VETGEN – DNA testy

DNA test na farbu pudlov

VetGen predstavil nový DNA test na farbu pudlov. DNA testovanie identifikovalo genotyp spojený s hnedou (b Alela) a krémovú, bielu, marhuľovú alebo červenú (e Alela).

Čo to znamená pre nás chovateľov pudlov?

VetGen objavil že pudli, ktorí sú hnedí, majú ‘ bb’ genotyp a pudli krémoví, bieli, marhuľoví alebo červení majú ‘ ee’ genotyp.

DNA Test na farbu pudlov dovolí chovateľovi testovať jedincov, ktorí nie sú hnedí a tak rozpoznať či b allela génu je prítomná, práve tak ako testovať jedince, ktoré nie sú krémové, biele, marhuľové alebo červené, a odkryť či e prejav génu je prítomný.

DNA Test na „b“ a „e“ dovolí chovateľom výber chovných jedincov s hnedou srsťou, práve tak ako možnosť vylúčiť z chovu krémovú, bielu, marhuľovú alebo červenú farbu.

ChromaGene™ test určí, ktorý z genotypov patrí vášmu psovi:

Čierny jedinec- genotypy sú: BBEE, BBEe, BbEE, BbEe.

Hnedý jedinec- genotypy sú : bbEE, bbEe.

Biely, krémový, marhuľový alebo červený s čiernym nosom- genotypy sú: BBee, Bbee.

Biely, krémový, marhuľový alebo červený s hnedým nosom-genotypy: bbee.

Hodnota z ChromaGene™ Testu určí či chovný pár nesie „e“ alebo „b“ a či potom produkuje hnedé, krémové, biele, marhuľové alebo červené sfarbenie srsti

Ak bol vás pes testovaný a viete jeho genotyp, potom môžete požiť tabulku na vašu chovnú stratégiu a chovateľský výber. Vonkajší kruh ukazuje viditeľnú farbuu srsti s malým horným pravým kruhom ukazuje farbu nosu (čierny alebo hnedý). Vnútro kruhu ukazuje skrytú farbu – gény nesené jedincom. Tabuľka ukazuje pravdepodobnosť výskytu farieb srsti vo vrhu.

Príklad: ak výsledky ukážu že genotyp je typ Bbee, váš pes je krémový, biely, marhuľový alebo červený a má čierny nos, pes nesie skryté gény pre čiernou a hnedú. Ak by sa tento jedinec spáril s jedincom s genotypom bbEE, pravdepodobnosť, že približne polovica vrhu by bola čierna a ostatní jedinci budú hnedí. Tieto výsledky reprezentujú dlhodobý priemer a podliehajú zákonom pravdepodobnosti.

Môžeme si všimnúť, že akýkoľvek chov, ktorý produkuje farby – hnedú, krémovú, bielu, marhuľovú alebo červenú, má potenciál produkovať hnedý nos. Ak chov nemá potenciál produkovať čierné, len krémové, biele, marhuľové, červené a hnedé, potom je veĺká pravdepodobnosť proedukcie hnedých nosov.

Tabuľka štatistických pomerov kríženia

*Poznámka: cream znamená – cream, white, apricot or red

BBEE

BBEe

BbEE

BbEe

BBee

Bbee

bbee

bbEE

bbEe

BBEE

All
Black

All
Black

All
Black

All
Black

All
Black

All
Black

All
Black

All
Black

All
Black

BBEe

All
Black

¾ Black
¼ Cream

All
Black

¾ Black
¼ Cream

½ Black
½ Cream

½ Black
½ Cream

½ Black
½ Cream

All
Black

¾ Black
¼ Cream

BbEE

All
Black

All
Black

¾ Black
¼ Brown

¾ Black
¼ Brown

All
Black

¾ Black
¼ Brown

½ Black
½ Brown

½ Black
½ Brown

½ Black
½ Brown

BbEe

All
Black

¾ Black
¼ Cream

¾ Black
¼ Brown

9/16 Black
¼ Cream
3/16 Brown

½ Black
½ Cream

3/8 Black
½ Cream
1/8 Brown

¼ Black
½ Cream
¼ Brown

½ Black
½ Brown

3/8 Black
¼ Cream
3/8 Brown

BBee

All
Black

½ Black
½ Cream

All
Black

½ Black
½ Cream

All
Cream

All
Cream

All
Cream

All
Black

½ Black
½ Cream

Bbee

All
Black

½ Black
½ Cream

¾ Black
¼ Brown

3/8 Black
½ Cream
1/8 Brown

All
Cream

All
Cream

All
Cream

½ Black
½ Brown

¼ Black
½ Cream
¼ Brown

bbee

All
Black

½ Black
½ Cream

½ Black
½ Brown

¼ Black
½ Cream
¼ Brown

All
Cream

All
Cream

All
Cream

All
Brown

½ Brown
½ Cream

bbEE

All
Black

All
Black

½ Black
½ Brown

½ Black
½ Brown

All
Black

½ Black
½ Brown

All
Brown

All
Brown

All
Brown

bbEe

All
Black

¾ Black
¼ Cream

½ Black
½ Brown

3/8 Black
¼ Cream
3/8 Brown

½ Black
½ Cream

¼ Black
½ Cream
¼ Brown

½ Brown
½ Cream

All
Brown

¾ Brown
¼ Cream

Typ I von Willebrandova Choroba (vWD)

VetGen vedci v spolupráci s Michiganskou univerzitou a Michiganskou štátnou Univerzitou, s hrdosťou oznamujú rozpoznanie mutácie a výskytu tzv. Type I von Willebrand’s Disease (vWD) a ponúkajú DNA test na odhalenie Typu I vWD aj u pudlov. Jedná sa o poruchu zráženia krvi, laicky známu ako hemofília. Typ I je najľahšou a zároveň najrozšírenejšou formou tohoto ochorenia, jedinci ktorí trpia touto formou nekrvácajú spontáne, masívnejšie krvácanie sa môže prejaviť po podaní tzv.NSA liekov- Ibuprofen, kyselina acetysalicilová- Acylpyrin a pri poraneniach, chirurgických zákrokoch…

Spracované podľa Vetgen: http://www.vetgen.com/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress