Klubová, Výročná a Špeciálna výstava 3xCAC/CAJC, august 2021

Slovenský klub chovateľov pudlov Vás pozýva už čoskoro na Klubovú, Výročnú, ako aj Špeciálnu výstavu (3x CAC/CAJC), ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. – 29. augusta 2021.

plánované výstavy 2021

Klubová výstava pudlov 28. 8. 2021 (CAC/CAJC)

Výročná výstava pudlov 28. 8. 2021 (CAC/CAJC)

Špeciálna výstava pudlov 29. 8. 2021 (CAC/CAJC)

Miesto konania: Futbalové ihrisko, Ovocinárska 6, Nitra

GPS súradnice: (48.3131368, 18.0399341)

Rozhodcovia:

Klubová výstava pudlov: 28. 8. 2021, Adamo Cennini (IT)

Výročná výstava pudlov: 28. 8. 2021 Dr. Miroslav Guniš (SK)

Špeciálna výstava pudlov: 29. 8. 2021 Mario Funk (DE)

SKCHP si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcov.

Tituly

 • CAJC SR: čakateľstvo na Slovenského šampiona krásy mladých – môže sa udeliť v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením Výborný 1.
 • CAC SR: čakateľstvo na Slovenského šampiona krásy – môže sa udeliť v triede strednej, otvorenej a šampiónov, psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie Výborný 1.
 • Reserve CAC SR: udeľuje sa psom a sukám osobitne v triede strednej, otvorenej a šampiónov s ocenením Výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.
 • Junior BOB – Najkrajší mladý jedinec plemena: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC – Klubový víťaz mladých resp. Víťaz špecialnej výstavy mladých a Víťaz výročnej výstavy mladých.
 • Klubový víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na KV.
 • Víťaz špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na ŠV.
 • Víťaz výročnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na VV.
 • BOB a BOS: do súťaže nastupujú všetci držitelia titulu Klubový víťaz, resp. Víťaz výročnej výstavy, junior BOB a V1, veteráni a to osobitne podľa veľkosti a farby.

Triedy

 • Mladšieho dorastu                         od ukončeného očkovania – do 6 mesiacov
 • Dorastu                                            od 6 – 9 mesiacov
 • Mladých                                           od 9 – 18 mesiacov
 • Stredná                                            od 15 – 24 mesiacov
 • Otvorená                                          od 15 mesiacov
 • Šampiónov                                       od 15 mesiacov, pre držiteľov titulu Národný alebo medzinárodný šampión. Potvrdenie o získaní titulu musí byť priložené k prihláške
 • Čestná                                              podmienky ako trieda šampiónov, bez nároku na CAC. Nesúťaží o titul BOB.
 • Veteránov                                        od 8 rokov

Program – 28. 8. 2021

07:30 – 09:00                                  Príjem psov

09:00 – 11:30                                   Posudzovanie Klubová výstava

11:30 – 12:30                                   Záverečné súťaže KV

13:00 – 14:00                                   Obed

14:00 – 16:30                                   Posudzovanie Výročná výstava

17:00 – 18:00                                   Záverečné súťaže VV

Program – 29. 8. 2021

08:00 – 09:00                                   Príjem psov

09:00 – 12:00                                   Posudzovanie Špeciálna výstava

12:00 – 13:00                                   Obed

13:00 – 14:00                                   Záverečné súťaže

14:30 – 15:30                                   Supreme BIS

Všeobecné podmienky

NA VÝSTAVE JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ PRÍPRAVKY POZMEŇUJÚCE FARBU A ŠTRUKTÚRU SRSTI!!!

 • Vystavovateľ sa riadi platnými ustanoveniami výstavných poriadkov FCI, SKCHP.
 • Pri vstupe na výstavu je vystavovateľ povinný v prijímacej kancelárii predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním v rozsahu platných veterinárnych predpisov a vstupný list.
 • Vystavovateľ je povinný dodržiavať všetky veterinárne a bezpečnostné predpisy, zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí sám alebo jeho pes (suka) na výstave.
 • Vstupné listy budú k dispozícii od 23. 08. 2021 online na clubdogshow.sk.
 • Posudzovanie a výstavný kruh sa bude nachádzať vo veľkokapacitnom stane.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora výstavy, je povinný nastúpiť so psom k posudzovaniu včas, inak stráca nárok na posúdenie svojho psa. Vystavovateľ, ktorí opustí výstavu pred ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
 • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin (aj zrušenie výstavy z epidemiologických dôvodov), budú poplatky použité na krytie nevyhnutných nákladov spojených s jej prípravou. Organizátor v tom prípade bude refundovať vystavovateľom 30% zo zaplatených poplatkov.
 • V deň konania výstavy bude nutné dodržiavať aktuálne platné opatrenia (napr. rúška počas posudzovania, rukavice, odstupy, dezinfekcia a pod.).

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz (pet passport) s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a hepatitíde.

Záverečné súťaže konané na všetkých troch výstavách

NAJKRAJŠÍ PÁR: do súťaže nastupujú pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, posúdené na tejto výstave.

NAJKRAJŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA: pozostáva z minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti a to bez rozdielu pohlavia, odchované v jednej chovateľskej stanici. Nemusia byť vo vlastníctve chovateľa. Súťaž sa prihlasuje aj v deň konania výstavy.

DIEŤA A PES: deti do 9 rokov.

JUNIORHANDLING:

 1. kategória – od 9 – 13 rokov
 2. kategória – od 14 – 17 rokov

NAJKRAJŠÍ PUDEL TRIEDY MLADŠIEHO DORASTU: titul získa pudel z triedy mladšieho dorastu, ocenení v riadnom posudzovaní známkou Veľmi nádejný 1, spolu psi a suky všetkých farieb a veľkosti.

NAJKRAJŠÍ PUDEL TRIEDY DORASTU: titul získa najlepší pudel z triedy dorastu, ocenení v riadnom posudzovaní známkou Veľmi nádejný 1.

O titul súťažia spolu pudle všetkých farieb a veľkostí.

NAJKRAŠÍ PUDEL TRIEDY ČESTNEJ: o titul súťažia spolu všetci psy a suky prihlásené do triedy čestnej, ocenení Výborný 1. Posudzujú sa spolu všetky farby a veľkosti.

NAJKRAJŠÍ PUDEL VETERÁN: o titul súťažia spolu psi a suky všetkých farieb a veľkostí, ocenení Výborný 1.

BIS JUNIOR: titul získa najlepší mladý pudel. Do súťaže nastupujú držitelia titulu Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti, z oboch výstav naraz.

BIS: titul získa najlepší pudel výstavy. Do súťaže nastupujú držitelia titulu BOB, spolu všetky farby a veľkosti z oboch výstav naraz.

SUPREME BIS: do súťaže nastupujú držitelia titulov BIS, Junior, BIS, najkrajší pudel veterán, ktorí získali tituly na všetkých 3 výstavách.

Uzávierky a poplatky

POZOR!

 • Pre každú výstavu je potrebné vytvoriť samostatnú prihlášku.
 • Pri platbe v jednej sume je potrebné do poznámky napísať oba VS.

 • Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.
 • Pred prihlasovaním si nezabudnite označiť prípadné členstvo v klube.
 • Parkovné a vstupné sa neplatí.
 • Platba výstavného poplatku na mieste je možná len pre zahraničných vystavovateľov, zvýšená o manipulačný poplatok 5€.
 • Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícii vydaných organizátorom.
 • Zúčastniť sa výstavy môžu len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu.
 • V systéme clubdogshow.sk je ako prvá v poradí vedená klubová výstava s dátumom 28.8.2021 a ako druhá v poradí s tým istým dátumom výročná klubová výstava.
 • Za každého prihláseného jedinca na Výročnú výstavu v sobotu má vystavovateľ 1 porciu guľášu ZDARMA.

Informácie na info@pudelklub.sk

Bankové spojenie

Názov účtu:                 Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu:                   43431062/0200

IBAN:                            SK73 0200 0000 0000 43431062

SWIFT:                          SUBASKBX

Banka:                          Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1,

829 90 Bratislava 25

Prihlasovanie je možné len online!  www.clubdogshow.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach a neujde Vám žiadna novinka: Facebook | Instagram