Nové informácie o úhrade členského

Vážení členovia,

v súvislosti s aktualizáciou databázy členov vás všetkých prosíme, aby ste vyplnili ONLINE dotazník, ktorý vám bol zaslaný e-mailom. Získané údaje budú slúžiť na aktualizovanie súčasnej databázy členov, ale aj vytvorenie databázy pudlov našich členov. Zároveň ste dostali aj informácie o úhrade členského poplatku.

Ak vám e-mail nebol doručený, kontaktujte nás, prosím, na tajomnik@pudelklub.sk.

Noví záujemcovia o členstvo môžu vyplniť ONLINE Žiadosť uchádzača o členstvo. Viac informácií nájdete tu: https://pudelklub.sk/o-klube/prihlaska/

Ďakujeme, že ste s nami!

Tím SKCHP

Partneri