.
 • BOV (Best of veteran/Najkrajší veterán) – do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali v triede veteránov známku Výborný 1 (Excellent 1).
 • JUNIOR BIG (Junior Best in group/Víťaz skupiny mladých FCI) – nastupujú jedinci, ktorí získali titul BOJ. Ak sa titul nezadáva, nastupujú jedinci s titulom CAJC. 
 • BIG (Best in group/Víťaz skupiny FCI) – nastupujú všetci víťazi plemien (BOB) príslušnej skupiny FCI (v prípade pudlov je to 9. skupina FCI)
 • JUNIOR BIS (Junior Best in show/Víťaz výstavy mladých) – nastupujú víťazi skupín mladých FCI. 
 • BIS (Best in show/Víťaz výstavy) – nastupujú víťazi všetkých skupín FCI.

 

PRED VÝSTAVOU

 • V triede mladšieho dorastu a dorastu vám rozhodca ešte dokáže odpustiť nie najlepšie pripraveného psa. Od juniorskej triedy je už ale na mieste riadne zapracovať na handlingovej príprave. Majte na pamäti, že ak sa rozhodca nevie rozhodnúť, ktorému psovi zadá titul, môže vás potopiť nesprávny handling, či zlý strih.
 • Pred prihlásením psa na výstavu je dôležité dôkladne si prečítať propozície, ktoré nájdete na webovej stránke usporiadateľa.
 • Sledujte si termíny uzávierok prihlášok (zvyčajne bývajú 2 alebo 3). Po uzávierke už nie je možné psa na danú výstavu prihlásiť.
 • Prihlasovanie prebieha väčšinou cez online portál, kde je nutné sa vopred registrovať, vyplniť všetky údaje o vás a o vašom psovi a priložiť scan rodokmeňu, prípadne certifikát o šampionáte, ak ste už nejaký získali a plánujete psa prihlásiť do triedy šampiónov. Ak plánujete vystavovať pravidelne, odporúčame si kontá na online portáloch vytvoriť vopred a netrápiť sa s tým v posledný deň uzávierky
 • Informácie o možnosti prihlásenia nájdete v propozíciách konkrétnej výstavy. Na Slovensku sa prihlasuje cez www.onlinedogshows.sk, www.clubdogshow.sk alebo www.dogshow.sk, v Čechách www.dogoffice.sk. Pozor, každá výstava sa prihlasuje cez iný portál!
 • Na webových portáloch sú väčšinou priebežne zverejnené štatistiky prihlásených psov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní, do ktorej triedy prihlásiť psa.
 • Pred odoslaním prihlášky si skontrolujte správnosť triedy, do ktorej psa prihlasujete.
 • Ak chcete prihlásiť svojho psa do triedy šampiónov, musíte priložiť aj sken certifikátu šampionátu (napríklad Medzinárodný šampión krásy, Slovenský šampión krásy a podobne)
 • Takzvaný „minikatalóg“ zvykne byť zverejnený zhruba týždeň pre konaním výstavy a nájdete v ňom časový rozpis, rozdelenie kruhov, zoznam rozhodcov, zadávané tituly a záverečné súťaže. Tieto informácie sú pre vás dôležité, aby ste vedeli, v ktorej hale, v ktorom kruhu a v akom časovom rozsahu sa budú posudzovať pudle.
 • Nezabudnite mať v poriadku všetky potrebné očkovania. Odporúčame zaočkovať psa aj proti kotercovému kašľu, ktorý sa na výstavách zvykne šíriť veľmi rýchlo.
 • Dohodnite si termín na strihanie vo vašom salóne minimálne mesiac pred  výstavou. Väčšina salónov/strihačov je pred každou výstavou vyťažená, preto odporúčame zajednať si termín v dostatočnom časovom predstihu.

ČO SI OBLIECŤ NA VÝSTAVU

Výstava je prehliadkou krásy a hoci sa posudzuje primárne Váš pes, Vaše oblečenie alebo oblečenie Vášho handlera je tiež veľmi dôležité. Nesprávne zvolená farba alebo typ oblečenia Vás môže znevýhodniť pred konkurenciou. 

Treba myslieť na to, že na výstave budete so svojim psom behať, potrebujete sa k nemu zohnúť, prípadne si kľaknúť na zem, zdvihnúť ho na stôl. Snažte sa voliť oblečenie a obuv tak, aby ste sa cítili pohodlne a zároveň aby ste vyzerali elegantne 🙂 

Máme pre Vás zopár tipov ako si to nepokaziť (alebo ako to nepokaziť svojmu psovi):

 • Farba oblečenia by nemala byť zhodná, ani podobná farbe psa. Pes tak pred Vami úplne zanikne.
 • Odporúčame čo najväčší kontrast medzi farbou oblečenia a farbou psa.
 • Čierny pes – červená, svetlomodrá, kráľovská modrá, biela, ružová, tyrkysová, žltá, pastelové farby…
 • Hnedý pes – červená, biela, ružová, fialová, zelená, svetlomodrá…
 • Plavý pes – čierna, biela, ružová, fialová, zelená, svetlomodrá…
 • Biely pes – čierna, červená, kráľovská modrá, svetlomodrá, ružová, tyrkysová…
 • Strieborný pes – čierna, ružová, tyrkysová, fialová…
 • Nie je vhodné obliecť si príliš krátku sukňu/šaty, tiež nie je vhodné mať hlboký výstrih.
 • Sukne/šaty ideálne elastické, po kolená alebo tesne nad kolená, nie mini sukne.
 • Príliš voľné, plápolajúce šaty pôsobia veľmi rušivo na psa, ale aj na rozhodcu.
 • Sako najlepšie s vreckami, kde si môžete dať pamlsky pre psa.
 • Slušné nohavice (nie zvonové) v kombinácii so sakom, prípadne nohavicový kostým tiež pôsobia elegantne.
 • Pre pánov je ideálny outfit slušné nohavice, košeľa a sako.
 • Topánky ideálne balerínky, mokasíny, prípadne ľahké tenisky. Odporúčame si ich pred prvou výstavou poriadne rozchodiť, prípadne si v nich skúste zabehať (pri behu by sa Vám nemali vyzúvať). Lifehack na vyzúvanie balerínok je nastriekať si na pätu lak na vlasy 🙂
 • Topánky s podpätkami sú absolútne nevhodné z dôvodu bezpečnosti Vás a Vášho psa.

 

ČO SI NEZABUDNÚŤ ZBALIŤ NA VÝSTAVU

Balenie na výstavu môže byť často dosť hektické, preto sme pre vás spísali konkrétne tipy. Ak nie ste ešte ostrieľaný handler alebo naopak ste, ale večne niečo zabudnete doma :), odporúčame spraviť si vlastný prehľadný zoznam – check list.

Veci pre seba: 

 • osobné doklady a peniaze,
 • voda, veľa vody (v zime termoska s teplým čajom),
 • niečo na zahryznutie,
 • niečo proti bolesti hlavy, či žalúdočným problémom,
 • prenosná skladacia stolička (verte, že oceníte :))
 • stan, prípadne väčší slnečník (neoceniteľná pomoc pri vonkajších výstavách),
 • náhradné silonky, sukňa, nohavice, sako, šaty, topánky (stať sa môže čokoľvek a šťastie praje pripraveným :)),
 • pohodlné oblečenie, do ktorého sa môžete prezliecť po výstave.

Veci pre psa:

 • DOKUMENTY: petpas alebo očkovací preukaz, originál rodokmeň (prípadne aj jeho prílohu), vstupný list, vytlačené katalógové číslo (ak je organizátorom vyžadované),
 • výstavné vodítko, prípadne aj výstavná retiazka (ideálne mať aj navyše v zálohe)
 • držiak/obal na katalógové číslo alebo aspoň zicherka,
 • miska na vodu a voda pre psa,
 • kefy, hrebene, gumičky a potrebná kozmetika,
 • prípravok na čistenie okolia očí, prípadne špeciálne čistiace obrúsky na oči,
 • klietka/prepravka, kde si pes môže odpočinúť,
 • trimovací stôl – odporúčame s kolieskami – na jeden šup si ku kruhu odtiahnete všetky potrebné aj menej potrebné haraburdy 🙂 
 • pamlsky, prípadne hračky (majte, prosím, na pamäti, že vo výstavnom kruhu nie je vhodné používať pískacie hračky v prítomnosti ostatných psov),
 • rýchloschnúci uterák (extrémisti kľudne prenosný ručný fén :)),
 • návleky, overal alebo iné oblečenie pre psa pre prípad dažďa,
 • chladiaca podložka – v horúcich mesiacoch pomôže,
 • vlhčené obrúsky,
 • klasický obojok, vodítko a hovnosáčky :),
 • psia lekárnička.

 

PRÍLOHA K PREUKAZU PÔVODU

Dosiahnuté výsledky z výstav sa zapisujú do originálu preukazu pôvodu psa. Ak plánujete vystavovať pravidelne a v originálnom preukaze pôvodu už nie je miesto pre zápis ďalších výsledkov, odporúčame požiadať ÚKK o vystavenie Prílohy k preukazu pôvodu. Ak ste majiteľom psa dovezeného zo zahraničia, musí mať pridelené číslo SPKP (viac informácií tu).

Vyplnenú žiadosť (na stiahnutie tu) môžete poslať e-mailom na unkk@unkk.sk alebo poštou na:

Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03  Bratislava

Prílohy k preukazom pôvodu Vám budú z ÚKK zaslané na dobierku, nie je nutné platiť vopred.

 

NA VÝSTAVISKU

 • Na výstavu je dôležité prísť v dostatočnom časovom predstihu, aby ste si našli vhodné miesto čo najbližšie pri kruhu, vyvenčili psa a stihli ho učesať. Osobné veci si zložte tak, aby ste nikomu nezavadzali, vyhnite sa priestoru pri vstupe do kruhu.
 • Ak ešte nezačalo oficiálne posudzovanie a v kruhu nikto nie je, môžete si tam so psom spraviť krátky tréning.
 • Nestojte pri vstupe do kruhu, pokiaľ nie ste na rade so svojim psom! Pozorovať dianie v kruhu alebo rozprávať sa s inými vystavovateľmi môžete aj na inom mieste.
 • Priestor pred vstupom do kruhu by mal byť určený iba pre vystavovateľov, ktorí každú chvíľu nastupujú so svojim psom. Doprajte im priestor, aby si mohli svojho psa pripraviť a nerozptyľujte ho hladkaním, ani cmukaním.
 • Podľa katalógu/minikatalógu zistíte, ktorá veľkosť, farba a katalógové číslo nastupuje pred vami. 
 • Ak máte čas, sledujte dianie v kruhu, učte sa od ostatných! Sledujte tiež katalógové čísla, ktoré sú práve v kruhu, pomôže vám to zorientovať sa v tom, koľko psov je ešte pred vami.
 • Katalóg s menami prihlásených psov je k dispozícii vždy až v deň konania výstavy, v súčasnosti býva na väčšine výstav iba v online forme, nie v tlačenej. 
 • Majte psa pripraveného, nemeškajte! Kruhový personál vždy volá vystavovateľov do kruhu (Napríklad „Pudel stredný čierny, trieda šampiónov, katalógové číslo 958), ideálne by ste v tom čase už mali stáť pripravený pri vstupe do kruhu. Ak do kruhu nestihnete nastúpiť včas, rozhodca vás neskôr nemá povinnosť posúdiť!
 • Posudzujú sa vždy najskôr všetky psy konkrétnej veľkosti a farby, až potom feny, triedy od najmladších po najstarších. 
 • Nepúšťajte svojho psa na voľno na výstavisku (je to zakázané!) a nenechávajte ho bez dozoru na stole, či vyviazaného na „šibenici“.
 • Nedovoľte svojmu psovi značkovať rohy a stĺpy vo výstavnej hale.
 • Po príchode na výstavisko poriadne vyvenčite svojho psa. Nie je nič horšie, ako keď pes vykoná potrebu priamo v kruhu počas posudzovania.

 

PRÍPRAVA SRSTI NA VÝSTAVE

 • Na výstavu je dôležité prísť s okúpaným a ostrihaným pudlom.
 • Minimálne pol hodinu predtým, ako máte nastúpiť do kruhu je vhodné začať psa česať (v tom čase už musí byť riadne vyvenčený!). Je dôležité rozčesať ho dôkladne.
 • Ak máte psa ostrihaného v baby alebo v kontinentálnom strihu, musíte mu upraviť aj topknot. Ak ho neviete robiť správne, požiadajte niekoho o pomoc alebo nechajte psovi iba jeden cop nad očami. Jeden cop úplne postačí pri mladých psoch a šteňatách.
 • Odporúčame česanie topknotu skúšať doma, na internete nájdete množstvo rôznych videí. Je to iba o praxi.
 • Nepoužívajte hrubé froté gumičky, dajte prednosť tenkým latexovým alebo silikónovým.
 • Nepoužívajte farebné gumičky, pôsobia v srsti psa rušivo.
 • Ideálne farby gumičiek podľa farby srsti psa:
  •  čierny – čierna gumička
  •  biely – biela alebo čierna gumička
  •  hnedý – čierna alebo hnedá gumička
  •  sivý – čierna gumička
  •  fawn – hnedá alebo čierna gumička.
 • Uši pudla nesmú byť zagumičkované. Jediné miesto, kde je nutné dať gumičky je hlava.

 

PREDVÁDZANIE PSA V KRUHU

 • Po vstupe do kruhu pozorne sledujte pokyny rozhodcu alebo vedúceho kruhu.
 • V kruhu musíte mať na sebe viditeľne umiestnené katalógové číslo (pripnuté na ľavej časti tela – väčšinou na ramene, na ľavej časti brucha alebo na ľavom stehne tak, aby ho personál v kruhu a rozhodca videli). Ak vystavujete viac dní po sebe, na každý deň máte zvyčajne iné číslo, dajte si na to pozor! 
 • V kruhu sa beží VŽDY proti smeru hodinových ručičiek.
 • Pes musí ísť v kruhu klusom, nie krokom, ani cvalom.
 • Tempo chôdze alebo behu je vhodné prispôsobiť tempu vášho psa. Ak máte toya alebo trpaslíka, skutočne nemusíte v kruhu šprintovať.
 • Psa vediete VŽDY po vašej ľavej strane tak, aby bol pes medzi vami a rozhodcom.
 • Na výstavu je nutné mať výstavné vodítko alebo výstavnú retiazku (takzvanú „hadiu“) s vodítkom. Farbu vodítka voľte podobnú farbe psa, aby nepôsobilo rušivo. V žiadnom prípade nevoďte psa do kruhu na nylonovom obojku alebo na postroji.
 • Výstavné vodítko držte VŽDY iba v jednej-ľavej ruke. Je lepšie ho mať úplne poskladané v dlani, určite nie obmotané okolo ruky, ani s plápolajúcim voľným koncom.
 • Vodítko sa snažte viesť pred uchom psa.
 • Pozor, na niektorých výstavách je zakázané používať výstavné retiazky zapnuté na sťahovanie. Vhodnejšie je karabínku zapnúť na obidva krúžky alebo použiť polosťahovaciu retiazku.
 • Pamlsky v kruhu používajte s mierou. Sú rozhodcovia, ktorým pamlsky nevadia, ale aj takí, ktorým pamlsky vadia. Snažte sa psa odmeňovať striedmo a ideálne v čase, kedy je k vám rozhodca chrbtom. Je absolútne nevhodné dať psovi pamlsok tesne predtým, ako mu rozhodca bude kontrolovať zuby.
 • Snažte sa vyhnúť hádzaniu pamlskov na zem. Pach a zabudnuté pamlsky rušia iných psov. Ak vám pamlsok spadne na zem, zdvihnite ho. Niektorí handleri hádžu pred psa v postoji pamlsky, aby ho zaujali. Nerobte to, nie je to fér voči ostatným.
 • Ak v kruhu bežíte naraz viacerí, berte ohľad na ostatných a udržujte primeraný odstup. Ak sa na vás tlačí niekto zozadu, slušne ho požiadajte, aby dodržiaval odstup. Ak naopak vidíte, že pes pred vami beží pomalšie, radšej chvíľku počkajte, až tak bežte za ním, prípadne si v kruhu trochu nadbehnite. Vystavovateľa so psom pred vami nesmiete predbehnúť, ani mu stúpať na päty. 
 • V základnom kruhu vás väčšina rozhodcov nechá previesť figúru „Tam a späť“ („Up and down), kedy idete so psom priamo smerom od rozhodcu, otočíte sa a po tej istej stope idete späť k rozhodcovi a pred ním postavíte psa do postoja. Podstatou je, aby rozhodca dobre videl psa zozadu a spredu. Je dôležité, aby presne pred očami rozhodcu bežal pes, nie vy.
 • Toy, trpasličie a stredné pudle si rozhodca prehliada vo výstavnom postoji na stole, veľké pudle stačí počas posudzovania držať v postoji na zemi, nevykladáte ich na stôl. 
 • Rozhodca sa vás môže opýtať na presný vek vášho psa. V triedach mladšieho dorastu, dorastu a mladých odpovedajte v mesiacoch. Naučte sa to povedať aj v anglickom jazyku, na medzinárodných výstavách vás môže posudzovať zahraničný rozhodca, ktorý slovenčine nerozumie.
 • Pred výstavou je nutné psa pripraviť na to, že sa ho bude dotýkať cudzia osoba. Ak s tým má váš pes problém a javí známky strachu, či agresivity, pracujte na tom mimo výstav, v opačnom prípade riskujete na výstave v lepšom prípade horšiu známku, v najhoršom prípade diskvalifikáciu.
 • Niektorí rozhodcovia psovi zuby prezrú sami, iní to zas budú vyžadovať od vás. Mali by ste vedieť ukázať zuby a skus zo všetkých strán, pes musí byť na túto manipuláciu zvyknutý.
 • V záverečných súťažiach sa môžete stretnúť aj s inými handligovými figúrami, ako napríklad trojuholník. Ak máte vyššie ambície, je vhodné tieto figúry natrénovať mimo výstav. Obráťte sa na skúseného handlera, ktorý vám iste pomôže.

