Klubové súťaže

Slovenský klub chovateľov pudlov každoročne pre  svojich členov organizuje klubové súťaže, v ktorých sa vyhodnocujú dosiahnuté úspechy pudlov za celý predošlý rok. Cieľom je motivovať našich členov k aktívnej účasti na rôznych aktivitách a tým k reprezentovaniu klubu doma, i v zahraničí.

Klubovými súťažami s dlhoročnou tradíciou sú Najúspešnejší pudel a Najúspešnejší chovateľ (pôvodný názov Najúspešnejšia chovateľská stanica), v ktorých sa vyhodnocujú výstavné úspechy pudlov našich členov.

Pripravili sme pre vás tiež úplne novú klubovú súťaž Najúspešnejší športovec, aby sme náležite ocenili aj členov klubu, ktorí sa so svojim pudlom aktívne venujú psím športom 🙂

Kompletné výsledky jednotlivých súťaží nájdete po kliknutí na obrázky nižšie.

 

Spôsob vyhodnocovania súťaží:

 • Vyhodnocujú sa vždy iba úspechy dosiahnuté od 1. januára do 31. decembra konkrétneho roku.
 • Podkladom pre stanovenie výsledku je BODOVACÍ SYSTÉM (otvoriť). Body sa pripisujú za každú získanú známku, titul, zloženú skúšku alebo získané umiestnenie. Z celkového počtu získaných bodov sa určí konečné poradie víťazov. SKCHP sa zaväzuje body prepočítať a pri chybe opraviť.
 • Počty bodov (nájdete v Bodovacom systéme) treba vypísať do príslušného formulára (dole na stiahnutie) a poslať na email: nina.salisova@pudelklub.sk (výsledky výstav) alebo na tajomnik@pudelklub.sk (výsledky športov) najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Po uzávierke a spočítaní všetkých bodov sa určuje konečné poradie prvých troch víťazov každej súťaže zvlášť.
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží najúspešnejších a odovzdanie vecných cien sa koná vždy na klubovej výstave SKCHP.

 

Formuláre pre účasť v súťaži na stiahnutie:

 

Prehľad kompletných výsledkov:

 

 • Majiteľ pudla musí byť členom SKCHP, súťaž je otvorená aj pre zahraničných členov.
 • Do súťaže sa započítavajú výsledky výstav usporiadaných na Slovensku a v zahraničí.
 • Do súťaže sa započítavajú aj výsledky výstav: Euro Dog show (európska) a World dog show (svetová).
 • Zaradenie pudla do súťaže je podmienené jeho účasťou na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHP v danom roku.
 • Výsledky treba vypísať do formulára (na stiahnutie tu) a poslať na email: nina.salisova@pudelklub.sk. Je potrebné tiež priložiť kópie všetkých posudkov zo zahraničných výstav.
 • Podkladom pre stanovenie výsledku je bodovací systém. Body sa započítavajú za každú dosiahnutú známku a titul. Z celkového počtu získaných bodov sa určí konečné poradie prvých troch víťazov. Výstavný referent sa zaväzuje body prepočítať a pri chybe opraviť.
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vecných cien sa koná vždy na klubovej výstave SKCHP.

Poznámka: tieto podmienky sú platné od roku 2022. 

 • Majiteľ registrovaného chovu musí byť členom SKCHP a mať trvalý pobyt na Slovensku.
 • Do súťaže sa započítavajú výsledky výstav usporiadaných na Slovensku a v zahraničí.
 • Do súťaže sa započítavajú aj výsledky výstav: Euro Dog show (európska) a World Dog Show (svetová).
 • Do súťaže sa započítavajú výsledky výstav všetkých pudlov vo vlastníctve chovateľa a výsledky všetkých jeho odchovov vo vlastníctve iných osôb, vrátane exportovaných šteniat.
 • Zaradenie registrovaného chovu do súťaže je podmienené účasťou aspoň jedného pudla na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHP v danom roku.
 • Výsledky treba vypísať do formulára (na stiahnutie tu) a poslať na email: nina.salisova@pudelklub.sk. Je potrebné tiež priložiť kópie všetkých posudkov zo zahraničných výstav.
 • Podkladom pre stanovenie výsledku je bodovací systém. Body sa započítavajú za každú dosiahnutú známku a titul. Z celkového počtu získaných bodov sa určí konečné poradie prvých troch víťazov. Výstavný referent sa zaväzuje body prepočítať a pri chybe opraviť.
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vecných cien sa koná vždy na klubovej výstave SKCHP.

Poznámka: tieto podmienky sú platné od roku 2022.

 • Majiteľ pudla musí byť členom SKCHP, súťaž je otvorená aj pre zahraničných členov.
 • Do súťaže sa započítavajú všetky oficiálne zložené skúšky a umiestnenia na súťažiach psích športov na Slovensku, aj v zahraničí v danom roku.
 • Hodnotia sa iba oficiálne športové skúšky a akcie, nie interné aktivity a súťaže určené iba členom jedného kynologického klubu.
 • Výsledky treba vypísať do formulára (na stiahnutie tu) a poslať na email: tajomnik@pudelklub.sk. Je potrebné tiež priložiť kópie všetkých zložených skúšok a webové linky, kde je možné dohľadať výsledkové listiny.
 • Podkladom pre stanovenie výsledku je bodovací systém. Body sa pripisujú za každú zloženú skúšku alebo získané umiestnenie. Z celkového počtu získaných bodov sa určí konečné poradie prvých troch víťazov. SKCP sa zaväzuje body prepočítať a pri chybe opraviť.
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie vecných cien sa koná vždy na klubovej výstave SKCHP.

Poznámka: tieto podmienky sú platné od roku 2022.

Partneri