Kontakty

Slovenský klub chovateľov pudlov
Silvánska 15, 841 04 Bratislava
IČO: 31 744 737, DIČ: 2020844100
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava 25

Č.účtu: 43431062/0200
IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062
SWIFT: SUBASKBX

mail: pudelklub@pudelklub.sk

 

Výbor SKCHP:

Predseda (dočasne poverený):

Ing. Rudolf Kotešovský
Tupolevova 14,
851 01 Bratislava
0903/904 267, 02/20714541
e-mail: rudolf.kotesovsky@gmail.com

Tajomník (dočasne poverený):

RNDr. Lenka Bartošová, PhD.
Gessayova 33,
851 03 Bratislava
0907/402 535
e-mail: info@pudelklub.sk / bartosovaa.lenka@gmail.com

Ekonómka:

Marta Suchá
Silvánska 15,
841 01 Bratislava
0903/392 501, 02/6542 0571
e-mail: marta.sucha45@gmail.com

Hlavný poradca chovu a poradca pre trpasličích, toy pudlov, stredných a veľkých pudlov, (dočasne poverený):

MVDr. Katarína Prochotská, MSC HTA
Kostolná pri Dunaji 121,
903 01 Kostolná pri Dunaji
0903/427 579
e-mail: katarina.prochotska@gmail.com

Výstavný referent:

Mgr. Helena Lőrinčíková
M.R.Štefánika 715/21,
900 46 Most pri Bratislave
0905/235 742
e-mail: referent@pudelklub.sk

Revízna komisia:

Predseda (dočasne poverený):

Mgr. Jana Čarnecká
SNP 739/14,
022 04 Čadca
0905/015 924
e-mail: carnecka@gmail.com

Členovia:

Mgr. Jana Heinereichová
Slivková 4,
900 24 Veľký Biel
0905/015 613
e-mail: heinereich@gmail.com

JUDr. Juraj Požgay
Rovná 2,
917 00 Trnava
0903/744 063
e-mail: jorge.pozgay@seznam.cz

Správca webovej stránky:

Tomáš Galierik
900 24 Veľký Biel
e-mail: webmaster@pudelklub.sk

 

Od 1.1.2015 prechádza klub pod ÚKK:

Adresa:

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
www.unkk.sk
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)

Plemenná kniha
Ildikó Melichová
Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359
SWIFT: SUBASKBX

Úradné hodiny:
Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.
Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
Ďakujeme za porozumenie.