Darujte 2% z daní

V roku 2024 máte možnosť darovať Slovenskému klubu chovateľov pudlov Vaše 2% z dane z príjmu 😊 Sú to peniaze, ktoré musíte odviesť štátu, ale Vy sami máte možnosť rozhodnúť, na čo budú použité. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Zamestnanci môžu darovať svoje 2% do 30. apríla, podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca.

Podpora vzdelávania v mnohých oblastiach chovateľstva je pre nás veľmi dôležitá, preto peniaze, ktoré SKCHP získa z 2% z daní budú použité výlučne na tento účel 😎

Budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, o aké formy vzdelávania a odborných seminárov by ste mali záujem.

 

Postup pre zamestnancov

  • Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Vyznačte v žiadosti „X“ v časti VII (formulár si môžete stiahnuť nižšie).
  • Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % (alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník) z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech klubu poukázať (minimálne 3 €).
  • Nižšie si stiahnite a vytlačte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane už s predvyplnenými údajmi klubu. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať. 2 % (alebo 3 %) sa počítajú zo sumy uvedenej v riadku 24 „Daň znížená o daňový bonus“ v Potvrdení o zaplatení dane z príjmov.
  • Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu.
  • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte osobne alebo poštou najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ak si podávate daňové priznanie sami, v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ vyplníte sumu, ktorú poukazujete zo zaplatenej dane a údaje o prijímateľovi (Slovenský klub chovateľov pudlov, IČO: 31744737)

 

Formuláre na stiahnutie:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (stiahnuť)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (predvyplnené tlačivo s údajmi SKCHP)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (prázdne tlačivo)

 

Partneri