Klubové šampionáty

Slovenský klub chovateľov pudlov ponúka všetkým majiteľom pudlov získať niektorý z Klubových šampionátov SKCHP.

Všetky čakateľstvá šampionátu SKCHP sú zadávané výlučne na výstavách Slovenského klubu chovateľov pudlov. Každý titul alebo ocenenie od konkrétneho rozhodcu a z konkrétnej výstavy je možné na zisk šampionátu použiť iba raz. Základnou podmienkou je zaslanie elektronickej žiadosti prostredníctvom online formulára spolu s kópiou preukazu o pôvode, kópiami posudkov z jednotlivých výstav a úhrada poplatku za vystavenie šampionátu. Šampionát Vám bude zaslaný poštou do 2 týždňov od prijatia žiadosti.

POKYNY K ÚHRADE

Výška poplatku: 15 EUR (pre člena, aj nečlena SKCHP)

Špecifický symbol: 7700

Variabilný symbol: Vaše členské číslo (ak ste člen SKCHP)


Podmienky pre udelenie Klubových šampionátov:

Šampión mladšieho dorastu SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • 2 z 3 potrebných titulov môžu byť nahradené ocenením Veľmi nádejný 1 z triedy mladšieho dorastu z akejkoľvek medzinárodnej výstavy.

 

Šampión dorastu SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna dorastu SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • 2 z 3 potrebných titulov môžu byť nahradené ocenením Veľmi nádejný 1 z triedy dorastu z akejkoľvek medzinárodnej výstavy.

 

Šampión mladých SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna mladých SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • 1 z 3 potrebných titulov môže byť nahradený titulom CAJC z akejkoľvek medzinárodnej výstavy.

 

Šampión SKCHP

 • zisk 4 titulov Čakateľ šampióna SKCHP
 • tituly musia byť udelené aspoň 3 rôznymi rozhodcami,
 • tituly musia byť udelené v 2 výstavných sezónach (výstavná sezóna =  kalendárny rok).

 

Grand šampión SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami,
 • jedinec už musí mať oficiálne uznaný titul Šampión SKCHP,
 • o udelenie titulu Grand šampión SKCHP môžu požiadať aj majitelia, ktorí majú už skôr udelený a zapísaný titul Klubový šampión podľa starých podmienok.

 

Šampión veteránov SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ šampióna veteránov SKCHP
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami.

 

Čestný šampión SKCHP

 • zisk 3 titulov Čakateľ čestného šampióna SKCHP,
 • tituly musia byť udelené aspoň 2 rôznymi rozhodcami.

 

Partneri