Podmienky súťaží najúspešnejších

Podmienky súťaže Najúspešnejší pudel a Najúspešnejšia chovateľská stanica

  / v platnosti od roku 2014 /

  • výstavy sa posudzujú iba zo SR, európske a svetové
  • majiteľ psa/ suky musí byť členom SKCHP, musí mať trvalý pobyt na území Slovenska.
  • pes/ suka/ chovateľská stanica musia byť zapísaní v SPKP
  • podkladom pre stanovenie je bodovací systém, z každej výstavy sa započítava len najvyšší dosiahnutý titul
  • súťaže o NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU sa môžu zúčastniť aj exportované šteňatá
  • vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže sa koná vždy na KLUBOVEJ VÝSTAVE nasledujúci rok
  • fotokópie dosiahnutých titulov treba zaslať výstavnej referentke najneskôr do 31.decembra
  • zaradenie jedinca alebo chovateľskej stanice do súťaže je podmienené účasťou (aspoň jedného jedinca chov. stanice) na klubovej výstave v danom roku.

HODNOTENIE: BODY
VÝBORNÝ, VEĽMI NÁDEJNÝ   –  1
VÍŤAZ TRIEDY, OBLASTNÝ VÍŤAZ   –  2
Reserve CAC   –  3
CAJC, CAC   –  4
Reserve CACIB   –  5
KLUBOVÝ VÍŤAZ, VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY,
NÁRODNÝ VÍŤAZ, CACIB   –  7
JUNIOR BOB   –  8
VÍŤAZ TRIEDY ČESTNEJ, VETERÁNOV   –  7
BOB   –  10
BOS   –  8
BOV   –  7
BOG   –  15
BOG 2. miesto   –  14
BOG 3. miesto   –  13
VÍŤAZ MLADŠÍ DORAST, DORAST, MLADÝ,
ČESTNÁ, VETERÁN   –  13

  1. miesto 12
  2. miesto 11

BIS   –  20
BIS 2. miesto   –  19
BIS 3. miesto   –  18

HODNOTENIE NA KLUBOVEJ A ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVE:           BODY
NAJKRAJŠÍ PES / SUKA MLADŠIEHO DORASTU / DORASTU   –  10
NAJKRAJŠÍ PES / SUKA TR. MLADÝCH, TR. VETERÁNOV   –  15
NAJKRAJŠÍ PUDEL TR. ČESTNEJ   –  10
NAJKRAJŠÍ PES / SUKA   –  15
JUNIOR BIS   –  20
BIS   –  25

Za tituly a umiestnenie na Svetových a Európskych výstavách sa body násobia 10x, výstavy REC 3x.