DBK – displazia bedrového kĺbu

DBK – displazia bedrového kĺbu

s účinnosťou 01.05.2010 posudzovanie RTG snímkov DBK bude vykonávať veterinárny lekár stanovený SKCHP

MVDr. Edita Králová
Veterinárna ambulancia
Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava
0905/593 075