Vážení členovia Slovenského klubu chovateľov pudlov, radi by sme Vás informovali o výsledkoch hlasovania voľby dočasných členov výboru. Náš klub má ku dňu 01.11.2020, 107 členov. E-mailovou formou komunikácie bolo oslovených 81 členov, súhlas s touto formou komunikácie vyjadrilo 45 členov, nesúhlas vyjadrilo 11 členov a vôbec sa nevyjadrilo 25 členov. Výsledky hlasovania sú: Elektronicky.. read more →