Bonitácia pudlov (29.8.2021, Nitra) a dôležité informácie

bonitácia dôležité informácie
Vážení členovia klubu,
Pri Špeciálnej výstave v Nitre dňa 29. 8. bude prebiehať BONITÁCIA pudlov, ktoré spĺňajú podmienky účasti na bonitácii ( vek, doložené potrebné vyšetrenia , uhradený bonitačný poplatok). Riadne vyplnené prihlášky na bonitáciu a potrebné doklady musia byť doručené na adresu poradcu chovu (hlavnyporadca@pudelklub.sk) minimálne 3 týždne pred termínom konania bonitácie. Neúplné prihlášky nebudú zaradené do zoznamu bonitovaných jedincov.
Výbor vedenia klubu schvaľuje bonitáciu aj pre nepreregistrovaných psov, ktoré kôli pandemickej situácií a obmedzeniam nestihli preregistrovať exportný rodokmeň. Platí však podmienka, že na preregistrovanie plynie lehota 60 dní, v opačnom prípade bonitácia stráca platnosť a je potrebné absolvovať ju opätovne budúci rok.

Neprehliadnite:

Bonitácia bude prebiehať v súlade s aktuálnymi epidemiologickými nariadeniami.

Ďakujeme

Partneri