Členské na rok 2023

POZOR na zmenu úhrady členského poplatku!

Na základe členskej schôdze zo dňa 26. 3. 2022 nastalo niekoľko zmien v úhrade členského poplatku na rok 2023.

  1. Zmena termínu úhrady – členský poplatok máte možnosť uhradiť do 31.3. nasledujúceho roka. To znamená, že členský poplatok na nový rok 2023 musíte uhradiť do 31. 3. 2023. Ak do tohto termínu členský poplatok neuhradíte, Vaše členstvo bude zrušené.
  2. Zmena výšky členského poplatku – podľa nového cenníka je minimálny členský poplatok na rok 2023 vo výške minimálne 30 EUR (starý člen – členom sa stal do 31. 12. 2022) a minimálne 35 EUR (nový člen – člen od 1. 1. 2023). Ak sa rozhodnete prispieť nám vyššou sumou, podporíte tým činnosť klubu 🙂
  3. Zánik členstva – v prípade, že neuhradíte členský poplatok do 31. 3. nasledujúceho roka a to ani po 3 výzvach, Vaše členstvo bude zrušené. V prípade záujmu o členstvo budete musieť vyplniť novú žiadosť a stanete sa asociovaným členom bez ohľadu na to, či ste predtým boli riadnym členom.

Údaje k úhrade sú nasledovné:

IBAN:  SK73 0200 0000 0000 4343 1062

SUMA: 30 EUR (starý člen)

Variabilný symbol: vaše členské číslo (nájdete na členskej kartičke)

Špecifický symbol: 1100

 

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať na tajomnik@pudelklub.sk.

#Ďakujeme, že ste s nami! 🙂