Nitrava Poodle Show (SK)

 

Dátum/Date:     01. – 03.09.2023 (3 dni/3 days)

Miesto konania/Place:      Futbalové ihrisko, Nitra-Kynek, SLOVAKIA

Tituly/Titles:     3x CAJC SR / 3x CAC SR

Rozhodcovia/Judges:      Laura Besati (Taliansko), Andrea Ernst (Nemecko), Mhairi Aikman (Anglicko)

Prvá uzávierka/1st entry deadline:      05.06.2023

Druhá uzávierka/2nd entry deadline:      03.07.2023

Tretia uzávierka/3rd entry deadline:     07.08.2023


Aktuálne informácie: FACEBOOK UDALOSŤ – NITRAVA POODLE SHOW 2023 (3x CAJC/3x CAC) 


ROZHODCOVIA

Piatok, 01.09.2023

 • Laura Besati (Taliansko) – začiatok posudzovania o 12:00, limit 100 prihlásených psov na piatok

Sobota, 02.09.2023

 • Mhairi Aikman (Anglicko) – toy a trpasličí
 • Andrea Ernst (Nemecko) – stredný a veľký

Nedeľa, 03.09.2023

 • Andrea Ernst (Nemecko) – toy a trpasličí
 • Mhairi Aikman (Anglicko) – stredný a veľký

www.clubdogshow.sk


UZÁVIERKY A POPLATKY

1. uzávierka 05.06.2023
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 35 EUR Nečlen: 45 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov Člen: 25 EUR Nečlen: 30 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 20 EUR Nečlen: 25 EUR
2. uzávierka 03.07.2023
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 40 EUR Nečlen: 50 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov Člen: 30 EUR Nečlen: 35 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 25 EUR Nečlen: 30 EUR
3. uzávierka 07.08.2023
Mladých, stredná, otvorená, šampiónov Člen: 45 EUR Nečlen: 55 EUR
Mladší dorast, dorast, čestná, veteránov Člen: 35 EUR Nečlen: 40 EUR
Zvláštne súťaže Člen: 30 EUR Nečlen: 35 EUR

Ak ste člen SKCHP, pred prihlasovaním označte členstvo v časti Moje údaje vo svojom konte na www.clubdogshow.sk. Dodatočná zľava z poplatku nie je možná!

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu:  Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu: 43431062/0200

IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT: SUBASKBX

Banka: Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25


VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý vystavovateľ, aj návštevník je povinný predložiť veterinárny doklad o platnom očkovaní proti besnote a infekčným ochoreniam nie staršom ako 21 dní.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Vstupný list bude na clubdogshow.sk k dispozícii od 25.08.2023. Súčasťou vstupného listu je aj katalógové číslo, ktoré je potrebné si vytlačiť vopred.
 • Posudzovanie bude prebiehať vo veľkokapacitnom stane na trávnatej ploche. V piatok v jednom kruhu, v sobotu a v nedeľu v dvoch kruhoch.
 • Každý vystavený pes dostane písomný posudok. Posudky sa budú tlačiť priebežne vo výstavnej kancelárii.
 • Vo výstavnej kancelárii bude možnosť  nechať si na mieste vystaviť niektorý zo šampionátov SKCHP. Viac informácií tu: https://pudelklub.sk/klub/klubove-sampionaty/
 • Výstavné stany bude možné stavať IBA v organizátorom vyznačených sekciách na trávnatej ploche.
 • Vystavovatelia si môžu prísť postaviť stany najskôr vo štvrtok, 31.08.2023 po 18:00. Pred týmto časom nebude stavba stanov umožnená.
 • Všetky zvláštne súťaže je potrebné prihlásiť vopred prostredníctvom clubdogshow.sk. Prihlasovanie na mieste nie je možné.
 • Katalóg bude zverejnený iba ONLINE.
 • Storno prihlášky e-mailom je možné do tretej uzávierky, t.j. do 07.08.2023.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Výstavy sa môžu zúčastniť iba psy zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
 • Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť výstavné poplatky.
 • Prihlásiť psa na výstavu alebo preradiť ho do inej triedy v deň konania výstavy nie je možné.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcov a úpravu časového harmonogramu.
 • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin, poplatky budú použité na krytie nevyhnutných nákladov. Organizátor bude refundovať vystavovateľom 30%.
 • Vystavovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on alebo jeho pes počas konania výstavy. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené psovi.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami Výstavného poriadku SKCHP a Výstavného poriadku SKJ.
 • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora.
 • Vystavovateľ musí nastúpiť na posudzovanie včas a byť označený správnym katalógovým číslom, v opačnom prípade stráca nárok na posúdenie.
 • Vystavovateľ, ktorý opustí výstavu pred jej ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
 • Zakazuje sa upravovať psa látkou, ktorá mení štruktúru, farbu alebo formu srsti, kože alebo ňucháča.
 • Vyväzovanie psov na šibeniciach mimo času, kedy sú psy upravované je prísne zakázané.
 • Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané.
 • Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne.
 • Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI).
 • Protest sa môže podať iba z formálnych dôvodov a to písomne vo výstavnej kancelárii počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 100 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu nie je prípustný.
 • Voľné pobehovanie psov v areáli výstavy je zakázané.
 • Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a k zdravotným komplikáciám, ako napríklad ponechanie psa v aute počas vysokých teplôt alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z aktuálnej, aj z ďalších výstav usporiadaných Slovenským klubom chovateľov pudlov.
 • Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením a zverejnením fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke pudelklub.sk a na sociálnej sieti Facebook.

VÝSTAVNÉ TRIEDY

 • trieda mladšieho dorastu vek od kompletného očkovania (očkovanie proti besnote + 21 dní) do 6 mesiacov,
 • trieda dorastu vek od 6 do 9 mesiacov,
 • trieda mladých vek od 9 do 18 mesiacov,
 • trieda stredná vek od 15 do 24 mesiacov
 • trieda otvorená vek od 15 mesiacov,
 • trieda šampiónov vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión),
 • trieda čestná vek od 15 mesiacov (pre držiteľov titulu Národný alebo Medzinárodný šampión), nesúťaží o BOB.
 • trieda veteránov vek od 8 rokov.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

 • CAJC – čakateľstvo SK šampióna mladých – môže získať jedinec v triede mladých, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • CAC – čakateľstvo SK šampióna – môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 1, osobitne pes a suka.
 • Reserve CAC: môže získať jedinec v triede strednej, otvorenej a šampiónov, ocenený známkou výborný 2, ak v jeho triede bol zadaný titul CAC.
 • Čakateľ šampióna mladšieho dorastu SKCHP (ČŠMD): titul môže získať pudel v triede mladšieho dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna dorastu SKCHP (ČŠD): titul môže získať pudel v triede dorastu, ocenený známkou veľmi nádejný 1,
 • Čakateľ šampióna mladých SKCHP (ČŠM): titul môže získať pudel v triede mladých, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna SKCHP (ČŠ): titul môže získať pudel v triede strednej, otvorenej alebo šampiónov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ šampióna veteránov SKCHP (ČŠV): titul môže získať pudel v triede veteránov, ocenený známkou výborný 1,
 • Čakateľ čestného šampióna SKCHP (ČČŠ): titul môže získať pudel v triede čestnej, ocenený známkou výborný 1,
 • Junior BOB: môže získať pes alebo suka, ktorí získali CAJC v triede mladých. Titul sa zadáva zvlášť v každej farbe a veľkosti.
 • Víťaz Špeciálnej výstavy mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC. Titul je zadávaný na Špeciálnej výstave.
 • Víťaz Špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na Špeciálnej výstave.
 • Jubilejný víťaz mladých: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC. Titul je zadávaný na Jubilejnej výstave.
 • Jubilejný víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na Jubilejnej výstave.
 • Víťaz plemena (BOB): titul sa udeľuje vo všetkých výškových a farebných rázoch zvlášť, pre psa alebo pre suku. O titul súťažia všetci jedinci z triedy mladých, ktorí získali CAJC, najlepší dospelí jedinci (Víťaz špeciálnej výstavy alebo Jubilejný víťaz pes a suka) a výborný 1 z triedy veteránov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS): titul sa udeľuje jedincovi opačného pohlavia ako je BOB.
 • Najkrajší pudel triedy mladšieho dorastu (Minor Puppy BIS): o titul súťažia spolu psy a suky, ktoré získali titul ČŠMD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy dorastu (Puppy BIS): o titul súťažia spolu psy a suky, ktoré získali titul ČŠD, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy čestnej (Honour Class BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČČŠ, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel triedy veteránov (Veteran BIS): o titul súťažia psy a suky, ktoré získali titul ČŠV, spolu všetky farby a veľkosti.
 • Najkrajší pudel farebného rázu – o titul súťažia spolu všetci držitelia titulu BOB, každá farba zvlášť.
 • BIS – BOS: o titul súťažia všetci držitelia titulu BOS, spolu všetky farby a veľkosti.
 • BIS Junior: o titul súťažia držitelia titulov Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti.
 • BIS Špeciálnej výstavy: o titul súťažia všetci víťazi farebných rázov.
 • BIS Jubilejnej výstavy: o titul súťažia všetci víťazi farebných rázov.
 • Supreme BIS: o titul súťažia držitelia titulov BIS zo všetkých troch dní.

ZVLÁŠTNE SÚŤAŽE

 • Dieťa a pes: deti do 9 rokov – posudzuje sa kontakt dieťaťa a psa, predvedenie psa.
 • Junior handling (2 kategórie: od 9 – 13 rokov a od 14 do 17 rokov) – súťažiť sa môže aj s pudlom, ktorý nebol na výstave posúdený.
 • Najkrajší pár psov: do súťaže sa prihlasuje pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby. Posudzuje sa kvalita a hlavne pohlavný výraz jedincov.
 • Najlepšia chovateľská skupina: do súťaže sa môže prihlásiť chovateľ, ktorý predvedie minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti pochádzajúcich z vlastného chovu, z rôznych spojení (minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Jedince nemusia byť vo vlastníctve chovateľa.
 • Najlepšie odchovy po krycom psovi: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ krycieho psa, ktorý predvedie minimálne 3 jedincov. Odchovy po krycom psovi nemusia byť jednej farby. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov.
 • Najlepšie odchovy po chovnej suke: do súťaže sa môže prihlásiť majiteľ chovnej suky, ktorý predvedie minimálne 3 jedincov po svojej chovnej suke a niekoľkých otcoch. Posudzuje sa typová vyrovnanosť a kvalita odchovov. Odchovy po suke nemusia byť jednej farby.

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • bude zverejnený neskôr

Partneri