Propozície ku klubovej a špeciálnej výstave pudlov 2020

Novinky

Komentáre vypnuté na Propozície ku klubovej a špeciálnej výstave pudlov 2020 / 26. júla 2020

Jubilejná Klubová výstava pudlov pri príležitosti 50. výročia založenia klubu 12.09.2020 a špeciálna výstava pudlov 12.09.2020

  • PROVPOZÍCIE NA STIAHNUTIE vo formáte *.PDF

Miesto konania + ubytovanie: Kamenný Mlyn – Vajarský, Plavecký Štvrtok www.kamennymlyn.sk 

Rozhodcovia

 
  KV:12.09.2020 Peter Friedrich Berchtold, Rakúsko
  ŠV:12.09.2020 Doris Payerl, Rakúsko
       

SKCHP si vyhradzuje právo na zmeny rozhodcov.

Tituly

 

CAJC: čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – môže sa udeliť v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1.

CAC: čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy, môže sa udeliť v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, psom a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborný 1.

Reserve CAC: udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej a šampiónov jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.

Junior BOB – Najkrajší mladý jedinec plemena: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa alebo suku. O titul súťažia držitelia titulu CAJC = Klubový víťaz mladých resp. Víťaz špeciálnej výstavy mladých.

Jubilejný klubový víťaz: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na KV .

Víťaz špeciálnej výstavy: udeľuje sa osobitne vo všetkých výškových a farebných rázoch pre psa a suku. O titul súťažia držitelia titulu CAC. Titul je zadávaný na ŠV.

BOB a BOS: Do súťaže nastupujú všetci držitelia Jubilejný klubový víťaz, resp. Víťaz špeciálnej výstavy, CAJC a V 1 veteráni, osobitne pre každú farbu a veľkosť. 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. 

Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Triedy

 

Mladšieho dorastu

 

  od ukončeného očkovania– do 6 mesiacov
Dorastu   od 6 – do 9 mesiacov
Mladých   od 9 – do 18 mesiacov
Stredná   od 15 – do 24 mesiacov
Otvorená   od 15 mesiacov
Šampiónov   od 15 mesiacov, pre držiteľov titulu Národný alebo medzinárodný šampión. Potvrdenie o získaní titulu musí byť priložené k prihláške
Čestná   Podmienky ako trieda šampiónov. Bez nároku na CAC. Nesúťaží o BOB.
Veteránov   od  8 rokov

 

Program

 

09:00 – 10:00        Príjem psov

10:00 – 12:00        Posudzovanie Jubilejná Klubová výstava

13:00 – 15:00        Posudzovanie Špeciálna výstava

15:00                     Záverečné súťaže (spolu pre KV a ŠV)

 

Všeobecné podmienky

 

NA VÝSTAVE je ZaKáZané LAKOVANIE a používanie prípravkov pozmeňujúcich farbu a štruktúru srsti !!!

  • Vystavovateľ sa riadi platnými ustanoveniami výstavných poriadkov FCI, SKJ a SKCHP.
  • Pri vstupe na výstavu je vystavovateľ povinný predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním v rozsahu platných veterinárnych predpisov a vstupný list.
  • Vystavovateľ je povinný dodržiavať všetky veterinárne a bezpečnostné predpisy, zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí sám alebo jeho pes (suka) na výstave.
  • Vstupné listy budú k dispozícii od 7.9.2020 v online clubdogshow.sk
  • Vystavovateľ je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho kruhu a organizátora výstavy, je povinný nastúpiť so psom k posudzovaniu včas, inak stráca nárok na posúdenie svojho psa. Vystavovateľ, ktorý opustí výstavu pred ukončením, stráca nárok na vecné ceny.
  • Ak sa výstava neuskutoční z objektívnych príčin (aj zrušenie výstavy z epidemiologických dôvodov), budú poplatky použité na krytie nevynutných nákladov spojených s jej prípravou. Organizátor v tom prípade bude refundovať vystavovateľom 30% zo zaplatených poplatkov.
  • V deň konania výstavy bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia. (napr. rúška počas posudzovania, rukavice, odstupy, dezinfekcia a pod.)

Veterinárne podmienky

 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz (pet passport) s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a hepatitíde.

Záverečné súťaže konané na oboch výstavách

Do jednotlivých súťaží nastupujú víťazi spoločne z KV aj ŠV.

 

najkrajší pár: do súťaže nastupujú pes a suka rovnakého výškového a farebného rázu, v majetku jednej osoby, posúdené na tejto výstave.

najkrajšia chovateľská skupina: pozostáva z minimálne 3 a maximálne 5 jedincov rovnakej farby a veľkosti, bez rozdielu pohlavia, odchované v jednej chovateľskej stanici. Nemusia byť vo vlastníctve chovateľa. Súťaž sa prihlasuje aj v deň konania výstavy.

DIEŤA A PES: deti do 9 rokov.

JUNIORHANDLING:

  1. kategória – od 9 – 13 rokov,
  2. kategória – od 14 – 17 rokov.

najkrajší MODERNý STRIH

NAJKRAJŠÍ BABY STRIH

NAJKRAJŠÍ TERIÉR STRIH

najkrajší kONTINENTálny STRIH: súťaž je pre majiteľov psov, ktorí majú pudla ostrihaného v danom strihu, ktorý bol posúdený na výstave.

najkrajší PUDEL triedy MLADŠIEHO DORASTU: titul získa najlepší pudel z triedy mladšieho dorastu, ocenení v riadnom posudzovaní známkou veľmi nádejný 1., spolu psi a suky všetkých farieb a veľkostí.

najkrajší PUDEL triedy dorastu: titul získa najlepší pudel z triedy dorastu, ocenení v riadnom posudzovaní známkou veľmi nádejný 1. O titul súťažia spolu pudle všetkých farieb a veľkostí.

Najlepší pudel triedy čestnej: o titul súťažia spolu všetci psy a suky prihlásené do triedy čestnej, ocenení výborný 1. Posudzujú sa spolu všetky farby a veľkosti.

Najkrajší pudel – veterán: o titul súťažia spolu psi a suky všetkých farieb a veľkostí, ocenení: výborný 1.

bis junior: titul získa najlepší mladý pudel. Do súťaže nastupujú držitelia titulu Junior BOB, spolu všetky farby a veľkosti, z oboch výstav naraz.

bis: titul získa najlepší pudel výstavy. Do súťaže nastupujú držitelia titulu BOB, spolu všetky farby a veľkosti, z oboch výstav naraz.

Uzávierky a poplatky

 

POZOR! Pre každú výstavu treba vytvoriť samostatnú prihlášku.  Pri platbe v jednej sume treba do poznámky napísať oba VS.

uzávierka 28.08.2020  

Poplatok pre člena klubu ya jednu výstavu

Poplatok pre nečlena klubu

za jednu výstavu

trieda mladých, stredná, otvorená, šampiónov

 

30 € 45 €
trieda mladšieho dorastu, trieda dorastu, trieda čestná, trieda veteránov 20 € 25 €
záverečné súťaže: pár, skupina, dieťa a pes, Juniorhandling (jedna výstava) 15 € 20 €

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Pred prihlasovaním si nezabudnite zakliknúť prípadné členstvo v klube.

Parkovné a vstupné sa neplatí.

Členský príspevok 20 € je možné zaplatiť priamo na výstave.

Informácie: info@pudelklub.sk

Bankové spojenie

 

Názov účtu:                 Slovenský klub chovateľov pudlov

Číslo účtu:                                  43431062/0200

IBAN:                     SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SWIFT:                   SUBASKBX

Banka:                          Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Prihlasovanie len online!

 

www.clubdogshow.sk

Jubilejná KV, 50. výročie založenia klubu, 12.09.2020 (CAC)

ŠV pudlov 12.09.2020 (CAC)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress