Warning: A non-numeric value encountered in /www/pudelklub.sk/pudelklub.sk/wp-content/themes/cuky/content_generator.php on line 123

Import psa

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2005 schválilo nasledovné uznesenie:
Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca.

Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

Formulár potvrdenia