Základné pravidlá handlingu v skratke

 • Správajte sa slušne a sledujte pokyny rozhodcu a kruhového personálu.
 • Bežíte PROTI smeru hodinových ručiček.
 • Pes beží vždy VĽAVO od vás, vodítko držíte v ĽAVEJ ruke.
 • Nevstupujte do kruhu bez pripnutého katalógového čísla. Majte ho na viditeľnom mieste, ideálne VĽAVO.
 • Udržiavajte dostatočný odstup od psa, ktorý beží pred vami.
 • Pamlsky používajte s mierou.
 • Vyvarujte sa používaniu pískacích hračiek priamo v kruhu v prítomnosti iných psov.

 

PO SKONČENÍ POSUDZOVANIA V KRUHU

 • Po skončení posudzovania v kruhu vám kruhový personál na základe vášho katalógového čísla vydá posudok s výsledkami. Na niektorých výstavách vám ho dajú ihneď po skončení posudzovania, na iných posudky vydávajú priebežne neskôr. Nevstupujte do kruhu, keď práve prebieha posudzovanie iného psa.
 • Dosiahnuté výsledky si môžete nechať zapísať do rodokmeňa alebo do prílohy k preukazu pôvodu vo výstavnej kancelárii (Výstavnú kanceláriu nájdete na mapke každej výstavy – spoznáte ju ale aj podľa dlhého radu čakajúcich ľudí ). Väčšina ľudí si necháva zapisovať iba tie lepšie výsledky. 
 • Ceny za dosiahnuté hodnotenia sa vydávajú buď v kruhu alebo vo výstavnej kancelárii pri zápise výsledkov do rodokmeňa.
 • Výsledky záverečných súťaží konaných poobede sa do rodokmeňa nezapisujú, so zápisom výsledkov preto nečakajte na koniec dňa, ale výstavnú kanceláriu navštívte čo najskôr po skončení posudzovania pudlov.

 

NÁSTUP NA ZÁVEREČNÉ SÚŤAŽE

 • Záverečné súťaže sa konajú až poobede, po skončení posudzovania všetkých plemien v základných kruhoch.
 • Prebiehajú vo veľkom hlavnom/záverečnom kruhu, na niektorých medzinárodných výstavách sa z nich vysiela aj live prenos (budete v telke! )
 • Vystavovatelia, ktorí postúpili do niektorej zo záverečných súťaží, sa postupne zhromažďujú v takzvanom prípravnom kruhu. Pozor, rozhodca si prezerá psov už v tomto kruhu! (platí pre medzinárodné výstavy)
 • Sledujte propozície výstavy, aby ste vedeli či a do ktorej záverečnej súťaže ste postúpili. Vo všeobecnosti platí, že do záverečných súťaží postupuje VN1 z triedy mladšieho dorastu/šteniat a z triedy dorastu, BOJ z triedy mladých, BOB z triedy strednej, otvorenej alebo šampiónov, V1 alebo BOV z triedy veteránov a V1 z triedy čestnej.

 

Zhrnuli sme pre vás podmienky pre získanie niektorých šampionátov na Slovensku a v okolitých krajinách a tiež podmienky pre zisk Medzinárodného šampióna krásy (C.I.B. / C.I.B.-J a C.I.B.-V). Viac informácií o ďalších šampionátoch a detailné postupy ako o ne požiadať nájdete na jednotlivých webových stránkach zastrešujúcich kynologických organizácií.

Pre šampionát každej krajiny platia iba čakateľstvá získané na medzinárodných, národných, klubových, či špeciálnych výstavách organizovaných pod záštitou danej národnej kynologickej organizácie (na Slovensku SKJ, v Čechách ČMKU a pod.).


Slovenská republika

Slovenský šampión krásy mladých:

 • 3x CAJC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ.
 • Čakateľstvá boli udelené minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.
 • Minimálne 1 z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB (platí DO 31.12.2022).
 • Minimálne 2 z troch potrebných CAJC boli udelené na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB (platí OD 1.1.2023).
 • Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.

 

Slovenský šampión krásy:

 • 4x CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ.
 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná sezóna = kalendárny rok).
 • CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami.
 • Minimálne 1 CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou SKJ (platí DO 31.12.2022)
 • Minimálne 2 CAC zo štyroch potrebných boli získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou SKJ (platí OD 1.1.2023)
 • 3x Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

 

Slovenský Grand šampión

 • pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
 • 3x CAC v triede šampiónov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
 • minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.
 • minimálne 2 CAC z troch potrebných boli získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.

 

Zdroj a viac informácií na: skj.sk


Česká republika

Český junior šampión

 • 3x čakateľstvo vo veku 9 až 24 mesiacov, minimálne 2 čakateľstvá musia byť CAJC získané v triede mladých a jedno čakateľstvo môže byť CAC v triede strednej, otvorenej alebo víťazov.
 • Minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.

 

Český šampión krásy

 • 4x CAC, minimálne 2 CAC získané z Medzinárodnej výstavy.
 • Minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.
 • Predpísaný počet CAC je potrebné získať minimálne v dvoch výstavných sezónach (sezóna = kalendárny rok).

 

Český Grand šampión

 • pes/fena už musí byť držiteľom titulu Český šampión krásy alebo Šampión ČMKU.
 • 3x CAC v triede šampiónov, minimálne 1 CAC získaný z Medzinárodnej výstavy.
 • minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.

 

Zdroj a viac informácií na: https://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152#k_27


Maďarsko

Junior šampión:

 • 3x HPJ (ekvivalent slovenského CAJC).
 • Minimálne 1x HPJ musí byť získaný na Medzinárodnej výstave.
 • Minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.

 

Šampión:

 • 4x CAC, minimálne jeden CAC musí byť získaný na Medzinárodnej výstave organizovanej MEOESZ, ďalší CAC musí byť získaný na inej Medzinárodnej výstave.
 • Minimálne od troch rôznych rozhodcov.
 • Medzi prvým a posledným získaným CAC musí uplynúť aspoň 1 rok a 1 deň.

 

Zdroj a viac informácií na: http://kennelclub.hu/index.php?link=Nemzeti_Championatusok&m=&nyelv=english


Poľsko

Junior šampión:

 • 3x titul Junior Winner získaný od troch rôznych rozhodcov, minimálne jeden titul musí byť získaný na Medzinárodnej alebo klubovej výstave.

 

Šampión:

 • 3x CWC získaný od troch rôznych rozhodcov, minimálne jeden CWC musí byť získaný na Medzinárodnej alebo klubovej výstave v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo v triede šampiónov.
 • Medzi prvým a posledným získaným CWC musí uplynúť aspoň 6 mesiacov.
 • Minimálny vek 15 mesiacov.

Zdroj a viac informácií na: https://www.zkwp.pl/championaty_en.php?l=en


Chorvátsko

Junior šampión:

 • 3x titul Juniorský víťaz, minimálne u dvoch rôznych rozhodcov
 • 1 titul Juniorský víťaz, môže byť nahradený titulom CAC-HR, ak ho pes získal pred dovŕšením 24 mesiacov

 

Šampión:

 • 4x CAC HR, minimálne 2 CAC musia byť získané z Medzinárodných výstav, minimálne od troch rôznych rozhodcov.
 • Titul nemôže byť oficiálne potvrdený pred dovŕšením 24 mesiacov.

Zdroj a viac informácií na: http://webeng.hks.hr/ch-hr/


Rumunsko

Junior šampión:

 • 3x CAJC získaný v triede mladých od troch rôznych rozhodcov, pričom minimálne jeden CAJC musí byť z CACIB výstavy.
 • Ak plemeno má klub, ktorý patrí pod RKC, jeden CAJC môže byť nahradený hodnotením Výborný v triede mladých získaným na Klubovej výstave.
 • Alebo ak je pes šampiónom inej FCI krajiny: 2x CAJC získaný od dvoch rôznych rozhodcov, pričom jeden titul musí byť z CACIB výstavy

Šampión:

 • 3x CAC od troch rôznych rozhodcov, pričom jeden CAC musí byť získaný na Medzinárodnej výstave.
 • Ak plemeno má klub, ktorý patrí pod RKC, jeden CAC môže byť nahradený hodnotením Výborný v triede strednej, otvorenej alebo pracovnej získaným na Klubovej výstave.
 • Alebo ak je pes šampiónom inej FCI krajiny: 2x CAC alebo CACL získaný od dvoch rôznych rozhodcov, pričom jeden titul musí byť z CACIB výstavy.

Zdroj a viac informácií na: http://ach.ro/site/index.php/en/forms


Medzinárodný šampión krásy mladých (C.I.B.-J)

 • 3 x CACIB JUNIOR (CACIB-J) v triede mladých, udelené na FCI medzinárodných CACIB výstavách od 1. augusta 2022,
 • 3 rôznych krajín,
 • od 3 rôznych rozhodcov.

Medzinárodný šampión krásy (C.I.B.)

 • 4 x CACIB z medzinárodných výstav,
 • z 3 rôznych krajín (COVID výnimka platná od 1.1.2020 do odvolania – stačia 2 krajiny)
 • od 3 rôznych rozhodcov,
 • medzi prvým a posledným titulom CACIB musí byť minimálne jeden rok a deň.

 

Medzinárodný šampión krásy veteránov (C.I.B.-V)

 • 3 x CACIB VETERAN (CACIB-V)  v triede veteránov udelené na FCI medzinárodných CACIB výstavách od 1. augusta 2022,
 • 3 rôznych krajín,
 • od 3 rôznych rozhodcov.

 

Zdroj a viac informácií na: http://skj.sk/medzinarodne-sampionaty/

Partneri