Dokumenty k Členskej schôdzi

Milí členovia,

pozvánku s programom Členskej schôdze ste všetci dostali e-mailom, skontrolujte si svoje schránky aj v priečinku nevyžiadanej pošty 🙂

Pre istotu pripomíname, že Členská schôdza sa uskutoční dňa 18.06.2023 (nedeľa) od 13:00 v kynologickej hale Donnautess vo Vojke nad Dunajom. Prosíme, potvrďte nám svoju účasť čo možno najskôr, aby sme zabezpečili dostatočný počet miest na sedenie a občerstvenie.


Pripomíname, že všetky nové návrhy od členov, ktoré majú byť prerokované na Členskej schôdzi alebo pripomienky k zverejneným dokumentom musia byť poslané e-mailom na info@pudelklub.sk najneskôr 7 dní pred konaním Členskej schôdze, t.j. do nedele, 11.6.2023, aby sme ich stihli všetky zapracovať 🙂


Nižšie budeme postupne pridávať dokumenty k Členskej schôdzi 🙂 Navrhované zmeny sú označené farebne.

Partneri