Chovateľské kolégium

Členská schôdza dňa 4.2.2023 schválila nový poradný orgán SKCHP – Chovateľské kolégium.
Chovateľské kolégium má minimálne 3 členov. Jednotlivých členov chovateľského kolégia okrem predsedu chovateľského kolégia menuje výbor klubu na dobu neurčitú, na základe žiadosti riadneho člena klubu o členstvo v chovateľskom kolégiu.
.
❓Aký bol dôvod na vytvorenie Chovateľského kolégia?
☑️ chceme dať priestor všetkým chovateľom, ktorým záleží na plemene pudel, aby sa podieľali na smerovaní chovu a prispeli svojimi vedomosťami a skúsenosťami
☑️ pudel má 4 veľkostné a 5 farebných rázov. Čím viac rôznych chovateľov bude členom Chovateľského kolégia, tým viac sa plemeno posunie vpred.
☑️ plnohodnotne zastúpi funkciu poradného a odborného orgánu Výboru SKCHP vo veciach chovu.
.
Ak spĺňate podmienky a máte záujem stať sa členom Chovateľského kolégia, neváhajte poslať žiadosť na e-mail: info@pudelklub.sk 😎
Členov Chovateľského kolégia nájdete v sekcii Orgány klubu alebo Kontakty https://pudelklub.sk/kontakty/

☑️ je poradným orgánom Výboru klubu pre chov pudlov
☑️ v súčinnosti s Výborom klubu sa podieľa na smerovaní chovu čistokrvných pudlov s preukazom o pôvode psa na Slovensku
☑️ vydáva odborné stanoviská
☑️ aktívne spolupracuje s chovateľmi, majiteľmi krycích psov a veterinármi
☑️ vyhodnocuje vývoj chovu a vývoj zdravia pudlov na Slovensku
☑️ podieľa sa na tvorbe databázy pudlov
☑️ pripravuje návrhy na zmeny Chovateľského poriadku v zmysle zefektívnenia chovu plemena pudel
☑️ poskytuje Výboru klubu odborné stanovisko k navrhovaným zmenám Chovateľského poriadku
☑️ poskytuje konzultácie členom klubu
☑️ navrhuje dlhodobé ciele plemenitby a zásady selekcie, ktorými klub zabezpečuje zdravý vývoj plemena pudel na Slovensku.
☑️ posudzuje odvolanie chovateľa proti neuvedeniu navrhnutého krycieho psa v Pripúšťacom povolení, odborné stanovisko bezodkladne zašle Výboru klubu, ktorý rozhodne o odvolaní s konečnou platnosťou
☑️ V prípade, ak rozhodca pre posúdenie exteriéru na bonitácii navrhne neuchovnenie konkrétneho jedinca, o možnosti jeho uchovnenia rokuje Chovateľské kolégium, ktoré bezodkladne zašle odborné stanovisko Výboru klubu. O zaradení alebo nezaradení takého jedinca do chovu s konečnou platnosťou rozhodne Výbor klubu

✅  riadny člen SKCHP
✅ odchoval minimálne 2 vrhy akéhokoľvek plemena
✅ podal žiadosť o členstvo v Chovateľskom kolégiu Predsedovi SKCHP
✅  predsedom Chovateľského kolégia je vždy Hlavný poradca chovu SKCHP
✅ Členovia Výboru, okrem hlavného poradcu chovu, môžu byť členovia Chovateľského kolégia iba s hlasom poradným, t.j. nemajú hlasovacie právo

Partneri