54

rokov klubu

188

členov klubu

29

vrhov v roku 2023

O nás

SKCHP už vyše 50 rokov združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena pudel. Snažíme sa neustále rozvíjať, podporovať a propagovať chov čistokrvných pudlov na Slovensku. Poskytujeme poradenskú činnosť v chove a kontrolujeme chov pudlov. Pravidelne organizujeme informačné kampane, semináre, klubové a špeciálne výstavy, bonitácie a rôzne ďalšie aktivity pre členov klubu, aj pre širokú verejnosť.

Slovenský klub chovateľov pudlov patrí pod oficiálnu kynologickú organizáciu Únia kynologických klubov (ÚKK), ktorá je pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty SKJ a Medzinárodnej kynologickej organizácie FCI. Slovenský klub chovateľov pudlov sa v roku 2024 stal členom Európskeho pudel klubu (EPC).

 

 

Niečo z histórie klubu

SKCHP bol založený 19.2.1970 so 6-členným výborom a 3-člennou revíznou komisiou. Začínalo sa chovať na sučkách z Česka, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Bolo zapísaných 6 vrhov stredných čiernych pudlov, 1 vrh bielych a 2 vrhy trpasličích čiernych pudlov. Už v nasledujúcom roku sa zapísalo 9 vrhov stredných čiernych pudlov, 1 vrh bielych a 1 vrh strieborných. Trpasličích pudlov sa zapísalo 7 vrhov čiernych, 1 vrh bielych a 2 vrhy plavých.  Prvý vrh veľkých pudlov bol zapísaný v roku 1990 – 5 čiernych šteniat. Spočiatku mala veľká väčšina pudlov skôr podpriemernú kvalitu, preto bolo nutné prejsť z voľného chovu na riadený. Cieľavedomou chovateľskou prácou sa podarilo zvýšiť kvalitu pudlov až na dnešnú úroveň.

Ciele SKCHP

Čistokrvný chov

Vzdelávacia činnosť

Klubové aktivity

Poplatky

Prehľad všetkých klubových príspevkov a poplatkov za administratívne úkony klubu. Nové poplatky boli schválené na členskej schôdzi dňa 26.3.2022.

Pri platbe prosím vždy zadávajte aj špecifický symbol poplatku a variabilný symbol (členské číslo). Uľahčíte nám tým identifikáciu platby. Ďakujeme!

Vaše členské číslo nájdete aj zozname členov v tejto sekcii.

Číslo účtu pre platby: SK73 0200 0000 0000 4343 1062

Špecifický  symbol Poplatok Suma
1111 Členské na rok 2024 – nový člen minimálne 35 €
1100 Členské na rok 2024 – starý člen minimálne 30 €
2200 Bonitácia 30 €
3300 Pripúšťacie povolenie do 14 dní 20 €
3300 Pripúšťacie povolenie do 5 dní 40 €
3300 Dodatočné pripúšťacie povolenie po krytí 60 €
5500 Kontrola vrhu* 10 €/šteňa + ½ nákladov na cestovné poradcu chovu**
7700 Vystavenie Šampionátu SKCHP 15 €

*chovateľ hradí poplatok za každé narodené šteňa klubu, bez ohľadu na to, či kontrolu vykonal poradca chovu alebo veterinár

** polovicu nákladov na cestovné hradí chovateľ iba v prípade, ak kontrolu vrhu vykonal poradca chovu

UPOZORNENIE: Poplatky pre nečlenov klubu sú navýšené o 100% (okrem členského a poplatku za vystavenie Šampionátu SKCHP)

Prehľad všetkých poplatkov za inzerciu na klubovom webe, sociálnych sieťach alebo v tlačených publikáciách. Nové poplatky boli schválené na členskej schôdzi dňa 26.3.2022.

Pri platbe prosím vždy zadávajte aj špecifický symbol poplatku a variabilný symbol (členské číslo). Uľahčíte nám tým identifikáciu platby. Ďakujeme!

V prípade, ak ste Vaše členské číslo stratili, neváhajte nás kontaktovať na tajomnik@pudelklub.sk

Číslo účtu pre platby: SK73 0200 0000 0000 4343 1062

Špecifický symbol Poplatok Suma
6600 Inzercia v Spravodaji, katalógu (1/2 strany) 10 €
6600 Inzercia v Spravodaji, katalógu (celá strana) 20 €
6600 Inzercia – web (banner) – 1/2 roka 20 €
6600 Inzercia – web (banner) – 1 rok 40 €
6600 Inzercia – sociálne siete – 1 prezdieľanie príspevku 10 €
6600 Chovateľská inzercia pre nečlenov – 1 mesiac 10 €
  Chovateľská inzercia pre členov – 1 mesiac zdarma

 

Dokumenty

Poznámka: Na druhej strane tlačív nájdete presné inštrukcie k vyplneniu a k prípadným platbám.

Výhody členstva

Ak ste majiteľom, chovateľom alebo iba priaznivcom plemena pudel, členstvo v Slovenskom klube chovateľov pudlov Vám prinesie množstvo výhod. Pre našich členov organizujeme rôzne aktivity, vzdelávacie kampane, záujemcom o plemeno pomáhame zorientovať sa vo svete pudlov a chovateľom poskytujeme plnú podporu a chovateľský servis.

Partneri