O klube

Slovenský klub chovateľov pudlov bol založený na ustanovujúcej schôdzi 19.2.1970 so 6-členným výborom a 3-člennou revíznou komisiou.

V prvom roku činnosti sa zapísali aj prvé odchovy do Plemennej knihy Slovenského zväzu drobnochovateľov. Začínalo sa chovať na sučkách z Česka, Maďarska, Rakúska a Nemecka. V tomto roku bolo zapísaných 6 vrhov (32 šteniat) stredných čiernych pudlov, 1 vrh (5 šteniat) stredných bielych pudlov, 2 vrhy (10 šteniat) trpasličích čiernych pudlov. Postupne sa chovateľská základňa rozširovala a už v nasledujúcom roku sa zapísalo 9 vrhov (44 šteniat) stredných čiernych pudlov, 1 vrh bielych a 1 vrh strieborných stredných pudlov. Trpasličích pudlov sa narodilo 30 šteniat – najmä v čiernej farbe 7 vrhov, 1 vrh bielych a 2 vrhy aprikot. Prvý vrh veľkých pudlov bol zapísaný v roku 1990 – 5 čiernych šteniat.

Hlavným poslaním klubu bola a stále je plemenitba a rozvoj chovu (samozrejme s dodržiavaním štandartu plemena). Spočiatku mala veľká väčšina pudlov skôr podpriemernú kvalitu, preto bolo nutné prejsť z voľného chovu na riadený. Cieľavedomou chovateľskou prácou sa podarilo zvýšiť kvalitu pudlov až na dnešnú úroveň. I keď sa v súčasnosti zaoberá chovateľstvom len veľmi málo členov, tí čo vytrvali sú takí chovatelia, ktorí sú ochotní v záujme zlepšenia odchovov vycestovať na krytie aj do zahraničia, prípadne importovať chovné jedince. Toto je cesta k pozitívnemu ovplyvneniu kvality chovu ako aj k výstavným úspechom.

Práca klubu sa bude naďalej rozvíjať, o čo sa bude snažiť výbor SKCHP v spolupráci so všetkými členmi SKCHP. Všetkým sa chceme poďakovať za svedomitý prístup pri plnení chovateľského poriadku, za reprezentáciu SKCHP na domácich aj zahraničných výstavách a popriať veľa chovateľských a výstavných úspechov, ako aj každodenných radostí so svojími krásnymi zverencami.

Sme na Facebooku:  https://www.facebook.com/Sloven…./

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress