Propozície DANUBE POODLE SHOW 2023

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás pozvať na Špeciálnu a Klubovú výstavu pudlov „DANUBE POODLE SHOW“ so zadávaním  CAC/CAJC a čakateľstiev Klubových šampiónov SKCHP 🙂

Výstava sa uskutoční cez víkend 22. a 23.04.2023, v kynologickej hale Donnautess vo Vojke nad Dunajom.

1. uzávierka: 06. 03. 2023

2. uzávierka: 03. 04. 2023

Všetky potrebné informácie o všeobecných podmienkach, platbách, zadávaných tituloch, zvláštnych a FUN súťažiach nájdete v propozíciách výstavy.

Otvoriť PROPOZÍCIE-SK

Prihlasovanie na výstavu prebieha cez online portál www.clubdogshow.sk

Výstavu nájdete v zozname pod názvom „Špeciálna a Klubová výstava pudlov DANUBE POODLE SHOW (CAC/CAJC) – 22.04.2023, 23.04.2023“


ENGLISH


Dear friends,

we would like to invite you to the Speciality and the Club poodle show „DANUBE POODLE SHOW“ with CAJC/CAC and SKCHP Club Champion´s Awaitings.

The show will take place during the weekend of April 22-23, 2023 in the cynological hall Donnautess in Vojka nad Dunajom, Slovakia.

1. entry deadline: 06. 03. 2023

2. entry deadline: 03. 04. 2023

All important information about conditions, payments, titles, special and FUN competitions are in propositions.

Open PROPOSITIONS-EN

Online entries via portal www.clubdogshow.sk

Both shows can be found as „Špeciálna a Klubová výstava pudlov DANUBE POODLE SHOW (CAC/CAJC) – 22.04.2023, 23.04.2023“

Partneri