Kontakt

 

Slovenský klub chovateľov pudlov
Ovocinárska 198/20
949 01 Nitra

IČO: 31 744 737
DIČ: 2020844100

E-mail: info@pudelklub.sk

 

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka,
Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25

Číslo účtu:    43431062/0200
IBAN:             SK73 0200 0000 0000 4343 1062
SWIFT:          SUBASKBX

Výbor SKCHP

Peter Tomeček

predseda

Marián Kočiš

podpredseda

Barbora Palušeková

tajomník

Tímea Arpášová

hlavný poradca chovu

Ivana Gräczer

hospodár

Nina Sališová

člen výboru

Lujza Mackyová

člen Výboru

Tomáš Buday

člen Výboru

Patrícia Danková

člen výboru

Filip Pečenka

člen výboru

Kontrolná a rozhodcovská komisia

Marián Miškanin

predseda komisie

Katarína Juríková

člen komisie

Adriána Ladická

člen komisie

Chovateľské kolégium

Tímea Arpášová

predseda Chovateľského kolégia

MVDr. Katarína Prochotská

člen Chovateľského kolégia

Ivana Gräczer

člen Chovateľského kolégia

Adriána Ladická

člen Chovateľského kolégia

Michal Sviatko

člen Chovateľského kolégia

Nikoleta Reiprichová

člen Chovateľského kolégia

MVDr. Patrícia Danková

člen Chovateľského kolégia

Nina Sališová

člen Chovateľského kolégia

 

SKCHP od 1.1.2015 patrí pod Úniu kynologických klubov

Pripravili sme pre vás anonymnú spätnú väzbu na činnosť klubu SKCHP. Radi by sme vedeli, čo si myslíte, s čím ste spokojní, čo by ste vylepšili, ale aj to, ak máte s niečím naozaj problém.

Výbor SKCHP pracuje pre vás, pre ľudí, preto sme sa rozhodli dať vám príležitosť vyjadriť názor aj anonymne. Urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní. 😊

ONLINE DOTAZNÍK

Partneri