Kontakty

Slovenský klub chovateľov pudlov 

Ovocinárska 198/20

949 01 Nitra

 

IČO: 31 744 737, DIČ: 2020844100
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25

Č.účtu: 43431062/0200
IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062
SWIFT: SUBASKBX

mail: pudelklub@pudelklub.sk

 

Od 1.1.2015 prechádza klub pod ÚKK:

Adresa:

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
www.unkk.sk
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)

Plemenná kniha
Ildikó Melichová
Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359
SWIFT: SUBASKBX

Úradné hodiny:
Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.
Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Ďakujeme za porozumenie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress