Členovia klubu

Zoznam členov s uhradeným členským poplatkom za rok 2017

(spracované k 4.12.2017)

Arpášová Timea
Balašová Eva
Balážová Lenka
Baloghová Barbara
Bartková Viera
Bartoš Boris
Bartošová Lenka
Bártová Margita
Becková Ingrid
Bednariková Dana
Bombošová Viera 
Cabanová Ida
Čarnecká Jana
Danková Patrícia
Ďúranová Tatiana
Ďuriančiková Anna
Fadin Peter
Fekete Zlatica
Fekete Ján
Gajdošová Andrea
Galierik Tomáš
Garajová Bohdana
Gräczer Ivana
Grossmannová Andrea
Halbichová Karla
Hanáková Jana
Hanzlová Anna
Haško Martin
Hašková Eva
Heinereichová Jana
Heinrichová Margita
Hezký Jiří
Hvizdošová Jaroslava
Ištóková Beata
Jursa Peter
Kabátová Zuzana
Klincová Daniela
Kolečanyová Alija
Kollar Miroslava
Kopčová Miriam
Košlíková Eva
Koštialová Timea
Kotešovský Rudolf
Kovalová Laura
Králová Edita
Kriváňová Ingrid
Krupár Jaroslav
Kružinská Adela
Kučera Tomáš
Ladická Adriana
Lardelli Denisa
Lilinger František
Macková Andrea
Majdlenová Mária
Matejčík Peter
Matúšová Monika
Mayer Denisa
Miškanin Marian
Molnárová Anna
Nemcová Beata
Nošková Eva
Okálová Zuzana
Pajan Klaudia
Pastorková Lenka
Pažitná Martina
Plešková Lýdia
Plísková-Ulrichová Petra
Pokorná Darina
Poláchová Slávka
Poracká Monika
Požgay Juraj
Prochotská Katarína
Račkajová Gizela
Rášová Regina
Richterová Jana
Rozholdová Nadežda
Sališová Nina
Simko Šárka
Sládeková  Lucia
Slovenská Mária
Stanková Martina
Suchá Marta
Suchoňová Zuzana
Szarazová Eva
Szöcsová Andrea
Szöke Eva
Szotáková Dagmar
Šimková Mariana
Škremka Boris
Šotníková Kristína
Špesová Katarína
Šťastná Radoslava
Števulová Silvia
Šunová Eva
Švarcová Zuzana
Tomečková Andrea
Vidovencová Ivana
Virgovičová Eva
Vlček Branislav
Wagnerová Dagmar

 

Členovia SKCHP udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom členstva, evidencie, komunikácie, prihlasovania sa na výstavy a čiastočného zverejnenia v zmysle zákona c. 428/2002 Z.z.