Vážení členovia Slovenského klubu chovateľov pudlov, radi by sme Vás informovali o výsledkoch hlasovania voľby dočasných členov výboru. Náš klub má ku dňu 01.11.2020, 107 členov. E-mailovou formou komunikácie bolo oslovených 81 členov, súhlas s touto formou komunikácie vyjadrilo 45 členov, nesúhlas vyjadrilo 11 členov a vôbec sa nevyjadrilo 25 členov. Výsledky hlasovania sú: Elektronicky.. read more →

Vážení členovia Slovenského klubu chovateľov pudlov, milé dámy, milí páni, v nadväznosti na oznam, na oficiálnej Facebook stránke Slovenského klubu chovateľov pudlov, si vám dovoľujeme zaslať informácie o nastávajúcich zmenách vo vedení klubu. Našou snahou bolo zvolať členskú schôdzu, avšak vzhľadom k epidemiologickej situácii to nie je možné najbližších týždňoch a obávame sa, že ani.. read more →