Výbor SKCHP

Predseda (dočasne poverený):

Ing. Rudolf Kotešovský
Tupolevova 14,
851 01 Bratislava
0903/904 267, 02/20714541
e-mail: rudolf.kotesovsky@gmail.com

Tajomník (dočasne poverený):

RNDr. Lenka Bartošová, PhD.
Gessayova 33,
851 03 Bratislava
0907/402 535
e-mail: info@pudelklub.sk / bartosovaa.lenka@gmail.com

Ekonómka:

Marta Suchá
Silvánska 15,
841 01 Bratislava
0903/392 501, 02/6542 0571
e-mail: marta.sucha45@gmail.com

Hlavný poradca chovu a poradca pre trpasličích, toy pudlov, stredných a veľkých pudlov, (dočasne poverený):

MVDr. Katarína Prochotská, MSC HTA
Kostolná pri Dunaji 121,
903 01 Kostolná pri Dunaji
0903/427 579
e-mail: info@pudelklub.sk

Výstavný referent:

Mgr. Helena Lőrinčíková
M.R.Štefánika 715/21,
900 46 Most pri Bratislave
0905/235 742
e-mail: referent@pudelklub.sk

Revízna komisia:

Predseda (dočasne poverený):

Mgr. Jana Čarnecká
SNP 739/14,
022 04 Čadca
0905/015 924
e-mail: carnecka@gmail.com

Členovia:

Mgr. Jana Heinereichová
Slivková 4,
900 24 Veľký Biel
0905/015 613
e-mail: heinereich@gmail.com

JUDr. Juraj Požgay
Rovná 2,
917 00 Trnava
0903/744 063
e-mail: jorge.pozgay@seznam.cz

Správca webovej stránky:

Tomáš Galierik
900 24 Veľký Biel
e-mail: webmaster@pudelklub.sk