Nový balík genetických vyšetrení

Milí členovia,

sme radi, že stále viacerí k chovu pristupujete zodpovedne a nechávate svojím pudlom robiť celý balík piatich genetických vyšetrení vo veterinárnom laboratóriu LABOKLIN 😎

Tieto vyšetrenia, hoci nie sú povinné, majú pre chov veľký význam. Za posledné roky sa podarilo zachytiť niekoľko prenášačov dedičných ochorení, ktoré pre zaradenie do chovu povinné nie sú, avšak môžu výrazným spôsobom ovplyvniť život ďalších generácií. Je dôležité o prenášačoch vedieť, aby sme ich mohli spojiť so zdravým jedincom a eliminovať tak riziko narodenia postihnutých šteniat 🍀

Dávame preto do pozornosti aj nový balík genetických vyšetrení s názvom „Pudel 2“, ktorý je rozšírený aj o testy farebných lokusov, ktoré sú podstatné najmä v prípade, ak má vaša sučka viac rôznych farieb v rodokmeni.

Balík“Pudel 2“ obsahuje:

  • Degeneratívna myelopatia (DM Exon 2)
  • Neonatálna encefalopatia so záchvatmi (NEWS)
  • Progresívna retinálna atrofia (prcd-PRA)
  • Progresívna retinálna atrofia s neskorším nástupom (rcd4-PRA)
  • von Willebrandova choroba typ 1 (vWD 1)
  • A-lokus
  • B-lokus
  • D-lokus d1
  • E-lokus e1
  • K-lokus

Balík nájdete v katalógu genetických vyšetrení pod číslom 8857 (https://sk.laboklin.online/katalog-a-ziadanka/)

Veríme, že túto možnosť využijete 🐾

Partneri