Chov

Dokumenty

E-prihláška šteniat

Plemenná kniha ponúka možnosť vyplnenia tlačiva na zápis šteniat v elektronickej podobe. Tlačivo je nutné po vyplnení vytlačiť, doplniť nálepkami čipov šteniat a poštou odoslať spolu s Pripúšťacím povolením poradcovi chovu.

Informácie o chove a bonitácia