Školenie pre záujemcov o funkciu rozhodcu SKJ

🔈 Ste chovateľ a máte ambície stať sa rozhodcom? 😎
.
Predsedníctvo Zboru rozhodcov SKJ organizuje školenia pre záujemcov o funkciu rozhodcu pre exteriér psov.
.
Školenie bude zorganizované v dvoch termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.
🗓 15.04.2023
✅ anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková
✅ základy genetiky – Ing. Jozef Jursa
✅ štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš
✅ platné poriadky SKJ – Stanovy – Jozef Šuster
 
🗓 17.06.2023
✅ správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
✅ platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie – Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
✅ predpisy FCI – Jozef Šuster
✅ mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa
 
📌Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra
Začiatok prednášok o 10.00 hod.
 
ℹ️ Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete tu: https://skj.sk/documents/poriadok_pre_menovanie_rozhodcov_2023.pdf
.
Vstupný teoretický test sa bude konať 17.08.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9)
.
Prednášok sa môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.
.
➡️ Elektronická prihláška: https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7