PRA – progresívna retinopatia – genetické vyšetrenie OPTIGEN

Vyšetrenie dedičného ochorenia progresívna retinopatia PRA a OPTIGEN A, B, C?

Progresívna Retinopatia- progresive retinal atrophy- PRA- “ prcd ”- “progressive rod-cone degeneration” – je ochorenie očnej sietnice, postupné odumieranie buniek očnej sietnice, ktorá príma lúče.

Medzi prvé príznaky PRA pozorujeme pri zníženej viditeľnosti a za šera. Jedinec sa horšie orientuje, naráža do prekážok, zornica oka je široko doširoka pri priamom dopade svetla do oka psa (pri fotografovaní psovi veľmi svietia oči) postupne sa zhoršuje aj periférne videnie. V konečnom štádiu je zakalenie šošovky a strata zraku. PRA je neliečiteľné ochorenie, preto jediný spôsob je prevencia kontrolou populácie s uprednostnením klinicky aj geneticky zdravých jedincov.

Každý jedinec používaný v chove by mal raz do roka absolvovať u očné vyšetrenie u špecialistu na PRA.
Vyšetrenie je potreba opakovať každoročne, PRA sa môže objaviť kedykoľvek počas života . Výsledok vyšetrenia je uvádzaný: PRA/CAT neg.11/2005.
Vyšetrenie hovorí o stave sietnice v deň vyšetrenia. Negatívny výsledok nahovorí, že jedinec nemôže ochorieť PRA neskôr alebo že nie je prenášač…

Genetický test DNA v americkom laboratóriu – jediná metóda, ktorej výsledok hovorí o stave ale aj o možnosti neskoršieho ochorenia, ako aj o prenose na potomkov (posiela sa malé množstvo krvi).

Táto metóda umožňuje určiť s na 100% nie len postihnuté jedince, ktorým hrozí strata zraku ale aj prenášačov, ktorí nikdy neochorejú ale pri nevhodnom spojení a ďalším prenášačom budú ich potomkovia postihnutí PRA. Táto genetická metóda má pre chov veľký význam – výhodou je, že sa dá zistiť ihneď po narodení a výsledok je doživotný

Psi vyšetrení OptiGen sú jedinci rozdelení:
A – zdraví psi bez génu prenášajúceho PRA
B – zdraví psi s génom prenášajúcim PRA

C – psi, ktorí neskôr ochorejú- zároveň prenášač

Genotyp

Riziková skupina

Význam pre chov

Riziko PRA „prcd“

Homozygot normal Normal / Clear (A) Veľmi nízke riziko produkcie postihnutých jedincov,
(môže byť spojený s akýmkoľvek jedincom)
Veľmi nízke
Heterozygot Carrier (prenášač)(B) Riziko produkovania postihnutých jedincov
(do úvahy prichádza spojenie len s jedincom A/ Clear)
Veľmi nízke
Homozygot mutant Affected (C) Riziko produkovania postihnutých jedincov
(do úvahy prichádza spojenie len s jedincom A/ Clear)
Veľmi vysoké

Berme Optigen ako pomôcku ku skvalitneniu chovu

Optigen test nedokáže úplne nahradiť každoročné vyšetrenie očného pozadia,
testuje len jedno z mnohých dedičných ochorení

Zatiaľ je schopné Laboratórium Optigen stanovovať PRA „prcd“ len u pudlov Toy a Stredných- Miniature (myslené stredný a trpasličí)

Použitý zdroj: Laboratórium Optigen

Cena vyšetrenia je 195 US dolárov. V prípade hromadného vyšetrenia (20 testovaných jedincov) zľava 20 %

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress