Propozície NITRAVA POODLE SHOW 27.-28.8.2022

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás pozvať na Klubovú a Špeciálnu výstavu pudlov „NITRAVA POODLE SHOW“ so zadávaním  CAC/CAJC a čakateľstiev Klubových šampiónov SKCHP 🙂

Výstava sa uskutoční cez víkend 27. a 28.08.2022, na futbalovom ihrisku Nitra-Kynek.

1. uzávierka: 30. 06. 2022

2. uzávierka: 11. 08. 2022

Všetky potrebné informácie o všeobecných podmienkach, platbách, zadávaných tituloch, zvláštnych a FUN súťažiach nájdete v propozíciách výstavy.

Otvoriť PROPOZÍCIE-SK

Prihlasovanie na výstavu prebieha cez online portál www.clubdogshow.sk

Výstavu nájdete v zozname pod názvom „Nitrava Poodle Show – KV a ŠV (CAC/CAJC) – 27.08.2022, 28.08.2022“


ENGLISH


Dear friends,

we would like to invite you to the Club and the Speciality poodle show „NITRAVA POODLE SHOW“ with CAJC/CAC and SKCHP Club Champion´s Awaitings.

The show will take place during the weekend of August 27-28, 2022 on the football ground in Nitra-Kynek, Slovakia.

1. entry deadline: 30. 06. 2022

2. entry deadline: 11. 08. 2022

All important information about conditions, payments, titles, special and FUN competitions are in propositions.

Open PROPOSITIONS-EN

Online entries via portal www.clubdogshow.sk

Both shows can be found as „Nitrava Poodle Show – KV a ŠV (CAC/CAJC) – 27.08.2022, 28.08.2022“

Partneri