Najúspešnejší pudel

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2020

1.miesto
Pudel veľký kráľovský suka
CALLISTE DU CRISTAUX GLACE´S
maj. MVDr. Katarína Prochotská
V roku 2020 získal tituly:
9 x CAC, 7 x CACIB, 8 x BOB, 2 x BIG I., 1 x BIS I, 1x BISS I Jubilejnej klubovej výstavy SKCHP
spolu 106   bodov
 
2.miesto
Pudel veľký kráľovský pes
VELVET ARTEMON HOPE FOR THE FUTURE  
maj. Vlasta Zvoníčková
V roku 2020 získal tituly:
8 x CAC, 4 x CACIB, 7 x BOS, 1 x BOB, BIG1, Klubový víťaz a Víťaz špeciálnej výstavy SKCHP
spolu   66 bodov
 
3.miesto
Pudel veľký kráľovský suka
VELVET ARTEMON HANKY PANKY PINKY
maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2020 získala tituly:
11 x CAC, 3 x CACIB, 3 X res.CACIB,  2 x BOB.
Spolu  56 bodov
 
4.miesto
Pudel trpaslíči plavý suka
DE PLESSIS BELLIERE EARL´S LEGEND
maj. Alexandra Kočišová Cerulíková
V roku 2020 získala tituly:
2 x CAJC, 6 x CAC, 5 x CACIB, 1 X res.CACIB, 1x BOS, 4 x BOB, Klubový víťaz SKCHP, Víťaz špeciálnej výstavy SKCHP
Spolu  54 bodov
 
5.miesto
Pudel veľký kráľovský suka
SAMARCANDA ONE MORE STAR
maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2020 získala tituly:
3 x CAC, 2 x CACIB, 2 x BOB, 1 x BOS, 1 x BIG 2, Víťaz špeciálnej výstavy SKCHP, BISS 3 špeciálnej výstavy SKCHP
Spolu  35 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2019

1.miesto
Stredný hnedý pes
KLASSICHESKYJ ALJANS SOLO ARTEMON
maj. MUDr. Zuzana Okálová
V roku 2019 získal tituly:
13 x CAC, 15 x CACIB, 15x BOB, BIG I., 5x BISS, BISS Špeciálnej výstavy a res. BISS Klubovej výstavy
spolu 198   bodov

2.miesto
Veľká biela suka
VELVET ARTEMON HANKY PANKY PINKY 
maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2019 získala tituly:
18 x CAJC, 1 x CACIB, 10 x JBOB, 4 x BOS, 2x JBIG I., JBISS Špeciálnej výstavy a res. BISS Špeciálnej výstavy,  JBISS Klubovej výstavy
spolu   126 bodov

3.miesto
Veľká biela suka
SAMARCANDA ONE MORE STAR
maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2019 získala tituly:
27 x CAC, 12 x CACIB, 13 x BOB, Klubový víťaz SKCHP, BISS 3 Špeciálnej výstavy,
Spolu   101 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2018

Veľká biela suka
SAMARCANDA ONE MORE STAR
maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2018 získala tituly:
19 x CAC, 7 x CACIB,5x r. CACIB, 6 x BOB, 4 x BOS, BIG I., EDS Varšava Výborná 2,
Víťaz špeciálnej výstavy SKCHP, Víťaz Slovenska, Victory Junior Winner
spolu   118 bodov

Veľká biela suka
CALISTE DU CRISTAUX GLACE´S
maj. MVDr. Katarina Prochotska
V roku 2018 získal tituly:
18 x CAC, 14 x CACIB, 3x r.CACIB,9 x BOB, Klubový víťaz SKCHP, WDS Amsterdam Výborná
Spolu   97 bodov

Stredný hnedý pes
KLASSICHESKYJ ALJANS SOLO ARTEMON
maj. MUDr. Zuzana Okálová
V roku 2018 získal tituly:
15 x CAJC, 3 x Junior BIS, 3 x CAC, 1 x CACIB, 1x r. CACIB, 8 x BOB, 3xBIS 3
Puppy BIS
Spolu 78 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2017

Veľká biela suka
SAMARCANDA CAN´T TAKE MY EYES OFF YOU
maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2017 získala tituly:
10 x CAC, 9 x CACIB, r. CACIB, 3 x BOB, 2 x BOS, BIG II., Výborná WDS Leipzig,
Klubový víťaz SKCHP, Víťaz špeciálnej výstavy SKCHP, Víťaz Slovenska
spolu   107 bodov
 
Veľký strieborný pes
SAMARCANDA FLASHING STEEL TALISMAN
maj. Ing. Lucia Sládeková + Eva Szöke
V roku 2017 získal tituly:
7 x CAC, 5 x CACIB, 7 x BOB, Klubový víťaz SKCHP, Víťaz špeciálnej výstavy SKCHP, BIS ŠV SKCHP, Výborný 4 WDS Leipzig
spolu   95 bodov

Veľká biela suka
CATHERINE PRINCESS DU CRISTAUX GLACE´S   maj. Andrea Grossmannová
V roku 2017 získala tituly:
3 x CAJC, 3 x Junior BIG, 6 x CAC, 2 x CACIB, r. CACIB, 2 x BOB, BIG
spolu   87 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2016

Veľká biela suka
SAMARCANDA CAN´T TAKE MY EYES OFF YOU, maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2016 získala tituly:
11 x CAC, 2 x r. CAC, 7 x CACIB, 1 x r. CACIB, 4 x BOB, 5 x BOS, BIG III., BIS II.KV SKCHP, BIS III. ŠV SKCHP, Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz Slovenska
spolu   98 bodov

Veľká čierna suka
ATHENA STAR OF CENTAURUS, maj. Lenka Balážová
V roku 2016 získala tituly:
1 x CAJC, 4 x CAC, 1 x r. CACIB, 2 x BOB, Víťaz mladých Slovenska, Klubový víťaz KV SKCHP, Víťaz špeciálnej výstavy ŠV SKCHP
spolu   36 bodov

Veľká faun suka
ARTEMIS STAR OF CENTAURUS, maj. Lenka Balážová
V roku 2016 získala tituly:
3 x CAJC, 1 x CAC, 2 x BOB, Víťaz mladých Slovenska
spolu   31 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2015

I. miesto

Veľká biela suka
SAMARCANDA CAN´T TAKE MY EYES OFF YOU maj. Ing. Lucia Sládeková
V roku 2015 získala tituly:
4x CAJC, 4x CAC, 2x CACIB, 1x r. CACIB, 4x BOJ, 3x BOB, 1x BOS, Najkrajší biely pudel – KV SKCHP SK,
BIS JUNIOR – KV SKCHP SK, BIS – KV SKCHP SK , BIS JUNIOR – ŠV SKCHP SK, V1, Víťaz triedy – WDS Miláno IT
spolu 106 bodov

II. miesto

Veľká biela suka
KAYLEN´S CRYSTAL QUEEN OF DRAGONS maj.: MVDr. Katarína Prochotská
V roku 2015 získala tituly:
10xCAC, 2x r. CAC, 5x CACIB, 2x r. CACIB, 1xBOB, 4x BOS
spolu 71 bodov

III. miesto

Veľká biela suka
HAYLENS SWAN JOY IN MOTION maj.: Ing. Rastislav Mirgus
V roku 2015 získala tituly:
8x CAC, 3xCACIB, 1x r. CACIB, 5x BOB, Klubový víťaz, Víťaz Slovenska
spolu 66 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2014

I. miesto

Veľká biela suka
HAYLEN´S SWAN JOY IN MOTION maj. Ing. Rastislav Mirgus

V roku 2014 získala tituly:
10x CAC SK, CZ, HU, 20x CAJC SK, CZ, HU, PL, RO, 3x CACIB SK, HU, 1x R.CACIB, 11x BOB, 6x BOS, 6x BOB Junior, 3x ČŠM, 1x ČKŠ, 1x V1, 1x V2, 2x Primus Junior, 1x BOG 2, 1x BOG 3, BIS Junior ŠV SKCHP, BIS ŠV SKCHP, Najkrajší veľký pudel ŠV SKCHP, Najkrajší veľký pudel Junior ŠV SKCHP, BIS KV KCHP, Najkrajšia mladá suka KV KCHP, 2 x Najkrajšia mladá biela suka KV KCHP, Najkrajšia mladá suka KV SKCHP, 2. Najkrajšia mladá suka KV KCHP, 1x BIS Junior 4, 3x Best Female, BOS Junior EDS Brno, Európsky víťaz mladých Brno, 2. Najkrajšia suka ŠV EDS Prostějov, Najkrajšia biela suka ŠV EDS Prostějov, BOB ŠV EDS Prostějov, Víťaz špeciálnej výstavy EDS Prostějov, Najkrajšia mladá biela suka KV KCHP
Spolu: 197 bodov

