Kontakty

Slovenský klub chovateľov pudlov
Silvánska 15, 841 04 Bratislava
IČO: 31 744 737, DIČ: 2020844100
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25

Č.účtu: 43431062/0200
IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062
SWIFT: SUBASKBX

mail: pudelklub@pudelklub.sk

 

Výbor SKCHP:

Predseda (dočasne poverený):

Ing. Rudolf Kotešovský
Tupolevova 14,
851 01 Bratislava
0903/904 267, 02/20714541
e-mail: rudolf.kotesovsky@gmail.com

Tajomník (dočasne poverený):

Ing. Rudolf Kotešovský
Tupolevova 14,
851 01 Bratislava
0903/904 267, 02/20714541
e-mail: rudolf.kotesovsky@gmail.com

Ekonómka:

Marta Suchá
Silvánska 15, 841 04 Bratislava
0903/392 501, 02/6542 0571
e-mail: marta.sucha45@gmail.com

Hlavná poradkyňa chovu a poradkyňa pre trpasličích, toy pudlov, stredných a veľkých pudlov:do: 31.12.2020 !!!

MVDr. Edita Králová
POST BOX Bratislava 5, Vlastenecké námestie 4, 85 000 Bratislava
0905/593 075
e-mail: info@pudelklub.sk

Výstavný referent:

Výstavný referent 1.:
neobsadené

Výstavný referent 2.:
Helena Lőrinčíková
M.R.Štefánika 715/2190046
Most pri Bratislave
e-mail: referent@pudelklub.sk

Revízna komisia:

Ing. Rudolf Kotešovský
Tupolevova 14, 851 01 Bratislava
0903/904 267, 02/20714541
e-mail: rudolf.kotesovsky@gmail.com

JUDr. Juraj Požgay
Rovná 2, 917 00 Trnava
0903/744 063
e-mail: jorge.pozgay@seznam.cz

Mgr. Jana Čarnecká
SNP 739/14, 022 04 Čadca
tel.: 0905015924
e-mail: carnecka@gmail.com 
 
 

Správca webovej stránky:

Tomáš Galierik
900 24 Veľký Biel
e-mail: webmaster@pudelklub.sk

 

Od 1.1.2015 prechádza klub pod ÚKK:

Adresa:

Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava

www.unkk.sk

Konakty:

Tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)
 
 
Plemenná kniha
 
Ildikó Melichová
Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk

 

Úradné hodiny:
 
Pondelok 9.00 – 15.00 hod.
Utorok 9.00 – 15.00 hod.
Streda NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Štvrtok 9.00 – 15.00 hod.
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 
Linky autobusov: 23, 30, 38