European Poodle Show

Európska klubová výstava a Špeciálna výstava pudlov sa uskutoční 21. – 22.09.2024 v Nitre.

Kalendár podujatí

Najbližšie sa uskutoční:

Novinky

 • Per rollam voľby

  19.07.2024

  Vážení členovia,   Nakoľko sa funkcie v Kontrolnej a rozhodcovskej komisii (KRK) vzdali všetci traja jej členovia, Výbor klubu v súlade so Stanovami (Tretia hlava, článok II., odsek 6) pristúpil k voľbe nových členov KRK Členskou schôdzou formou per rollam hlasovania (elektronické hlasovanie). Jediným bodom tejto Členskej schôdze je voľba členov Kontrolnej a rozhodcovskej komisie.   Návrhy kandidátov Každý člen…čítať ďalej →

 • Zhodnotenie roku 2023

  05.06.2024

  Milí členovia, dovoľte nám krátku rekapituláciu roku 2023, ktorú pre vás spracovala naša ekonómka Ivana Gräczer 🙂 Na konci nájdete tiež správu poradcu chovu za rok 2023. 02/2023 – Členská schôdza a bonitácia Liptovský Ján   Rok 2023 sme začali 4. februára členskou schôdzou a bonitáciou v Liptovskom Jáne. Aj keď nás prekvapilo počasie, v…čítať ďalej →

 • Európsky pudel klub (EPC)

  05.06.2024

  Vážení členovia, priatelia pudlov, dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti informoval o pripravovanej najvýznamnejšej akcii v histórii nášho klubu, ktorou bude Európska klubová výstava pudlov so zadávaným titulom Európsky klubový víťaz a Európsky klubový víťaz mladých. Touto myšlienkou, usporiadať Európsku výstavu pudlov, sme sa vo výbore klubu zaoberali už dlhšiu dobu, ale až minulý…čítať ďalej →

Blížiace sa výstavy

Výhody členstva

Ak ste majiteľom, chovateľom alebo iba priaznivcom plemena pudel, členstvo v Slovenskom klube chovateľov pudlov Vám prinesie množstvo výhod. Pre našich členov organizujeme rôzne aktivity, vzdelávacie kampane, záujemcom o plemeno pomáhame zorientovať sa vo svete pudlov a chovateľom poskytujeme plnú podporu a chovateľský servis.

Partneri