Kontakty

Slovenský klub chovateľov pudlov
Silvánska 15, 841 04 Bratislava
IČO: 31 744 737, DIČ: 2020844100
VÚB Bratislava , Borská 5, 841 04 Bratislava

Č.účtu: 43431062/0200
IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062
SWIFT: SUBASKBX

mail: pudelklub@pudelklub.sk

 

Výbor SKCHP:

Predsedníčka:

MVDr. Edita Králová
Post BOX Bratislava 5, Vlastenecké námestie 4, 85 000 Bratislava
0905/593 075
e-mail: info@pudelklub.sk

Tajomník:

Ing. Branislav Vlček
POST BOX Bratislava 5, Vlastenecké námestie 4, 85 000 Bratislava
0905/517 278
e-mail: info@pudelklub.sk

Ekonómka:

Marta Suchá
Silvánska 15, 841 04 Bratislava
0903/392 501, 02/6542 0571
e-mail: marta.sucha45@gmail.com

Hlavná poradkyňa chovu a poradkyňa pre trpasličích a toy pudlov :

MVDr. Edita Králová
POST BOX Bratislava 5, Vlastenecké námestie 4, 85 000 Bratislava
0905/593 075
e-mail: info@pudelklub.sk

Poradkyňa pre stredných a veľkých pudlov:

Gizela Račkajová
Račianska 87, 831 02 Bratislava
0904/638 544, 02/4425 3647
gizela.rackajova@gmail.com

Správca webovej stránky:

Tomáš Galierik
Senecká 65
900 24 Veľký Biel
e-mail: webmaster@pudelklub.sk

Výstavný referent:

Pripravujeme

Členovia výboru:

MVDr. Katarína Prochotská
Kostolná pri Dunaji 121, 903 01
tel: 0903/427 579
e-mail: katarina@ducristauxglacees.sk

Zuzana Kabátová
Rezedová 14, 821 01 Bratislava
tel: 0907/311 913
e-mail: zuzanakabatka@gmail.com

Revízna komisia:

Ing. Rudolf Kotešovský
Tupolevova 14, 851 01 Bratislava
0903/904 267, 02/20714541
e-mail: rudolf.kotesovsky@gmail.com

JUDr. Juraj Požgay
Rovná 2, 917 00 Trnava
0903/744 063
e-mail: jorge.pozgay@seznam.cz

Mgr. Jana Čarnecká
Martinengova 3, 811 02 Bratislava
tel.: 0905015924
e-mail: carnecka@gmail.com

Od 1.1.2015 prechádza klub pod ÚKK:

Adresa:

Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava

www.unkk.sk

Konakty:

Tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)
 
 
Plemenná kniha
 
Ildikó Melichová
Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk

 

Úradné hodiny:
 
Pondelok 9.00 – 15.00 hod.
Utorok 9.00 – 15.00 hod.
Streda NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Štvrtok 9.00 – 15.00 hod.
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 
Linky autobusov: 23, 30, 38