Aktivity klubu

Priatelia pozdravujeme Vás,

oznamujeme Vám, že akcie klubu na rok 2022 oznámime čoskoro.  Za pochopenie ďakujeme a želáme Vám, zdravie, šťastie, pohodu a vždy dobrú náladu 😉

Váš Výbor SKCHP

 

Plán činností SKCHP v roku 2020

01.2020 Odoslať Daňovému úradu IV Oznámenie o daňovej povinnosti klubu – do konca januára, – PREDSEDA
15.01.2020 Odoslať Spravodaj + kalendár do 15.01.2020
08.02.2020
 • Kontrola uznesení,
 • Návrh nového rozpočtu,
 • Príprava akcií klubu – info na web,
 • Informácie poradkýň chovu,
 • Rôzne.
02.2020 REVÍZIA
Do konca 03.2020 Zaslať zoznam členov na ÚKK – úhrada – EKONÓM
03.2020 JARNÁ BONITÁCIA
04.2020
 • Oznámiť ŠVPS konanie bonitácie, KV, ŠV
 • Rôzne. – PREDSEDA/TAJOMNÍK
02.05.2020
 • Kontrola uznesení,
 • Príprava bonitácie
 • Príprava členskej schôdze, KV a ŠV
 • Informácie poradkýň chovu,
 • Vyhodnotenie Revízie
 • Prerokovanie revíznej správy a nového rozpočtu,
 • Rôzne.
04.07.2020 KLUBOVÁ VÝSTAVA K 50.
05.07.2020 ŠPECIÁLNA VÝSTAVA
12.09.2020 3. CAC – ŠPECIÁLNA VÝSTAVA A ČLENSKÁ SCHÔDZA
12.09.2020 JESENNÁ BONITÁCIA
03.10.2020

 

 • Kontrola uznesení,
 • Vyhodnotenie klubovej a špeciálnej výstavy,
 • Vyhodnotenie bonitácie,
 • Príprava Spravodaja, kalendára,
 • Informácie poradkýň chovu,
 • Rôzne.
Do konca 30.11.2020 Zaslať na UKK plán výstav a akcií SKCHP – PREDSEDA/TAJOMNÍK
05.12.2020
 • Kontrola uznesení,
 • Príprava Spravodaja, kalendára
 • Informácie poradkýň chovu,
 • Príprava Spravodaja, Top pudel
 • Rôzne.

 

Aktivity SKCHP v roku 2017

Revízia klubových dokumentov 25.-26.02.17 Bratislava
Členská schôdza 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Klubová výstava pudlov CAC 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Špeciálna výstava pudlov CAC 18.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Bonitácia 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok

Revízia klubových dokumentov 25.-26.02.17 Bratislava
Členská schôdza 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Klubová výstava pudlov CAC 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Špeciálna výstava pudlov CAC 18.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Bonitácia 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok

Aktivity SKCHP v roku 2014

Dátum

Miesto

Revízia klubových dokumentov 28. 02.2014 Bratislava
Kurz úpravy pudlov 11.05.2014 Bratislava
Členská schôdza 28. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Bonitácia 28. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Klubová výstava pudlov – CAC 28. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Špeciálna výstava pudlov – CAC 29. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Aktivity SKCHP na rok 2012

KYNOLOGICKÁ AKCIA

DÁTUM

MIESTO KONANIA

Členská schôdza 21.4.2012 Bratislava SPZ, Štefánikova 10
Jarná bonitácia 21.4.2012 Bratislava SPZ, Štefánikova 10
Klubová výstava pudlov – CAC 15. 9.2012 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Špeciálna výstava pudlov – CAC 16. 9.2012 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Jesenná bonitácia 16. 9.2012 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Kurz úpravy pudlov 11/2012 Bratislava

 

Aktivity SKCHP na rok 2011

KYNOLOGICKÁ AKCIA DÁTUM MIESTO KONANIA
Výročná členská schôdza 16.04. SPZ Bratislava
bonitácia 16.04. SPZ Bratislava
Klubová výstava 02.07. Kamenný mlyn Výsledky
Špeciálna výstava 03.07. Kamenný mlyn Výsledky
Kurz strihania 22.10.. Bratislava
 • klubová výstava
Klubová výstava 6.6.2009 v Nitre

usporiadaná pri Medzinárodnej výstave psov v športovej hale Olympia

Výsledky

 • bonitácia
6.6.2009 v Nitre pri KV

Prihláška

 • REC
Európska špeciálna výstava pudlov “REC show” sobota 10.10.2009 v Bratislave usporiadaná pri Svetovej výstave psov v Bratislave

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress