Bonitácia Nitra

Milí priatelia,

najbližšia bonitácia sa uskutoční počas konania Špeciálnej výstavy, dňa 28.8.2022 (nedeľa), na futbalovom ihrisku Ovocinárska 95/6 Nitra-Kynek. Časový harmonogram bonitácie bude prispôsobený tak, aby prípadní záujemcovia o bonitáciu, aj o výstavu, stihli svojho psa riadne vystaviť 🙂

Prihlášku na bonitáciu a kompletné podmienky bonitácie pre jednotlivé veľkostné rázy nájdete na nasledujúcom odkaze: https://pudelklub.sk/chov/bonitacia/

Bonitačný poplatok pre člena SKCHP: 30 EUR

Bonitačný poplatok pre nečlena SKCHP: 60 EUR

Pri platbách používajte, prosím, správny špecifický symbol (2200) a variabilný  symbol (Vaše členské číslo).

 

Uzávierka prihlášok: 7.8.2022 (nedeľa)


Dôležité upozornenie

Akceptujeme iba úplné prihlášky s potrebnými prílohami zaslané najneskôr do termínu uzávierky. Všetky prílohy je nutné poslať naraz, neposielajte ich, prosím, po častiach.

Upozorňujeme, že nebudú akceptované žiadne výnimky na dodatočné zasielanie výsledkov zdravotných vyšetrení alebo prideleného čísla SPKP po termíne uzávierky.

Ak vám pre uchovnenie chýba absolvovanie klubovej výstavy SKCHP, môžete ju absolvovať najneskôr v sobotu, 27.8.2022, a v nedeľu doložiť výsledok priamo na bonitácii.

Ďakujeme za pochopenie.


 

 

Partneri