Bonitácia SKCHP

Klubová výstava SKCHP, Nitra-Kynek

klubová výstava bez udeľovania CAJC/CAC

Bonitácia SKCHP Nitra-Kynek

viac info: www.pudelklub.sk

Klubová a Špeciálna výstava SKCHP, Nitra-Kynek

s udeľovaním titulov CAJC/CAC

Členská schôdza SKCHP, Vojka nad Dunajom

začiatok schôdze o 12:00 (hala vo Vojke)

Bonitácia SKCHP, Vojka nad Dunajom

začiatok bonitácie o 9:00 (hala vo Vojke)

Partneri