Členská schôdza a dokumenty na pripomienkovanie

Vážení priatelia,
v sobotu, 26. marca 2022, od 12:00 sa v hale vo Vojke nad Dunajom uskutoční Členská schôdza SKCHP, na ktorú vás srdečne pozývame! 🙂
Pozvánky budú všetkým členom poslané e-mailom. Dajte nám, prosím, obratom vedieť, či sa schôdze zúčastníte, aby sme mohli vopred zabezpečiť dostatok miest na sedenie. Ďakujeme!

Dôležité informácie a dokumenty na pripomienkovanie:

Pozvánka s programom Členskej schôdze
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu činnosti na rok 2022
STANOVY SKCHP
CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SKCHP
BONITAČNÝ PORIADOK SKCHP
DISCIPLINÁRNYPORIADOK
VÝSTAVNÝ PORIADOK
DOKUMENTY KONTRÓLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE (KRK)
Vaše návrhy a pripomienky k navrhovaným zmenám môžete posielať e-mailom na info@pudelklub.sk.

Partneri