Import psa

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2005 schválilo nasledovné uznesenie:
Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca.

Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

Formulár potvrdenia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress