Výsledky volieb hlasovania dočasných členov výboru SKCHP

Novinky

Komentáre vypnuté na Výsledky volieb hlasovania dočasných členov výboru SKCHP / 5. novembra 2020

Vážení členovia Slovenského klubu chovateľov pudlov, radi by sme Vás informovali o výsledkoch hlasovania voľby dočasných členov výboru.

Náš klub má ku dňu 01.11.2020, 107 členov.
E-mailovou formou komunikácie bolo oslovených 81 členov, súhlas s touto formou komunikácie vyjadrilo 45 členov, nesúhlas vyjadrilo 11 členov a vôbec sa nevyjadrilo 25 členov.

Výsledky hlasovania sú:
Elektronicky (čiže emailom) hlasovalo 39 členov a hlasy boli rozdelené nasledovne:

  • Lenka Bartošová – ZA: 38 hlasov, Zdržal sa: 1 hlas
  • Jana Heinereichová – ZA: 38 hlasov, Zdržal sa: 1 hlas
  • Katarína Prochotská – ZA: 37 hlasov, Zdržal sa: 2 hlasy

Poštovou komunikáciou bolo oslovených 23 členov, z toho 8 členov hlasovalo elektronickou formou (tieto hlasy sú započítané v elektronickom hlasovaní), listovou formou odpovedali 2 členovia nasledovne:

  • Lenka Bartošová – ZA: 2 hlasy
  • Jana Heinereichová – ZA: 2 hlasy
  • Katarína Prochotská – ZA: 2 hlasy

Celý priebeh volieb, ako aj výsledky hlasovania, sme konzultovali s predsedom Únie Kynologických Klubov, Ing.Jozefom Šusterom.
V súlade s čl.13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sme prijali nové zásady ochrany Vášho súkromia.

Preto mená, ani údaje o tom, kto a ako hlasoval z tohto dôvodu zverejňovať nebudeme, ale sú k dispozícii k nahliadnutiu v dokumentácii výboru klubu. Radi by sme Vás informovali, že doplnením dočasných členov do výboru je výbor funkčný a uznášaniaschopný.
Výbor SKCHP, ako aj členovia KRKu sa v blízkej dobe stretnú a dohodnú ďalšie potrebné kroky, o ktorých Vás všetkých budeme naďalej informovať.
Veríme, že po ukončení pandemickej situácie v našej krajine, budeme môcť zorganizovať v čo najkratšej dobe aj členskú schôdzu, na ktorej budete všetci srdečne vítaní.

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o dianie v klube a pevne veríme, že nesklameme Vašu dôveru.
S pozdravom
Ing.Rudolf Kotešovský
predseda SKCHP – dočasne poverený

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress