Aktivity klubu

Aktivity SKCHP v roku 2017

Revízia klubových dokumentov 25.-26.02.17 Bratislava
Členská schôdza 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Klubová výstava pudlov CAC 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Špeciálna výstava pudlov CAC 18.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Bonitácia 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok

Revízia klubových dokumentov 25.-26.02.17 Bratislava
Členská schôdza 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Klubová výstava pudlov CAC 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Špeciálna výstava pudlov CAC 18.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Bonitácia 17.06.17 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok

Aktivity SKCHP v roku 2014

Dátum

Miesto

Revízia klubových dokumentov 28. 02.2014 Bratislava
Kurz úpravy pudlov 11.05.2014 Bratislava
Členská schôdza 28. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Bonitácia 28. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Klubová výstava pudlov – CAC 28. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Špeciálna výstava pudlov – CAC 29. 06.2014 Motorest Kamenný Mlyn

Plavecký Štvrtok

Aktivity SKCHP na rok 2012

KYNOLOGICKÁ AKCIA

DÁTUM

MIESTO KONANIA

Členská schôdza 21.4.2012 Bratislava SPZ, Štefánikova 10
Jarná bonitácia 21.4.2012 Bratislava SPZ, Štefánikova 10
Klubová výstava pudlov – CAC 15. 9.2012 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Špeciálna výstava pudlov – CAC 16. 9.2012 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Jesenná bonitácia 16. 9.2012 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok
Kurz úpravy pudlov 11/2012 Bratislava

 

Aktivity SKCHP na rok 2011

KYNOLOGICKÁ AKCIA DÁTUM MIESTO KONANIA
Výročná členská schôdza 16.04. SPZ Bratislava
bonitácia 16.04. SPZ Bratislava
Klubová výstava 02.07. Kamenný mlyn Výsledky
Špeciálna výstava 03.07. Kamenný mlyn Výsledky
Kurz strihania 22.10.. Bratislava
  • klubová výstava
Klubová výstava 6.6.2009 v Nitre

usporiadaná pri Medzinárodnej výstave psov v športovej hale Olympia

Výsledky

  • bonitácia
6.6.2009 v Nitre pri KV

Prihláška

  • REC
Európska špeciálna výstava pudlov “REC show” sobota 10.10.2009 v Bratislave usporiadaná pri Svetovej výstave psov v Bratislave