Výbor SKCHP

Peter Tomeček

predseda

Marián Kočiš

podpredseda

Katarína Palečková

tajomník

Eva Szőke

hospodár

Tímea Arpášová

hlavný poradca chovu

Nina Sališová

člen výboru

Barbora Palušeková

člen výboru

Patrícia Danková

člen výboru

Filip Pečenka

člen výboru

Kontrolná a rozhodcovská komisia

Marián Miškanin

predseda komisie

Katarína Juríková

člen komisie

Adriána Ladická

člen komisie

Chovateľské kolégium

Tímea Arpášová

predseda Chovateľského kolégia

člen Chovateľského kolégia

člen Chovateľského kolégia

Partneri