Poplatky

Bankové spojenie SKCHP:

Slovenský klub chovateľov pudlov, Silvánska 15, 841 04 Bratislava
VÚB Bratislava
Č.účtu: 43431062/0200
K-symbol: 0179
IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062
BIC: SUBASKBX

Poplatky klubu:

Prehľad poplatkov a jednotlivé ceny za príspevky a administratívne úkony.

Členský príspevok minimálne 20 €
Pripúšťacie povolenie 10 € , expresné vybavenie + 10 €
Poplatok za krycieho psa 7 €
Kontrola vrhu 5 € za šteňa +½ nákladov na cestovné poradcu chovu
Bonitácia 20 €
Individuálna bonitácia 40 €
Inzercia v Spravodaji, katalógu 10 € ; ½ strany

20 € ; celá strana

 

  • Inzercia na webových stránkach je pre členov klubu zadarmo.
  • Pre nečlenov je poplatok 5 € na mesiac.

CENNÍK PLEMENNEJ KNIHY UKK

   
preukaz o pôvode (PP) 10,0 €
exportný PP = súhlas na vývoz
(na žiadosť chovateľa)
20,0 €
exportný PP (majiteľa) – export pedigree 40,0 €
import jedinca 10,0 €
opis PP 5,0 €
duplikát PP 8,0 €
príloha k PP 2,0 €
potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,0 €
expresný príplatok 10,0 €
Chránený názov chovateľskej stanice 40,0 €
zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie CHS 5,0 €

 

poštovné v SR – zaslanie PP šteniat 5,0 €
poštovné v SR – iné 3,0 €
poštovné do zahraničia / Postage 5,0 €

Pre nečlenov chovateľských klubov ÚKK je cenník navýšený o 100 %.

CENNÍK PLEMENNEJ KNIHY UKK >>>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress