Výstavný poriadok

Výstavný poriadok

Tento výstavný poriadok je platný pre klubové (ďalej len KV) a špeciálne výstavy (ďalej len ŠV) Slovenského klubu chovateľov pudlov.

TRIEDY

Na KV a ŠV sa pudle posudzujú podľa veľkostných variant, farieb, pohlavia v nasledujúcich triedach:
1. trieda mladšieho dorastu vek 4 – 6 mesiacov
2. trieda dorastu vek 6 – 9 mesiacov
3. trieda mladých vek 9 – 18 mesiacov
4. trieda stredná vek 15 – 24 mesiacov
5. trieda otvorená vek od 15 mesiacov
6. trieda šampiónov vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu
Národný alebo Medzinárodný šampión)
7. trieda čestná vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu
Národný alebo Medzinárodný šampión) bez nároku na
CAC. Nesúťaží o KV, Víťaza špeciálnej výstavy resp. BOB.
8. trieda veteránov vek od 8 rokov
Všetci jedinci musia dosiahnuť predpísaný vek v deň konania výstavy.
Do jednotlivých výškových rázov sa pudle prihlasujú podľa skutočne
dosiahnutej kohútikovej výšky:

 • toy pudel od 24 do 28 cm
 • trpasličí pudel nad 28 do 35 cm
 • stredný pudel nad 35 do 45 cm
 • veľký pudel nad 45 do 60 cm (+ 2cm)

ZNÁMKY

Vystavovaní jedinci sa klasifikujú podľa exteriérovej hodnoty, úpravy srsti a predvedenia. Posudzovateľ nie je povinný vystavovaného jedinca merať.
Pudle sú klasifikované týmito známkami:

trieda šteniat a dorastu: veľmi nádejný, nádejný

 • trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov a veteránov: výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný

Známku výborný môže dostať len pudel:

 • ktorý sa veľmi približuje ideálu plemena
 • harmonickej telesnej stavby, s ušľachtilou hlavou, s výborne vyvinutou kostrou a svalstvom
 • so správnym pohlavným výrazom a vyrovnanou povahou
 • predvedený vo výbornej kondícii
 • prevaha jeho kvalít musí vyvážiť drobné nedostatky
 • mimoriadne kvalitný jedinec s vynikajúcou úpravou srsti a perfektným predvedením

Známku veľmi dobrý môže získať len pudel:

 • zodpovedajúci všetkým typickým vlastnostiam plemena, vyvážených proporcií
 • prepáčia sa mu odpustiteľné nedostatky, ktoré však nesmú prechádzať do chýb
 • s veľmi dobrou úpravou srsti a veľmi dobrým predvedením

Známku dobrý môže získať len pudel:

 • ktorý má síce znaky plemena, ale vykazuje súhrn nedostatkov, ktoré nesmú prechádzať do vylučujúcich chýb exteriéru
 • s nedostatočne vyvinutým pohlavným výrazom
 • upravený v strihu zodpovedajúcom štandardu

Známku dostatočný môže získať len pudel:

 • ktorý postačuje štandardu plemena, ale jeho vzhľadu chýba veľa do ideálu

Pri posudzovaní určí posudzovateľ poradie prvých štyroch jedincov.
Pri rovnakej kvalite má vždy prednosť plnochrupý jedinec.

TITULY zadávané na KV a ŠV SKCHP

Pre farby uznané štandardom FCI:
CAJC: titul môže získať pudel v triede mladých, ocenený známkou výborný 1.
CAC: môže získať pudel v triedach strednej, otvorenej a šampiónov ocenený známkou výborný 1.
Res. CAC: môže získať pudel posúdený v triedach strednej, otvorenej a šampiónov ocenený známkou výborný 2 ak v jeho triede bol zadaný titul CAC.
Junior BOB: môže získať pes alebo suka, ktorí získali CAJC v triede mladých na KV a ŠV. Titul sa zadáva zvlášť v každej farbe a veľkosti.
Klubový víťaz (len na KV): sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku zvlášť. O titul súťažia držitelia titulu CAC.
Víťaz Špeciálnej výstavy (len na ŠV): sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku zvlášť. O titul súťažia držitelia titulu CAC.
Víťaz plemena BOB, BOS: sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo suku. O titul súťažia držitelia titulu Junior BOB, Klubový víťaz (len na KV), Víťaz špeciálnej výstavy (len na ŠV) a víťaz triedy veteránov.
Najkrajší pudel triedy mladšieho dorastu: o titul súťažia držitelia titulu Víťaz triedy mladšieho dorastu, spolu všetky farby a veľkosti, spolu psy a suky.
Najkrajší pes/suka triedy dorastu: o titul súťažia držitelia titulu Víťaz triedy dorastu, spolu všetky farby a veľkosti, psy a suky zvlášť.
Najkrajší pes/suka triedy mladých: o titul súťažia držitelia titulu Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti, psy a suky zvlášť.
Najkrajší pudel triedy čestnej: o titul súťažia psy a suky ocenené známkou V1. Posudzujú sa spolu všetky farby a veľkosti.
Najkrajší pes/suka triedy veteránov: o titul súťažia držitelia titulu Víťaz triedy veteránov, spolu všetky farby a veľkosti, psy a suky zvlášť.
BIS Junior: o titul súťažia držitelia titulov Najkrajší mladý pes (vyberá sa z Junior BOB psov), Najkrajšia mladá suka (vyberá sa z Junior BOB súk), Najkrajší pes triedy dorastu a Najkrajšia suka triedy dorastu.
BIS: o titul súťažia držitelia titulov BOB
Pre farby neuznané štandardom FCI:
Najkrajší viacfarebný pudel: o titul súťažia jedinci ocenení známkou VN1 v triede mladšieho dorastu, v triede dorastu, držitelia titulov Junior BOB, BOB a Víťaz triedy veteránov, spolu psy a suky, všetky veľkosti.

ZVLÁŠTNE TITULY

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN: získa pudel, ktorý je šampiónom Slovenska a na Klubovej výstave získal titul Klubový víťaz. Podmienkou je prvotné získanie titulu Šampión SK.

ZVLÁŠTNE SÚŤAŽE

Dieťa a pes: deti do 9 rokov – posudzuje sa kontakt dieťaťa a psa, predvedenie psa.
Mladý vystavovateľ /Junior handling/: 9 a viac rokov – táto súťaž je dôležitou prípravou budúcich vystavovateľov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto jeho kvalita nie je rozhodujúca. Súťažiť sa môže aj so psom, ktorý nebol na danej výstave posúdený.
Najlepší pár psov: do súťaže sa prihlasuje pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby. Posudzuje sa kvalita a hlavne pohlavný výraz jedincov.
Najlepšia chovateľská skupina: do súťaže sa môže prihlásiť chovateľ, ktorý predvedie minimálne 3 jedincov zo svojej chovateľskej stanice, a to minimálne po jednej matke a dvoch rôznych otcoch. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov. V chovateľskej skupine musia byť psy jednej veľkosti
Najlepšie odchovy po krycom psovi: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ krycieho psa, ktorý predvedie minimálne 3 jedincov. Odchovy po krycom psovi nemusia byť jednej farby.
po svojom krycom psovi a niekoľkých matkách. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov.
Najlepšie odchovy po chovnej sučke: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ chovnej suky, ktorý predvedie minimálne 3 jedincov po svojej chovnej suke a niekoľkých otcoch Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov. Odchovy po chovnej suke nemusia byť jednej farby.

ROZHODCOVIA

Na výstave môžu posudzovať národní a medzinárodní rozhodcovia zo SR a zahraniční rozhodcovia z členských krajín FCI.
Rozhodca má právo:

 • neposúdiť jedinca, ktorý nastúpil do kruhu neskoro;
 • neposúdiť agresívneho a neovládateľného jedinca;
 • neposúdiť pudla v neštandardnom strihu;
 • skontrolovať označenie jedinca a neposúdiť pudla bez PP.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na výstave sa nesmú posudzovať psy, ktorí nie sú uvedení v katalógu. Z výstavy sa vylučujú psy chorí alebo z choroby podozriví, honcujúce sa suky, suky v druhej polovici gravidity, dojčiace suky a jedinci, na ktorých bol vykonaný operačný zákrok na odstránenie chýb exteriéru. Používanie sprayov, púdrov a iných prostriedkov na úpravu srsti. Agresívni jedinci budú z posudzovania vylúčení.
Tento Výstavný poriadok bol doplnený, prerokovaný a schválený členskou schôdzou dňa 27.6.2015

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress