Chovateľský seriál – I. diel

Ahojte priatelia,

je medzi vami veľa nových členov – prvomajiteľov pudla. Mnohí z vás možno uvažujete nad tým, že by ste po svojej sučke raz chceli šteniatka. Aby sme vám uľahčili peknú, ale zároveň náročnú cestu chovateľstva, pripravili sme pre vás Chovateľský seriál a prinášame vám prvý diel! 😊

Ak čítate tieto riadky, ste na správnej ceste stať sa zodpovedným chovateľom. Chovateľom v tom pravom slova zmysle, so všetkým, čo k tomu patrí a podľa pravidiel Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.

Ako klub, ktorý je poverený správou plemena pudel na Slovensku, sme striktne proti množeniu pudlov bez preukazu pôvodu. Aj to je dôvod, prečo chceme záujemcom o chov poskytnúť čo najviac informácii, aby sa chovu venovali správne 💙


PODMIENKY A PRIEBEH BONITÁCIE

          Skôr, ako začnete hľadať vhodného ženícha pre svoju sučku alebo vhodnú nevestu pre svojho psa musíte úspešne absolvovať bonitáciu s výsledkom chovný/chovná. Ak chcete chovať na Slovensku, pod Slovenskou plemennou knihou, musíte absolvovať bonitáciu, ktorú organizuje každoročne Slovenský klub chovateľov pudlov 🙂

Pozor, ak máte psa dovezeného zo zahraničia, musí byť registrovaný v Slovenskej plemennej knihe psov, tzn. mať pridelené číslo SPKP. Toto číslo je nutné doložiť k prihláške na bonitáciu. Podrobný postup ako na to nájdete tu: https://pudelklub.sk/chov/import-psa/ Upozorňujeme, že proces registrácie do SPKP môže trvať 2-4 týždne.

Podmienkou účasti na bonitácii je včasné zaslanie prihlášky s potrebnými prílohami a úhrada stanoveného poplatku. Informácie o aktuálnych podmienkach nájdete na webovej stránke klubu v sekcii Bonitácia https://pudelklub.sk/chov/bonitacia/

 

          Dôležitou súčasťou prihlášky sú zdravotné vyšetrenia. Prvý krok k zodpovednému chovu je zdravie a určitým genetickým ochoreniam dokážeme predchádzať práve tým, že oboch rodičov necháme geneticky testovať. Tieto ochorenia nedokážeme vyliečiť, prevencia by teda mala byť základným krokom, ak máme v pláne chovať. To, že je váš pudel zdravý nemožno obhájiť iba tým, že mu navonok nič nie je a nemá problém.

Pre každý veľkostný ráz sú vyžadované iné druhy vyšetrení. Postup pri jednotlivých vyšetreniach nájdete v sekcii Zdravie https://pudelklub.sk/chov/zdravie-a-genetika/ 

Nemusíte striktne zostať iba pri povinných vyšetreniach. Sme vždy radi, ak sa majiteľ pudla rozhodne aj pre vyšetrenia nad rámec tých povinných. Ide nám predovšetkým o to, aby sa u nás odchovávali zdravé šteniatka 🙂

Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, ktorými pudel môže trpieť. Laboklin tieto vyšetrenia ponúka ako balík “Pudel”. Povinné vyšetrenie prcd-PRA je jeho súčasťou.

Popri RTG vyšetrení bedier (DBK) môžete nechať vyšetriť tiež lakte (DLK), či OCD.

Zaujímavý a pre chov prospešný je aj genetický test farebných lokusov. V skratke – akú farbu prenáša konkrétne váš pes. O tom sa ale dozviete viac v inom dieli seriálu.

Najmä v prípade psa, ktorého chcete ponúkať na krytie platí, že čím viac vyšetrení pes má, tým viac môže byť zaujímavý pre majiteľov sučiek, ktorí hľadajú vhodného psa na krytie. Podrobnejšie sa krycím psom budeme venovať v inej časti seriálu.

Nenechávajte si povinné zdravotné vyšetrenia, či preregistráciu do SPKP na poslednú chvíľu! Niektoré procesy môžu trvať celkom dlho, preto sa snažte mať všetko vybavené v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok na bonitáciu! 

 

A teraz k samotnému priebehu bonitácie…

          Bonitácia je akoby menšia výstava, počas ktorej pes dostane naozaj podrobný posudok exteriéru. Psa na bonitácii za prítomnosti majiteľa posudzuje prizvaný rozhodca pre exteriér s kvalifikáciou na posudzovanie plemena pudel, ktorý ho podrobne posudzuje na stole, výsledky a merania zapisuje bonitačná komisia do Bonitačnej karty. Rozhodca psa hodnotí aj v pohybe a posúdi jeho povahu. Celé posudzovanie trvá približne 15 minút.

          Pes nemusí byť v deň bonitácie vo výstavnom strihu, avšak vyžaduje sa, aby bol čerstvo vykúpaný a mal oholenú papuľu a labky tak, ako udáva štandard. Tiež je dôležité zadovážiť si výstavnú retiazku alebo výstavné vodítko, na ktorom psa správne predvediete. Nie je vhodné, aby bol pes predvádzaný na širokom obojku alebo postroji.

          V Bonitačnej karte je podrobný popis psa, konečný výsledok chovný/nechovný a zaradenie do výškového rázu podľa nameranej kohútikovej výšky (toy, trpasličí, stredný, veľký). Najčastejšie pri veľkostnom ráze toy sa stáva, že pri bonitácii je pes zaradený do veľkostného rázu trpasličí, lebo jeho výška presiahne 28 centimetrov.

 

 

ZÁPIS CHOVNOSTI DO SLOVENSKEJ PLEMENNEJ KNIHY

Na to, aby bol váš pudel chovný, nestačí mať absolvovanú bonitáciu! Musíte požiadať plemennú knihu o preregistráciu chovnej spôsobilosti. 

Potrebné informácie a postup nájdete tu: https://unkk.sk/phpmenu.php?s=184

 

ŽIADOSŤ O CHRÁNENIE NÁZVU REGISTROVANÉHO CHOVU

          Na to, aby ste mohli začať chovať, potrebujete mať medzinárodne chránený názov registrovaného chovu (po starom názov chovateľskej stanice). Tento názov bude súčasťou mena každého vami odchovaného šteniatka, takže si pri jeho výbere dajte naozaj záležať 🙂

Názov registrovaného chovu sa uvádza PRED menom alebo ZA menom šteniatka. Jeden chovateľ môže mať pridelený iba jeden názov registrovaného chovu, aj keď chová viac rôznych plemien.

Názov vyberajte podľa možnosti tak, aby sa neviazal ku konkrétnemu plemenu alebo farbe. Nikdy neviete, či v budúcnosti nezačnete chovať inú farbu alebo iné plemeno. V praxi sa totiž stáva, že chovateľ požiada napríklad o názov “Strieborný sen”, lebo v tom čase chová strieborné pudle, ale o pár rokov začne chovať čierne pudle a tam už tento názov nedáva moc zmysel. Alebo si zaregistruje názov “Pudlí sen” a o pár rokov začne chovať nemecké ovčiaky 🙂 Najvhodnejšie sú dobre čitateľné názvy, aby s nimi nemali problém ani v zahraničí 🙂

Žiadosť a všetky potrebné inštrukcie k nej nájdete na webovej stránke Únie kynologických klubov (www.unkk.sk) . Žiadosť je potrebné vyplniť čitateľne, aby sa nestalo, že v názve budete mať preklep. Pozor, zmena alebo oprava prideleného názvu nie je možná! 

V žiadosti si môžete navrhnúť maximálne 6 rôznych názvov a to v poradí v akom máte o pridelenie záujem. FCI vám pridelí jeden z nich.

Ešte pred vyplnením žiadosti vám odporúčame overiť si, či daný názov už neexistuje v centrálnom registri FCI na stránke https://fci.be/en/affixes/. FCI vám neschváli rovnaký alebo veľmi podobný názov, ktorý už existuje.

Smernica SKJ o chránenom názve registrovaného chovu: http://skj.sk/documents/registrovany_nazov_chovu_smernica_2021.pdf

Ak ste člen SKCHP, vyplnenú žiadosť nám nezabudnite poslať prostredníctvom online formulára (kliknite tu), potvrdíme Vám v nej členstvo, budete tak platiť nižší poplatok za vybavenie žiadosti. Potvrdenú žiadosť Vám pošleme naspäť a vy ju spolu s potvrdením o úhrade poplatku pošlete na adresu ÚKK 🙂

Pozor, vybavenie žiadosti o chránenie registrovaného názvu chovu môže trvať 4-8 mesiacov!

Po pridelení názvu nám nezabudnite dať vedieť, aby sme vás ako chovateľa uverejnili na webovej stránke SKCHP 🙂 Jednoduchú žiadosť nájdete na https://pudelklub.sk/chov/chovatelia/

Odchov šteniat na iného chovateľa

V niektorých prípadoch, najmä v prípade spolumajiteľstva, môžete mať v zmluve uvedenú podmienku, že prvý vrh po sučke musíte “odchovať na jej chovateľa”. To znamená, že celý vrh “papierovo” zastreší chovateľ, od ktorého ste si kúpili sučku. O tejto možnosti sa poraďte so svojím chovateľom.

 

REGISTRÁCIA CHOVU NA RVPS SR

          Možno ste o tom počuli, možno nie. Pravda je však taká, že od 15.10.2020 ako chovateľ (bez ohľadu na množstvo vrhov) máte povinnosť aj voči štátu. Všetci chovatelia, ktorí obchodujú so zvieratami musia svoju činnosť registrovať na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Je to iba ohlasovacia povinnosť, nemusíte sa báť žiadnych poplatkov 🙂

Konkrétne podmienky a potrebné žiadosti na stiahnutie nájdete na webovej stránke https://www.svps.sk/zvierata/spolocenske.php

Celá vyhláška na pozretie tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/283/20201015?fbclid=IwAR1nUiIm_wGMt1l_d-CNcO43wwhm4DAh6wpcZVObaCcWe0zMVNVkPGlKoq8

Zaujímavý článok na túto tému: https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/kynologia/chovatelom-majitelom-vsetkych-spolocenskych-zvierat-pribudlo-viacero-povinnosti


Taaaaakže…. máme

  • potrebné zdravotné vyšetrenia,
  • zbonitované,
  • zapísanú chovnosť do slovenskej plemennej knihy,
  • požiadané o chránenie názvu registrovaného chovu
  • zaregistrovaný chov na RVPS

… a môžete pomaly začať vyberať ženícha! 🙂 Ale o tom sa dozviete viac v druhom dieli nášho Chovateľského seriálu!

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na niektorého z našich poradcov 🙂

 

Tento diel pre vás spracovala Barbora Palušeková 🙂