II. miesto

Stredný hnedý pes
VELVET ARTEMON FOLLIE FOLLETTO maj. MUDr. Zuzana Okálová

V roku 2014 získal tituly:
23 x CAC SK, CZ, HU, A, SM, SI, LUX, 15 X CACIB, 2 x r. CACIB, 12 x BOB, BOS EDS CZ, 3 X BIG, 3 x BIG III., BISS KV SKCHP, BISS III. KV TULLN A,
Spolu 164 bodov

III. miesto

Veľká aprikot suka
WONDERFUL GIRL OF WORKING STAR maj.: Lenka Balážová

V roku 2014 získala tituly:
16 x CAC – SK, CZ, HU, A, SI, 6 x CACIB, 2 x r. CACIB, 8 x BOB, 2 x BOS, Národný víťaz, Víťaz SK, Klubový víťaz, Najkrajší aprikot pudel KV SKCHP,
Spolu: 58 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2013

I. miesto

Stredný hnedý pes
VELVET ARTEMON FOLLIE FOLLETTO maj: MUDr. Zuzana Okálová

V roku 2013 získal tituly:
9x CAJC – SK, HU, LUX, A, 22x CAC SK, SLO, HU, A, CH, LUX, 9 x CACIB, 6 x r. CACIB,
3x Junior BOB, 11x BOB, 2x Junior BIS III. m., 1x BIG III. m., 2x BIG II. m., 2x BIG IX FCI, Naj. hnedý pudel KV SKCHP, Naj. Junior stredný pes, Naj. stredný pes ŠV SKCHP
Spolu: 161 bodov

II. miesto

Veľká aprikot suka
WONDERFUL GIRL OF WORKING STAR maj: Lenka Balážová

V roku 2013 získala tituly:
5 x CAJC – SK, CZ, 20 x CAC – SK, CZ, HU, A, HR, 11 x CACIB, 2 x r. CACIB, 3 x JBOB, 12 x BOB, 2 x BOS,
Primus Junior, World club junior winner, Klubový víťaz SKCHP, Národný víťaz, Derby víťaz, BIG II. IX. FCI.
Spolu: 111 bodov

III. miesto

Toy biela suka
OSMANTHUS LALIQUE maj: Peter Matejčík

V roku 2013 získala tituly:
2 x CAJC – SK, LUX, 13 x CAC – SK, LUX, CH, HU, 4 x CACIB, 4 x r. CACIB, 4 x BOB, Klubový víťaz
Spolu: 92 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2012

I. miesto

Stredný hnedý pes
VELVET ARTEMON FOLLIE FOLLETTO maj: MUDr. Zuzana Okálová
V roku 2012 získal tituly:
11x Veľmi nádejný, Naj. šteňa výstavy III. m., 2x Najkrajší pes dorastu KV a ŠV SKCHP, 3x BIS dorast I. m.,
2x BIS dorast II. m., 2x BIG Junior IX FCI , 1x BIG Junior IX FCI II. m, BIS Junior,
BIS Junior II. m., BIS Junior III. m., BIG, Junior REC CH, 9XCAJC SK, A, CH, SLO, I, 8x Junior BOB, BOB
Spolu: 175 bodov

II. miesto

Stredný hnedý pes
VELVET ARTEMON EDWIN VIRTUOSO maj: MUDr. Zuzana Okálová
V roku 2012 získal tituly:
23x CAC SK, A, HU, SLO, CH, LUX, I, r. CAC WDS Salzburg A, 6x CACIB, 7x r. CACIB, 2 x BOB, REC CH
Spolu: 114 bodov

III. miesto

Veľký biely pes
AMADEO DU CRISTAUX GLACÉES maj: MVDr. Katarína Prochotská
V roku 2012 získal tituly:
14x CAC SK, CZ, A, HU, 3x Klubový víťaz, 10x CACIB, 3x r. CACIB, 10x BOB, 2x BIG, V5 WDS Salzburg A
Spolu: 76 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2011

I. miesto

Stredný hnedý pes
VELVET ARTEMON EDWIN VIRTUOSO maj: MUDr. Zuzana Okálová

V roku 2011 získal tituly:
9 x CAJC – SK, LUX, CH, F, 8 x CAC – SK, A, CH, 2 x Junior BOB, 5 x BOB, 2 x CACIB, 2 x r.CACIB, Národný víťaz SK, Najkrajší mladý pes KV SKCHP, Najkrajší mladý stredný pudel ŠV SKCHP, Junior World Winner WDS Paríž, Junior BOB WDS Paríž, Junior BIS ŠV SKCHP
Spolu: 187 bodov

II. miesto

Veľká čierna suka
SAMARCANDA DANCE WITH A STRANGER maj: MVDr. Edita Králová

V roku 2011 získala tituly:
3 x výborná v tr. veteránov, 3 x Víťaz triedy veteránov, 2 x BIS veterán suka KV a ŠV SKCHP, BIS VETERÁN III. MV BA
Spolu: 41 bodov

III. miesto

Veľký hnedý pes
COWBOY CORKY BROWN CHILDREN maj: Eva Virgovičová

V roku 2011 získal tituly:
2 x výborný v tr. veteránov, 2 x Víťaz triedy veteránov, Victory Veteran Winner 2011, BOG IX FCI,
BIS veterán pes ŠV SKCHP
Spolu: 30 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2010

I. miesto

Veľký hnedý pes
COWBOY CORKY BROWN CHILDREN maj: Eva Virgovičová
V roku 2010 získal tituly:
8 x výborný, 8 x víťaz triedy veteránov, Jubilejný víťaz veteránov KV SKCHP, BOB, EVW, BIS veterán JKV SKCHP, BIS veterán NV, II. BIS veterán MV Nitra, III. BIS veterán MV Bratislava
Spolu: 132 bodov

II. miesto

Veľký čierny pes
EBONY ECLAT BELLINI maj: Ingrid Becková

V roku 2010 získal tituly:
6 x výborný, 5 x CAC, r. CAC EDS SLO, 3 x CACIB, 1 x r. CACIB, 3 x BOB, Jubilejný Klubový víťaz KV SKCHP, Najkrajší pes JKV, BIS JKV SKCHP Spolu: 90 bodov III. miesto Toy čierna suka THEILA ELEGANCE MAR-LEN KANDÍK maj: Ing. Zuzana Suchoňová V roku 2010 získala tituly: 11 x výborná, 7 x CAJC, 4 x CAC, 1 x CACIB, 2 x r.CACIB, 4 x BOB, Jubilejný Primus junior JKV SKCHP, Víťaz mladých, Najkrajšia mladá suka II.miesto, Najkrajšia mladá suka III.miesto Spolu: 89 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2009

I. miesto

Veľký hnedý pes
COWBOY CORKY BROWN CHILDREN maj: Eva Virgovičová

V roku 2009 získal tituly:
9x V1 V TRIEDE VETERÁNOV, 3x BIS VETERÁN, 1x BIS VETRÁN II., BIS VETERÁN REC SHOW
REC VETERÁN CHAMPION, BIS II. REC SHOW, V1 WORLD DOG SHOW, WORLD VETERAN WINNER
Spolu: 247 bodov

II. miesto

Veľký biely pes
ALEXANDER CRYSTAL SWAN maj: Dagmar Struckelová

V roku 2009 získal tituly:
VEĽMI NÁDEJNÝ, 9x CAJC SK, RO, 3x CAC SK, 3x VÍŤAZ MLADÝCH, BIG II., VÍŤAZ SLOVENSKA,
WORLD JUNIOR WINNER, JUNIOR BOB WORLD DOG SHOW
Spolu: 177 bodov

III. miesto

Veľký čierny pes
EBONY ECLAT BELLINI maj: Ingrid Becková

V roku 2009 získal tituly:
12x CAC SK, CZ, HU, 7x CACIB, 1x r. CACIB, 7x BOB, 1x KLUBOVÝ VÍŤAZ, 1x BOG, 1x BOG III.,
GP SLOVAKIA WINNER, II. NAJKRAJŠÍ PES REC SHOW, REC CHAMPION, V3 WORLD DOG SHOW
Spolu: 134 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2008

I. miesto

Toy čierny pes
A.J.FIRST GREAT BOHEMIA maj: Ing. Zuzana Suchoňová

V roku 2008 získal tituly:
Výborný EuroDogshow Budapešť, 2xCAC, 2xr.CAC, 7xČKŠ,1xNárodný víťaz, 1xKCH, 1xKlubový víťaz,
1xVíťaz špeciálnej výstavy – CZ, 1x Najlepší pes výstavy, 8xCACIB, 2xr.CACIB, 10xBOB
Spolu: 135 bodov

II. miesto

Veľký biely pes
AMADEO DU CRISTAUX GLACÉES maj: MVDr. Katarína Prochotská

V roku 2008 získal tituly:
6xCAJC,5xVíťaz mladých,2xČKŠ, CAC – EuroDogshow Budapešť, 13xCAC, 5xCACIB, 1xr.CACIB,1xKlubový víťaz, 3xNajkrajší veľký pes KV, 2xNajkrajší biely pes KV, Najkrajší pes KV, 8xBOB
Spolu: 117 bodov

III. miesto

Veľký hnedý pes
COWBOY CORKY BROWN CHILDREN maj: Eva Virgovičová

V roku 2008 získal tituly:
9x Víťaz triedy veteránov, 2x BOB, veterán CAC – Veterán Europa Winner – EDS Budapešť, 3x veterán BIS II. miesto – 2x MV- BA,1x MV- Nitracanis, veterán BIS – KV SKCHP, veterán BIS–ŠV-SKCHP,
II. Best Interchampion KV – Budapešť
Spolu: 113 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2007

I. miesto

Toy čierny pes
A.J.FIRST GREAT BOHEMIA maj: Ing. Zuzana Suchoňová

V roku 2007 získal tituly:
2 x CAJC, 18 x CAC, 6 x ČKŠ, 1x r.CAC, 6 x CACIB, 2 x r. CACIB, 10 x BOB, 2 x KV, 2 x Národný víťaz, 1x Víťaz SK, 1 x Víťaz memoriálu
Spolu: 165 bodov

II. miesto

Stredná hnedá suka
DOMINIQUE CHOCO ANDREA´S FLOWER maj: Andrea Grossmannová

V roku 2007 získala tituly:
6xCAJC, 12xCAC, 4xCACIB, 2xr.CACIB, 4xBOB, 2xKV, 1xNV, 1xVíťaz memoriálu, 2x Víťaz mladých,
1x Naj. mladá suka, 1x Naj. stredná suka, 1x BOG, 1xr.BOG
Spolu: 135 bodov

III. miesto

Veľký biely pes
AMADEO DU CRISTAUX GLACÉES maj: MVDr. Katarína Prochotská
V roku 2007 získal tituly:
9x Veľmi nádejný, 2x víťaz triedy baby, 7x víťaz triedy dorastu, 1x najlepší pes baby, 4x najlepší pes dorastu,
3x CAJC, 3x Víťaz mladých
Spolu: 100 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2006

I. miesto

Veľká biela suka
GESMAY´S ZUNSHINE maj: MVDr. Katarína Prochotská

V roku 2006 získala tituly:
2 x CAJC, 10 x CAC, 4 x CACIB, 2 x r. CACIB, 5 x BOB, 2 x Najlepšia suka výstavy, 1 x BIS
Spolu: 128 bodov

II. miesto

Veľká čierna suka
SAMARCANDA DANCE WITH A STRANGER maj: MVDr. Edita Králová

V roku 2006 získala tituly:
9 x CAC, 1 x r. CAC, 5 x CACIB, 2 x r. CACIB, 2 x KV, ČKŠ, 1 x BOB, výborná – Svetová výstava Poznaň
Spolu: 71 bodov

III. miesto

Toy čierny pes
A.J.FIRST GREAT BOHEMIA maj: Ing. Zuzana Suchoňová

V roku 2006 získal tituly:
5 x Veľmi nádejný, Najlapší pes dorastu, 6 x CAJC, ČMŠ, Najlepší mladý pes, 2 x BOB
Spolu: 66 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2005

I. miesto

Veľký čierny pes
ECLIPSE MOON DIAMOND AND PEARLS maj: Lucia Tomečková

V roku 2005 získal tituly:
14x V1, 2x res. CAC SK, 1x CACA, 1x CAC SLO, 3x res. CAC SLO, 3x CAC CZ, 3x CAC PL, 1x res. CAC PL, 1xCAC HR, 1x CAC MONTE CARLO, 4x CACIB,7x BOB, 1x res. BOG
Spolu: 124 bodov

II. miesto

Veľká čierna suka
SAMARCANDA DANCE WITH A STRANGER maj: MVDr. Edita Králová

v roku 2005 získala tituly:
11x V1, 3x CAC CZ, 5x CAC SK, 3x CACA, 1x r. CACIB, 6x CACIB, 1x BOB, BUNDESSIEGER, KLUBOVÝ VÍŤAZ SKCHP, KLUBOVÝ VÍŤAZ KCHP, BIS KV Brno, EURODOG SHOW TULLN- V1, CACA, CACIB, EURÓPSKY VÍŤAZ
Spolu: 100 bodov

III. miesto

Veľký hnedý pes
CONNOR CROWE BROWN CHILDREN maj: Eva Szöke

V roku 2005 získal tituly:
9x V1, 3x CAC H, 2x CAC SK, 2x CACA, 4x BOB, 2x res. CACIB, 1x CACIB, KLUBOVÝ VÍŤAZ, 4x BOB, EURODOG SHOW TULLN – V1,CACA
Spolu: 48 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2004

I. miesto

Veľký čierny pes
ECLIPSE MOON DIAMOND AND PEARLS maj: Lucia Tomečková

V roku 2004 získal tituly:
5x CAC SK, 1x res. CAC SK, 2xCACA, 1x res. CACA, 3x CAC SLO, 3x CAC H 1x CAC CZ, 1xCAC HR, 1x CAC MONTE CARLO, 2x CACIB,3x r. CACIB, 2x BOB, KLUBOVÝ VÍŤAZ
Spolu: 91 bodov

II. miesto

Veľká čierna suka
SAMARCANDA DANCE WITH A STRANGER maj: MVDr. Edita Králová

v roku 2004 získala tituly:
3x CAJC SK, 3x CAJC CZ, 2x CAC SK, 2xCACA,1x CAC CZ, 1x res. CAC CZ, 1x CAC H, 1x CAC LUX,1x res. CACIB, 4x CACIB, 1x BOB, 2.Najlepšia mladá suka výstavy
Spolu: 87 bodov

III. miesto

Veľký hnedý pes
CONNOR CROWE BROWN CHILDREN maj: Eva Szökeová

V roku 2004 získal tituly:
3x CAC SK, 3x CAC HR, 2x CAC SLO 2x CACA, 1x CAC CZ, 1x CAC H, 1x CWC PL, 2x Res. CACIB, 2x CACIB, KLUBOVÝ VÍŤAZ, 4XBOB
Spolu: 84 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2003

I. miesto

Stredná čierna suka
ELISABETH QUEEN BRAUNKÖNIGIN maj: Andrea Grossmannová

V roku 2003 získala tituly:
CAC CZ, 4x CAC SK, 4x CWC PL, 6x CAC SLO, CAC HR, 4x CAC H, 2x RESERVE CACIB,
6x CACIB, 15x BOB, 3x 3.BIG ( NV GLOGÓW- PL , MV LJUBJANA- SLO , NV MARIBOR- SLO ), 2x 2.BIG ( NV ZAKOPANE- PL , NV LJUBJANA- SLO ), 4x BIG ( NV NOVI MAROF- HR , NV NAGYVAZSONY- H , NV HRUŠICA- SLO , MV BRATISLAVA- SK ),
3x RESARVE BEST IN SHOW( NV NOVI MAROF , NV NAGYVAZSONY , MV BRATISLAVA ), KLUBOVÝ VÍŤAZ SKCHP,VÍŤAZ SLOVENSKA, EURODOG SHOW BRATISLAVA- V2, RESERVE CAC
Spolu: 238 bodov

II. miesto

Veľký hnedý pes
COWBOY CORKY BROWN CHILDREN maj: Eva Virgovičová

V roku 2003 získal tituly:
8x CAC SK, 6x CAC H, 2x CAC CZ, CAC SLO, RESERVE CACIB, 2x CACIB,11x BOB, RESERVE BIG – NV ESZTERGOM – H,
3x KLUBOVÝ VÍŤAZ ( KPaCHP, H, SKCHP ), NAJLEPŠÍ PES VÝSTAVY, NAJLEPŠÍ INTERCHAMPION, NAJLEPŠÍ VEĽKÝ PES, EURODOG SHOW BRATISLAVA- V1, CAC
Spolu: 158 bodov

III. miesto

Veľký hnedý pes
CONNOR CROWE BROWN CHILDREN maj: Eva Szöke

V roku 2003 získal tituly:
7x CAC H, 4x CAC SK, 3x CAC CZ, 2x CWC PL, 2x CACA, 4x BOB, RESERVE CACIB, CACIB, KLUBOVÝ VÍŤAZ, 2xČŠŠ, NAJLEPŠÍ PES PLEMENA, EURODOG SHOW BRATISLAVA – V1,CAC
Spolu: 106 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2002

I. miesto

Stredná čierna suka
ELISABETH QUEEN BRAUNKÖNIGIN maj: Andrea Grossmannová

V roku 2002 získala tituly:
6x CAC SK, 5x CAC CZ, 6x CAC HR, 4x CAC A, 5x CAC H, 2x CAC SLO, 2x CWC PL,
3x RES.CACIB, 15x CACIB, 14x BOB, BIG, RES. BIS, 2x Klubový víťaz, 2x ČKŠ, Víťaz Slovenska, Najlepšia sučka plemena, Víťaz Brna, Najlepší stredný pudel, V1,víťaz tr. strednej – SVETOVÁ VÝSTAVA AMSTERDAM
Spolu: 238 bodov

II. miesto

Veľký hnedý pes
COWBOY CORKY BROWN CHILDREN maj: Eva Virgovičová

V roku 2002 získal tituly:
8x CAC SK, 3x CAC CZ, CAC H, CWC PL, ČKŠ, 2x Klubový víťaz, , 2x RES. CACIB, 4x CACIB, 5x BOB,
Najlepší pes plemena, Najlepší pes výstavy SKCHP
Spolu: 102 bodov

III. miesto

Veľký hnedý pes
CONNOR CROWE BROWN CHILDREN maj: Eva Szöke

V roku 2002 získal tituly:
7x CAC SK, 3x CAC CZ, 4x CAC H, 2x CAC A, Klubový víťaz, 4x ČKŠ, RES. CACIB, CACIB, 2x BOB
Spolu: 101 bodov

III. miesto

Stredná biela suka
ELISABETH DELAVIE VANDAMME maj: Zlatica Sýkorová

V roku 2002 získala tituly:
5x CAC SK, 2x CAC CZ, 2x CAC H, CAC F, 4x RES. CACIB, 3x CACIB, 2x BOB, 2x Klubový víťaz, 2x Najlepšia sučka výstavy, ŠAMPION SKCHP, BIS KV Praha, V1, CAC, RES.CACIB- EURÓPSKA VÝSTAVA PARÍŽ
Spolu: 101 bodov

Najúspešnejší pudel SKCHP za rok 2001

I. miesto

Stredná čierna suka
ELISABETH QUEEN BRAUNKÖNIGIN maj: Andrea Grossmannová

V roku 2001 získala tituly:
2 x VN, 3 x CAJC SK, 5 x CAJC CZ, 2 x Jugendbester A, 2 x Víťaz ml. SLO, Víťaz ml. HR, HPJ, Klubový víťaz ml. H, 2 x ČMŠ, 2 x JKCH, 5 x NAJL. MLADÁ SUČKA VÝSTAVY, 2 x BIS JUNIOR, res: BIS JUNIOR, 3. miesto NALJ. MLADÁ SUČKA VÝSTAVY, 5. miesto v IX. Sk. FCI- MV Praha vo veku 10,5 mesiaca, Víťaz IX. Sk. FCI NV Karlovac vo veku 12. mesiacov, MLADÝ REC ŠAMPION, CACIB, res. CACIB, CAC HR, CACA, 4 x BOB
Spolu: 205 bodov

II. miesto

Stredná biela suka
ELISABETH DELAVIE VANDAMME maj: Zlatica Sýkorová

V roku 2001 získala tituly:
4 x CAC SK, 3 x CAC CZ, 2 x CACA, 2 x CAC H, 2 x BOB, 2 x ČKŠ KCHP, 2 x ČKŠ A, CACIB, 3 x res. CACIB,
2 x BOB, 2 x Klubový víťaz, 2 x NAJL. SUČKA VÝSTAVY, NAJL. ZAHRANIČNÁ SUČKA VÝSTAVY KV Budapešť, BIS Budapešť, REC ŠAMPION
Spolu: 106 bodov

III. miesto

Stredná hnedá suka
DENISSA BRAUNKONIGIN maj. Ing. Lucia Skácelová

V roku 2001 získala tituly:
3 x CAC SK, 3 x CACA, 3 x CAC H, 2 x CAC SLO, 4 x CAC CZ, 5 x res. CACIB, 2 x CACIB, BOB, 2 x Klubový víťaz, 2 x ČKŠ A, 3 x ČKŠ, REC ŠAMPION
Spolu: 91 bodov

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress